VIKTIG: LES DENNE LISENSAVTALEN
FOR SLUTTBRUKERE NØYE

VED Å KLIKKE "JEG SAMTYKKER", LASTE NED, FÅ TILGANG TIL, INSTALLERE, KJØRE ELLER BRUKE WINZIP-PROGRAMVAREN ("PROGRAMVAREN") OG DOKUMENTASJON, SAMTYKKER DU I (I) AT DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE ER EN JURIDISK BINDENDE OG GYLDIG AVTALE, (II) Å OVERHOLDE VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE, OG (III) Å TREFFE ALLE NØDVENDIGE TILTAK FOR Å SIKRE AT VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE IKKE BLIR KRENKET AV NOEN PERSONER ELLER ENHETER UNDER DIN KONTROLL ELLER I DIN TJENESTE. HVIS DU BRUKER PROGRAMVAREN PÅ VEGNE AV EN ORGANISASJON, GODTAR DU VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE FOR DEN ORGANISASJONEN OG LOVER AT DU HAR MYNDIGHET TIL Å BINDE ORGANISASJONEN TIL DISSE VILKÅRENE. I DET TILFELLET VISER "DU" OG "DIN" OGSÅ TIL DENNE ORGANISASJONEN. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE, MÅ DU IKKE KLIKKE PÅ "JEG SAMTYKKER", LASTE NED, FÅ TILGANG TIL, INSTALLERE, KJØRE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN. DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE INNEHOLDER ANSVARSFRASKRIVELSER FOR GARANTIER OG BEGRENSNINGER AV ANSVAR OG EKSKLUSIVE RETTIGHETER. BESTEMMELSENE NEDENFOR UTGJØR DET VESENTLIGE GRUNNLAGET FOR VÅR AVTALE.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere er en juridisk avtale mellom deg Corel Corporation, inkludert alle tilknyttede selskaper og entreprenører som handler på våre vegne (samlet betegnet som «WinZip», «Corel», «oss», «vi» eller «vår/vårt/våre»), vedrørende din bruk av programvaren. Med mindre du har inngått en separat skriftlig avtale med WinZip angående programvaren, styres din bruk av programvaren av denne lisensavtalen for sluttbrukere.

FASTE BESTEMMELSER FOR
WINZIP
WINZIP COURIER
WINZIP SELF EXTRACTOR
WINZIP MAC EDITION

HVIS DU GODTAR DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE, FÅR DU EN BEGRENSET, PERSONLIG, VERDENSOMSPENNENDE, ROYALTYFRI, IKKE-TILDELBAR, IKKE-UNDERLISENSIERBAR, IKKE-OVERFØRBAR OG IKKE-EKSKLUSIV LISENS TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN. DU HAR LOV TIL Å BRUKE ÉN (1) KOPI AV PROGRAMVAREN TIL DINE (I) PRIVATE, IKKE-KOMMERSIELLE FORMÅL SOM PRIVAT BRUKER, OG/ELLER (II) KOMMERSIELLE FORMÅL SOM EN TJENESTELEVERANDØR I EN KOMMERSIELL VIRKSOMHET ("FORRETNINGSBRUKER" ). PROGRAMVAREN ER LISENSERT PER HUSHOLDNING ELLER PER ENKELTSTÅENDE ADRESSE ("ADRESSE"). DU KAN BARE LASTE NED OG INSTALLERE PROGRAMVAREN PÅ ÉN (1) DATABEHANDLINGSENHET PER ADRESSE. DU KAN IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN PÅ NYTT PÅ EN ANNEN DATABEHANDLINGSENHET, MED MINDRE (I) DEN ORIGINALE DATABEHANDLINGSENHETEN SVIKTER, (II) DU KONTAKTER KUNDESERVICE (HELP@WINZIP.COM) OG BER OM GODKJENNING (OG VI GIR DEG AUTORISASJONSKODE) FOR Å INSTALLERE PROGRAMVAREN PÅ NYTT PÅ EN NY DATABEHANDLINGSENHET, OG (III) DU BEKREFTER OVERFOR WINZIP AT DU HAR AVINSTALLERT PROGRAMVAREN FRA DEN DATABEHANDLINGSENHETEN SOM SVIKTET.

