Kontakt oss

WinZip Computing
PO Box 540
Mansfield, CT 06268
USA
Faks: (++ 1) 860 429 3542


Tekniske spørsmål
Bruk spørsmåls-/problemskjemaet for WinZip eller send en e-post til help@winzip.com

Registreringsspørsmål
Bruk skjemaet for WinZip-registreringsspørsmål eller send en e-post til help@winzip.com

Spørsmål om flerbrukerlisenser
Bruk skjemaet for WinZip-lisensspørsemål eller send en e-post til sales@winzip.com

Forslag eller annen tilbakemelding
Bruk skjemaet for forslag / annen tilbakemelding for WinZip

Adresseendringer
Adresseendring (registrerte bruekre)
Bytte eller fjerne e-postadresse for e-postlisten for WinZip

Pressehenvendelser
Besøk WinZips nyhetsrom her.