LISENS FOR BRUK AV PROGRAMVAREN Programvaren er lisensiert til deg, ikke solgt til deg. FORRETNINGSBRUKERE: Hvis du er en bedrift, kan du installere programvaren på en maskinvarepartisjon, blad- eller terminalserver ("virtualiseringsmiljø") for å kjøre, bruke eller få tilgang til programvaren ved hjelp av organisasjonens databehandlingsenheter som er direkte koblet til organisasjonens interne nettverk, eller organisasjonens virtuelle private nettverk. Bruk av programvaren av dine ansatte (og organisasjonens underleverandører som iht. avtale er godkjent å handle på dine vegne) via et slikt virtualiseringsmiljø er bare tillatt opptil det maksimale antallet stedslisenser som er kjøpt av organisasjonen din. For å presisere nærmere må du anskaffe og dedikere én (1) lisens til hver databehandlingsenhet som bruker, kjører eller får tilgang til programvaren fra et virtualiseringsmiljø og for hver databehandlingsenhet som programvaren er installert på, kjøres på, brukes på eller får tilgang fra. Du samtykker i at hvis programvaren krever obligatorisk aktivering eller e-postvalidering, skal du fullføre prosessen og oppgi nøyaktig informasjon til oss. Din bruk av programvaren innstilles inntil du har fullført aktiverings- og/eller registreringsprosessen. Programvaren kan inkludere digitale bilder, arkivfotografier, utklipp, skrifter, lyder eller andre kunstneriske verk ("arkivbilder"). Ansvaret og begrensningene knyttet til programvaren gjelder arkivbildene. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er gitt uttrykkelig i denne lisensavtalen for sluttbrukere. FORRETNINGSBRUKERE: Hvis du er en virksomhet, samtykker du i å opprettholde dokumentasjon, systemer og/eller prosedyrer som nøyaktig registrerer antall kopier av programvaren som er anskaffet, installert og i bruk på dine databehandlingsenheter og vil føre dokumentasjon i to (2 ) år fra datoen din lisens for å bruke programvaren slutter. Vi kan utføre en revisjon (eksternt eller på ditt anlegg) av poster og systemer fra din virksomhet, for å bekrefte at installasjonen av programvaren er i samsvar med en gyldig lisens. Vi vil ikke gjennomføre mer enn én (1) revisjon per år. Hvis resultatene fra revisjonen avdekker at din bruk ikke samsvarer med en gyldig lisens, må du øyeblikkelig anskaffe få en gyldig lisens eller bringe antallet lisenser i samsvar med bruken av programvaren.

ABONNEMENTSBESTEMMELSER FOR
WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE
WINZIP REGISTRY OPTIMIZER
WINZIP DRIVER UPDATER
WINZIP STANDARD SUITE
WINZIP PRO SUITE
WINZIP ULTIMATE SUITE

HVIS DU GODTAR DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE, FÅR DU EN BEGRENSET, PERSONLIG, VERDENSOMSPENNENDE, ROYALTYFRI, IKKE-TILDELBAR, IKKE-UNDERLISENSIERBAR, IKKE-OVERFØRBAR OG IKKE-EKSKLUSIV ABONNEMENTSBASERT LISENS FOR Å BRUKE WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE, WINZIP REGISTRY OPTIMIZER ELLER WINZIP DRIVER UPDATER. PROGRAMVAREN ER LISENSIERT TIL DEG PÅ ABONNEMENTSBASIS FOR EN FØRSTE (1) ÅRS PERIODE ("STARTPERIODE") OG VIL AUTOMATISK FORNYES FOR YTTERLIGERE EN (1) ÅRSPERIODE (FORNYELSESPERIODE) (SAMLET BETEGNET SOM “PERIODE”) INNTIL DU AVSLUTTER ABONNEMENTET VED Å VARSLE OSS, VIA E-POST SOM ANGITT NEDENFOR, OM DIN HENSIKT OM Å AVSLUTTE BRUKEN AV PROGRAMVAREN. DU HAR LOV TIL Å BRUKE ÉN (1) KOPI AV PROGRAMVAREN TIL DINE (I) PRIVATE, IKKE-KOMMERSIELLE FORMÅL SOM PRIVAT BRUKER, OG/ELLER (II) KOMMERSIELLE FORMÅL SOM EN TJENESTELEVERANDØR I EN KOMMERSIELL VIRKSOMHET ("FORRETNINGSBRUKER" ). PROGRAMVAREN ER LISENSERT PER HUSHOLDNING ELLER PER ENKELTSTÅENDE ADRESSE ("ADRESSE"). DU KAN BARE LASTE NED OG INSTALLERE PROGRAMVAREN PÅ ÉN (1) DATABEHANDLINGSENHET PER ADRESSE. DU KAN IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN PÅ NYTT PÅ EN ANNEN DATABEHANDLINGSENHET, MED MINDRE (I) DEN ORIGINALE DATABEHANDLINGSENHETEN SVIKTER, (II) DU KONTAKTER KUNDESERVICE (HELP@WINZIP.COM) OG BER OM GODKJENNING (OG VI GIR DEG AUTORISASJONSKODE) FOR Å INSTALLER PROGRAMVAREN PÅ NYTT PÅ EN NY DATABEHANDLINGSENHET, OG (III) DU BEKREFTER OVERFOR WINZIP AT DU HAR AVINSTALLERT PROGRAMVAREN FRA DEN DATABEHANDLINGSENHETEN SOM SVIKTET. PRIVATE BRUKERE OG FORRETNINGSBRUKERE AV WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE, WINZIP REGISTRY OPTIMIZER ELLER WINZIP DRIVER UPDATER SOM HAR FLERE DATABEHANDLINGSENHETER (F.EKS. FRITTSTÅENDE DATAMASKINER, BÆRBAR PC, NETTBRETT OG MINI-PC) KAN IKKE LASTE NED OG INSTALLERE PROGRAMVAREN PÅ FLERE DATABEHANDLINGSENHETER. DU KAN LASTE NED OG INSTALLERE PROGRAMVAREN PÅ BARE ETT (1) SYSTEM PER ADRESSE (DVS. PROGRAMVAREN KAN IKKE DELES ELLER BRUKES SAMTIDIG PÅ FORSKJELLIGE DATABEHANDLINGSENHETER).

I TILFELLE KREDITTKORTET DITT BLIR AVVIST AV EN ELLER ANNEN GRUNN, ER DU FREMDELES SKYLDIG ABONNEMENTSAVGIFTEN TIL WINZIP, OG DU SKAL OMGÅENDE BENYTTE ET ANNET KREDITTKORT TIL AUTOMATISK BETALING. DIN FORTSATTE BRUK AV PROGRAMVAREN ER UNDERLAGT OG BETINGET AV AT DU BETALER ABONNEMENTSAVGIFTEN. DU MÅ VARSLE OSS OM AT DU AKTER Å AVSLUTTE ABONNEMENTET FEM (5) VIRKEDAGER FØR UTGANGEN AV STARTPERIODEN ELLER FEM (5) VIRKEDAGER FØR SLUTTEN AV HVER FORNYELSESPERIODE, ELLERS VIL ABONNEMENTET AUTOMATISK FORNYES FOR EN NY PERIODE. HVIS DU BESTEMMER DEG FOR Å AVSLUTTE ABONNEMENTET DITT ELLER UNNLATER Å OPPGI ET NYTT KREDITTKORT SOM KREVES FOR BETALING, INNEHOLDER PROGRAMVAREN EN LÅSEKODE SOM AUTOMATISK LÅSES PÅ SLUTTEN AV PERIODEN OG SOM VIL FORBY DEG Å BRUKE PROGRAMVAREN TIL EN NY REGISTRERINGSKODE MOTTAS AV DEG. DU VIL BARE MOTTA EN NY REGISTRERINGSKODE NÅR VI HAR MOTTATT DITT NYE KREDITTKORT OG BETALING AV GEBYRET (I TILFELLE ET KREDITTKORT IKKE KAN BENYTTES) ELLER FORNYELSE AV ABONNEMENTET (I TILFELLE DU HAR AVSLUTTET ABONNEMENTET TIDLIGERE). BRUK AV PROGRAMVAREN FØR ELLER UTOVER DEN GJELDENDE ABONNEMENTSPERIODEN, ELLER ETHVERT FORSØK PÅ Å OMGÅ FUNKSJONER FOR DEAKTIVERING AV TIDSKONTROLL I PROGRAMVAREN, ER UAUTORISERT BRUK OG UTGJØR ET VESENTLIG BRUDD PÅ DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE OG GJELDENDE LOV. FOR Å VARSLE OM AT DU AKTER Å AVSLUTTE ABONNEMENTET DITT, MÅ DU KONTAKTE VÅRT KUNDESUPPORTTEAM PÅ HELP@WINZIP.COM.

LISENS FOR BRUK AV PROGRAMVAREN Programvaren er lisensiert til deg, ikke solgt til deg. Du samtykker i at hvis programvaren krever obligatorisk aktivering eller e-postvalidering, skal du fullføre prosessen og gi WinZip nøyaktig informasjon. Din bruk av programvaren innstilles inntil du har fullført aktiverings- og/eller registreringsprosessen. Programvaren kan inkludere digitale bilder, arkivfotografier, utklipp, skrifter, lyder eller andre kunstneriske verk ("arkivbilder"). Ansvaret og begrensningene knyttet til programvaren gjelder arkivbildene. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er gitt uttrykkelig i denne lisensavtalen for sluttbrukere. FORRETNINGSBRUKERE: Hvis du er en virksomhet, samtykker du i å opprettholde dokumentasjon, systemer og/eller prosedyrer som nøyaktig registrerer antall kopier av programvaren som er anskaffet, installert og i bruk på dine databehandlingsenheter og vil føre dokumentasjon i to (2 ) år fra datoen din lisens for å bruke programvaren slutter. Vi kan utføre en revisjon (eksternt eller på ditt anlegg) av poster og systemer fra din virksomhet, for å bekrefte at installasjonen av programvaren er i samsvar med en gyldig lisens. Vi vil ikke gjennomføre mer enn én (1) revisjon per år. Hvis resultatene fra revisjonen avdekker at din bruk ikke samsvarer med en gyldig lisens, må du øyeblikkelig anskaffe få en gyldig lisens eller bringe antallet lisenser i samsvar med bruken av programvaren.

BESTEMMELSENE GJELDER FOR BÅDE
ABONNEMENTSLISENSER OG FASTE LISENSER

DITT ANSVAR VED BRUK AV PROGRAMVAREN. Når det gjelder din bruk av programvaren i henhold til denne lisensavtalen for sluttbrukere, har du visse former for ansvar. Programvaren kan omfatte produktaktivering og annen teknologi som er utviklet for å forhindre uautorisert bruk og kopiering. Du kan ikke leie, lease eller låne ut versjoner av programvaren (inkludert evalueringsversjoner av programvaren). Hvis du kjøper programvaren som en gave til en tredje person, må den tredje personen godta vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere før vedkommende bruker programvaren. Du kan ikke reversere, foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere, oversette, rekonstruere, transformere eller trekke ut programvaren eller noen del av programvaren. Du kan ikke pakke programvaren eller kjørbar programvare fil (EG, .EXE, .MSI, .ISO eller .DMG eller lignende kjørbar fil som er kjent nå eller som utvikles senere) sammen med tredjeparts programvaretillegg eller -tilbud, bortsett fra hvis det skjer i henhold til en egen uttrykkelig, skriftlig, fullt gjennomført avtale med WinZip. Samtidig som vi eier vår programvare, eier du og er ansvarlig for innholdet ("innholdet") som du oppretter eller har fått opprettet for deg, som følge av bruk av vår programvare (inkludert eventuelle tillegg eller plugin-moduler til vår programvare som du oppretter, eller har fått opprettet for deg). Du samtykker i at du i forbindelse med din bruk av programvaren er ansvarlig for de direkte og/eller indirekte konsekvensene av (i) innholdet du oppretter og (ii) tredjepartsbilder eller bilder som du bruker eller endrer ved oppretting av innholdet ditt, spesielt i situasjoner der du deler innholdet ditt med familie, venner, kunder og/eller tredjeparter, for eksempel medlemmer av sosiale nettverk (f.eks. Facebook, Flickr, LinkedIn, Twitter, etc.) eller fildelings- eller skytjenestesider (f.eks. Google Drive, Sky Drive, Dropbox, box.net, osv.). WinZip kan verken overvåke eller kontrollere hva tredjeparts sosiale nettverk, fildelings- eller skytjenestesider eller medlemmene eller brukerne av slike nettsteder gjør med innholdet du deler. Du er selv ansvarlig for å verifisere nøyaktigheten og fullstendigheten ved innholdet ditt (f.eks. tekniske illustrasjoner eller diagrammer for driftsveiledninger, delekataloger, skjemaer, flytskjemaer, monteringsinstruksjoner, vedlikeholdshåndbøker, arkitektoniske presentasjoner eller annet materiale du lager og/eller endrer ved hjelp av vår programvare). Du kan ikke endre eller lage avledede verk basert på programvaren. Du godtgjør og garanterer overfor oss at du vil overholde alle gjeldende lover og regler som påvirker din bruk av programvaren, inkludert databeskyttelses- og personvernlovgivning. Du samtykker i at du ikke vil bruke programvaren på en måte som er ulovlig eller som krenker rettighetene til en tredjepart. Hvis vi blir saksøkt eller det fremmes krav mot oss av en tredjepart på grunn av (i) dine uaktsomme handlinger, (ii) din unnlatelse av å handle når det er påkrevd, eller (iii) ditt ulovlige innhold, godtar du å forsvare og holde WinZip skadesløs. Du kan motta oppdateringer, feilrettinger, funksjonsutvidelser eller forbedringer eller andre data knyttet til programvaren (samlet betegnet som "oppdateringer") som lastes ned til din datamaskin med en melding som beskriver hva som er inkludert i oppdateringen og hva som er formålet med oppdateringen. Du må velge å enten installere oppdateringen på datamaskinen din eller velge den bort og ikke installere oppdateringen. Hvis du ikke installerer oppdateringen, kan det hende at programvaren ikke fungerer som den skal.

VÅRE IMMATERIELLE RETTIGHETER. Programvaren er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter i USA, Canada og Tyskland samt internasjonale lover og traktater om åndsverk. Derfor kan du ikke distribuere programvaren uten vår tillatelse, med mindre noe annet er bestemt i denne lisensavtalen for slutbrukere eller i lovs form. Hvis du kjøper eller laster ned programvaren i Kina, India, Indonesia eller Vietnam, kan du ikke kopiere programvare eller trykt materiale som følger med programvaren til noe formål. Hvis du kjøper eller laster ned programvaren i et land som ikke er ettertrykkelig forbudt i henhold til denne lisensavtalen for sluttbrukere, kan du (i tillegg til brukskopiene som er nevnt ovenfor) bare lage en (1) kopi av programvaren (eller du kan oppbevare en (1) kopi av programvaren på en enkelt harddisk) for sikkerhetskopierings- eller arkivformål. Med tanke på sikkerhetskopiering eller arkivering kan du enten bare lage én (1) kopi av programvaren og trykte materialer eller skrive ut én (1) kopi av brukerdokumentasjonen hvis du lastet ned programvaren, eller du kan beholde én (1) kopi av programvare og trykt materiale (eller brukerdokumentasjon) på en enkelt harddisk. Med mindre noe annet fremgår av preseptorisk rett kan du ikke kopiere programvaren eller det trykte materialet som følger med programvaren (eller skrive ut kopier av brukerdokumentasjon hvis du lastet ned programvaren). Du samtykker i at WinZip, WinZip-logoene og andre WinZip-varemerker, servicemerker og grafikk er varemerker som tilhører WinZip International LLC, et Corel-selskap, (noen i USA og/eller andre land) eller er varemerker for WinZips partnere ("merker"). Du har ikke rett til å bruke merker uten eierens tillatelse, med mindre dette er tillatt etter preseptorisk rett. Du vil ikke fjerne, skjule eller endre proprietære merknader som er tilknyttet eller forefinnes i programvaren. Du forstår og samtykker i at vi når som helst har rett til å stoppe salg, distribusjon, service eller oppdatering av programvaren (hvilken som helst del av den) samt tjenester eller tilbud.

REVISJON AV BRUK, PIRATKOPIERING OG VÅRE RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN. Vår revisjon og innsamling av dine opplysninger og din bruk av programvaren er underlagt Corel Corporations retningslinjer for personvern (https://www.winzip.com/no/company/legal/privacy/). Vi kan revidere din bruk av programvaren i forbindelse med piratkopiering og for å bekrefte en gyldig registrering og slå fast om nye oppdateringer er tilgjengelige for datamaskinen din før vi sender deg et varsel om å installere en ny programvareoppdatering.
 
FORHÅNDSUTGIVELSER ELLER BETA-PROGRAMVARE. Hvis programvaren du har mottatt med denne lisensavtalen for sluttbrukere er en forhåndsutgivelse eller en betaversjon, er du innforstått med at programvaren (i) er konfidensiell informasjon fra WinZip, dets lisensgivere og leverandører, og (ii) ikke representerer et sluttprodukt fra WinZip. Du har ikke rett til (i) å endre, forbedre, tilpasse, modifisere, oversette eller lage avledede verk av slik programvare; (ii) slå sammen eller pakke programvaren med annen programvare; (iii) underlisensiere, lease, leie, låne ut, selge, eksportere eller på annen måte overføre eller distribuere programvaren til en tredjepart; med mindre dette er tillatt i henhold til lisensavtalen for sluttbrukere eller loven, (iv) omvendt utvikle, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å utlede kildekoden for programvaren. Programvaren kan inneholde feil og andre problemer som kan forårsake feil i datasystemet og tap av data. DERFOR LEVERES ALLE FORHÅNDSVERSJONER ELLER BETAPROGRAMVARE "SOM DEN ER". ANSVARSBEGRENSNINGER GJELDER SOM ANGITT NEDENFOR.

EVALUERINGSPROGRAMVARE. Ved en tidsbegrenset lisens, for eksempel en prøveversjon, begynner lisensen for bruk av programvaren ved installasjon og skal ha den varigheten som er fastsatt av oss. Med forbehold om vilkårene for denne lisensavtalen for sluttbrukere, hvis (i) programvaren er angitt som en demonstrasjons-, evaluerings- eller prøveversjon ("evalueringsversjon ") i gjeldende brukerdokumentasjon, eller (ii) du har anskaffet programvaren uten omkostninger, er bruk av programvaren underlagt følgende vilkår: (a) Du kan lage så mange nøyaktige kopier av programvaren som du ønsker, men kun til evalueringsformål og ikke til noe annet formål ved å bruke de fysiske mediene (f.eks. CD-plater); (b) du kan distribuere enkeltstående nøyaktige kopier av programvaren, men utelukkende til evalueringsformål og ikke til annet formål uten omkostninger for deg eller mottakeren. Nøyaktig kopi betyr en fil som for eksempel er identisk med WinZip-distribusjonsfilen som forefinnes på www.winzip.com; (c) du kan ikke distribuere programvaren med noe annet produkt eller pakke programvaren eller en kjørbar fil (.EXE, .MSI, .ISO eller .DMG eller lignende kjørbar fil som er kjent i dag eller utvikles senere) sammen med tredjeparts programvaretillegg eller -tilbud; og (d) hvis du distribuerer programvaren, kan du gjøre det ved elektronisk nedlasting eller e-post, men ikke ved bruk av masseutsendelse av e-post, spam eller uønsket e-post. Med mindre det foreligger en egen uttrykkelig, skriftlig, behørig inngått avtale med WinZip, kan du ikke bruke programvaren vår til konkurrentanalyse eller kommersielle formål, profesjonelle formål eller andre formål med sikte på økonomisk fortjeneste. Du forstår at du ved utgangen av evalueringsperioden enten må slutte å bruke programvaren eller betale for programvaren for å fortsette å bruke den. Hvis du ikke betaler for den, opphører lisensen din. Etter utløpet av evalueringsperioden skal du umiddelbart innstille bruken av evalueringsversjonen og slette og ødelegge alle elektroniske kopier av evalueringsversjonen, inkludert, men ikke begrenset til, all brukerdokumentasjon som måtte ha blitt gitt som en del av evalueringen fra din databehandlingsenhet og andre databehandlingsenheter som du har installert evalueringsversjonen på. UAUTORISERT BRUK AV EVALUERINGSVERSJONEN, BRUK AV EVALUERINGSVERSJONEN FØR ELLER ETTER DEN GJELDENDE FASTSATTE PERIODEN, ELLER FORSØK PÅ Å UTSETTE TIDSKONTROLLER ELLER DEAKTIVERING AV FUNKSJONER I EVALUERINGSVERSJONEN ER UAUTORISERT BRUK SOM UTGJØR ET VESENTLIG BRUDD PÅ DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE OG GJELDENDE LOV OG VIL AUTOMATISK OG UMIDDELBART AVSLUTTE DIN LISENS FOR BRUK AV PROGRAMVAREN.

BEGRENSET GARANTI (FOR ANDRE LAND ENN DE SOM ER OPPFØRT SEPARAT UNDER "YTTERLIGERE VILKÅR TIL LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE"). Hvis du kjøpte programvaren på et platemedium, garanterer WinZip at mediet som programvaren kommer på, vil være fritt for mangler i materialer og utførelse under normal bruk i en periode på nitti (90) dager fra datoen du kjøpte programvaren. Når programvaren er riktig installert og brukt normalt skal den i vesentlig grad samsvare med funksjonene og funksjonaliteten som er angitt i dokumentasjonen som følger med programvaren, men programvaren kan imidlertid inneholde normale feil. Derfor leveres programvaren “som den er” med den forståelse at feilrettinger og oppdateringer vil bli utgitt fra tid til annen. Denne garantien gjelder bare for den opprinnelige kjøperen av programvaren. HVIS PLATEN HAR MANGLER, ER WINZIPS FULLE ANSVAR OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL UNDER DENNE GARANTIEN Å ERSTATTE DEN MANGELFULLE DATAMEDIEPLATEN HVIS DU RETURNERER DEN MANGELFULLE PLATEN TIL OSS MED EN KOPI AV KVITTERINGEN. Din rett til utskifting av programvaren er ugyldig hvis skaden på platen er et resultat av ulykke, misbruk eller feil anvendelse. Eventuell erstatningsprogramvare garanteres for resten av den opprinnelige garantiperioden. DU PÅTAR DEG ALT ANSVAR FOR Å VELGE, INSTALLERE OG BRUKE PROGRAMVAREN. I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM TILLATES ETTER GJELDENDE LOV FRASKRIVER WINZIP SEG ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV RETTIGHETER FOR PROGRAMVAREN OG DET TILHØRENDE SKRIFTLIGE MATERIALET. Denne klausulen svekker ikke amerikanske myndigheters rett til å søke erstatning for svindel eller forbrytelser som oppstår som følge av eller knyttet til denne lisensavtalen for sluttbrukere i henhold til en føderal lov om svindel, inkludert False Claim Act, 31 USC §§ 3729-3733.

NOEN STATER ELLER LAND TILLATER IKKE UNNTAK ELLER BEGRENSNINGER FRA GARANTI; OVENNEVNTE BEGRENSNING GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. I slike tilfeller kan WinZip avhjelpe vesentlige mangler ved programvaren etter rimelig skjønn ved (i) å levere en oppdatering, oppdatere eller erstatte programvaren, eller (ii) be om tilbakelevering av programvaren og kansellere denne lisensavtalen for sluttbrukere. Du har bare rett til reduksjon av kjøpesummen eller å heve denne lisensavtalen for sluttbrukere hvis WinZip gjentatte ganger har unnlatt å avhjelpe mangelen etter rimelig tid. Hvis du er en forbruker, er dine krav i henhold til denne bestemmelsen tidsbegrenset til tjuefire (24) måneder; hvis du er en virksomhet, er dine krav i henhold til denne klausulen tidsbegrenset til tolv (12) måneder. Hvis du endrer programvaren på noen måte uten at dette er godkjent av WinZip, vil WinZip ikke avhjelpe feil som er forårsaket av en slik endring, og du er ansvarlig for eventuelle skader som påføres WinZip på grunn av din uautoriserte endring av programvaren. HVIS DU INSTALLERER FORHÅNDSVERSJONER SOM ER MERKET SOM SÅDAN, GJØR DU DET PÅ EGEN RISIKO. Forhåndsutgivelsesprodukter skal bare brukes til testformål i testmiljøer og skal ikke brukes til produksjonsformål. For å fremsette garantikrav må du oppgi en detaljert feilbeskrivelse til WinZips kundeservice (help@winzip.com) eller på WinZips forespørsel returnere programvaren sammen med all informasjon om godkjenning av returmateriale som du har fått av WinZip, til Corel Corporation, att: Manufacturing (WinZip), 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada. For ytterligere garantiinformasjon, kontakt WinZips kundeservice på help@winzip.com.

PROGRAMVAREN KAN INNEHOLDE "ÅPEN KILDE"-MATERIALER (FOR EKSEMPEL ALL PROGRAMVARE SOM ER UNDERLAGT ÅPEN KILDEKODE, COPYLEFT, ALLMENNE GNU-LISENSER, LIBRARY GENERAL-LISENS, BEGRENSET ALLMENN LISENS, MOZILLA-LISENS, BERKELEY PROGRAMVAREDISTRIBUSJONSLISENS, ÅPEN KILDEINITIATIV-LISENS, MIT-, APACHE- ELLER LISENSER I OFFENTLIG DOMENE, ELLER LIGNENDE LISENSER). WINZIP GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL ÅPEN KILDE-MATERIALER SOM FINNES I PROGRAMVAREN. FØLGENDE BESTEMMELSER OM ANSVARSBEGRENSNING GJELDER:


INDIREKTE SKADER OG FØLGESKADER (FOR ANDRE LAND ENN DE SOM ER OPPFØRT SEPARAT UNDER "YTTERLIGERE VILKÅR TIL LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE” (GJELDER IKKE KUNDER I TYSKLAND):
IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER. DU PÅTAR DEG ALLE KOSTNADER FOR SKADER SOM FØLGE AV INFORMASJONEN SOM FINNES I ELLER SOM ER KOMPILERES AV PROGRAMVAREN. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, ER IKKE WINZIP ELLER LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR SKADE (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV FORRETNINGSOVERSKUDD, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER ANNET ØKONOMISK TAP ) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, SELV OM EN SLIK PART ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL WINZIPS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG FOR SKADER SOM SKYLDES EN ELLER FLERE HANDLINGER, OVERSTIGE BELØPET DU HAR BETALT FOR PROGRAMVAREN. DENNE BEGRENSNINGEN VIL GJELDE UANSETT MANGLER VED DET VESENTLIGE FORMÅLET MED BEGRENSET AVHJELP. VISSE STATER ELLER LAND TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVARET FOR UFORUTSETTE SKADER ELLER FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR IKKE SIKKERT AT DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER DEG.

ANSVARSBEGRENSNINGER VEDRØRENDE KUNDER I TYSKLAND

Corel er erstatningsansvarlig basert på forsettlig eller grov uaktsomhet eller overlegg av Corel, dets juridiske representanter eller personer som det bruker for å utføre sine forpliktelser. I den grad Corel er ansvarlig for forsett i henhold til punktum 1, er kompensasjon for erstatning for kommersielle kunder begrenset til forutsigbare, vanlig oppståtte skader.

Videre er Corel også ansvarlig for skader som er forårsaket av enkel uaktsomhet dersom uaktsomheten angår brudd på kontraktsmessige forpliktelser hvis oppfyllelse er av særlig betydning for å oppnå formålet med kontrakten og som du derfor regelmessig skal kunne stole på (Kardinalpflicht). I dette tilfellet er ansvaret begrenset til forutsigbare, vanlig oppståtte skader.

I tillegg har Corel ubegrenset ansvar for skade på liv og helse som selskapet er ansvarlig for og som er forårsaket av uaktsomt eller forsettlig brudd på denne plikten. Corel påtar seg også ansvar i den grad det har gitt en garanti for kvalitet eller holdbarhet innenfor rammen av denne garantien.

Ytterligere kontraktsmessig eller lovfestet ansvar er - i den grad det tillatt etter loven - utelukket uten hensyn til påstått rettslig status.

I den grad Corels ansvar er utelukket eller begrenset, gjelder dette også det personlige ansvaret til ansatte, representanter og personer som det bruker for å utføre sine forpliktelser, samt Corels ansvar for deres opptreden.


BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR AMERIKANSKE MYNDIGHETER Når det gjelder anskaffelse av programvaren av eller for en enhet eller et organ underlagt USAs statsmyndighet (“USAs myndigheter"), skal programvaren klassifiseres som "kommersiell dataprogramvare", slik dette er definert i gjeldende bestemmelser i Federal Acquisition Regulation ("FAR") med tillegg, inkludert Department of Defense (DoD)s FAR Supplement ("DFARS"). Programvaren er utviklet helt på privat regning, og ingen del av programvaren ble først produsert ved utførelsen av en avtale med USAs myndigheter. Hvis programvaren leveres for bruk av DoD, leveres programvaren under betingelsene i denne lisensavtalen for sluttbrukere og enten (i) i samsvar med DFARS 227.7202-1 (a) og 227.7202-3 (a); eller (ii) med begrensede rettigheter i samsvar med DFARS 252-227-7013 (c) (1) (ii) (OKTT 1988), alt ettersom. Hvis programvaren leveres for bruk av et annet føderalt myndighetsorgan enn DoD, er programvaren begrenset dataprogramvare som er levert iht. vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere og (i) FAR 12.212 (a); (ii) FAR 52.227-19; eller (iii) FAR 52.227-14 (ALT III), alt ettersom. Kontrahent/produsent er Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, Canada, K1Z 8R7.

EKSPORTBEGRENSNINGER. Hvis du befinner deg i et land som USA har nedlagt handelsforbud mot, eller du står på USAs finansdepartements liste over spesielt utpekte statsborgere, kan du ikke drive kommersiell virksomhet med oss eller våre autoriserte forhandlere. Du kan ikke laste ned, distribuere, eksportere, reeksportere eller distribuere programvaren, inkludert WinZips shareware-produkt (i) til, eller til en statsborger eller person som er bosatt i, et land som USA har nedlagt handelsforbud for, eller (ii) til noen på det amerikanske finansdepartementets liste over 'spesielt utpekte' statsborgere eller det amerikanske handelsdepartementets 'liste over avvisningsordrer'. Ved å laste ned eller bruke programvaren, godtgjør du og garanterer at du ikke befinner deg i, er under kontroll av, eller er statsborger eller bosatt i noe slikt land eller står på en slik liste. Bortsett fra i henhold til en egen uttrykkelig, skriftlig, behørig inngått avtale med WinZip, kan du ikke kjøpe en lisens for å bruke programvaren med det formål å eksportere den til et land som USA har nedlagt handelsforbud for, og du kan heller ikke benytte tjenestene til en tredjepart for å kjøpe en lisens for å bruke programvaren hvis dette krever at en slik tredjepart sender (på noen måte, elektronisk eller på annen måte) programvaren til deg i et land som USA har nedlagt handelsforbud for.

GENERELT. Hvis du kjøpte eller lastet ned programvaren i USA, styres denne lisensavtalen for sluttbrukere av lovene i USA og California, uten henvisning til prinsipper om internasjonal privatrett. Alle tvister mellom deg og WinZip angående denne lisensavtalen for sluttbrukere har statlige og føderale domstoler i delstaten California som verneting. Denne lisensavtalen for sluttbrukere utelukker FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av løsøre og all lovgivning som implementerer en slik "konvensjon", hvis aktuelt på andre måter. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt her, i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, skal denne lisensavtalen for sluttbrukere ikke påvirke de ikke-ekskluderbare, lovfestede rettighetene til noen part som opptrer som forbruker. Hvis du anskaffet programvaren i Canada, med mindre det uttrykkelig er forbudt etter lokal lovgivning, er denne lisensavtalen for sluttbrukere underlagt lovene som gjelder i provinsen Ontario, Canada; og alle tvister mellom deg og WinZip angående denne lisensavtalen for sluttbrukere er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til de føderale og provinsielle domstolene i Toronto, Ontario. Hvis du kjøpte programvaren i EU, Island, Norge eller Sveits, gjelder lokal lovgivning. Hvis du kjøpte programvaren i et annet land, kan lokal lovgivning gjelde. Denne lisensavtalen for sluttbrukere utgjør hele avtalen mellom deg og WinZip og erstatter all annen kommunikasjon eller annonsering med hensyn til programvaren og dokumentasjonen. Programvaren, eller noen funksjon eller del av den, er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land.

Hvis og i den utstrekning en bestemmelse i denne lisensavtalen for sluttbrukere anses som ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves helt eller delvis i henhold til gjeldende lov, skal en slik bestemmelse eller en slik del av den være ineffektiv med hensyn til jurisdiksjonen der den er ulovlig, ugyldig eller ikke rettskraftig, men bare i dens ulovlighets, ugyldighets eller ikke-håndhevbarhets utstrekning. Ingen vilkår i denne lisensavtalen for sluttbrukere vil bli ansett som frafalt, og ingen avtalebrudd godtatt, med mindre en slik frafallelse er skriftlig signert på vegne av den parten som vilkårsfrafallelsen er rettet mot. Ingen frafall (enten uttrykkelig eller underforstått) skal utgjøre er samtykke til, frafall til eller unnskyldning for et annet eller påfølgende avtalebrudd. Ingen modifikasjoner eller endringer i denne lisensavtalen for sluttbrukere er bindende for WinZip med mindre de er gjort skriftlig og behørig avtalt av deg og en autorisert representant for WinZip.

Noen programvareversjoner er kanskje ikke kompatible med forskjellige datamaskinoperativsystemer, og det kan skje at WinZip ikke utgir oppdateringer. Programvaren er kanskje ikke kompatibel med datamaskinoperativsystemer som du kan kjøpe, nå eller i fremtiden.

Du forstår at programvaren kan være innlemmet i, og kan selv være innlemmet i, programvare og annen teknologi som eies og kontrolleres av tredjeparter. Denne lisensavtalen for sluttbrukere forblir gjeldende med en slik innlemmelse. All og annen tredjeparts programvare eller teknologi som kan distribueres sammen med programvaren kan betinge at du eksplisitt godtar en lisensavtale med denne tredjeparten, og din bruk av programvaren utgjør aksept av slike vilkår. WinZips lisensgivere skal være direkte og tilsiktede tredjepartsmottakere av denne lisensavtalen for sluttbrukere.

YTTERLIGERE VILKÅR TIL LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE

KRYPTERINGSTEKNOLOGI I WINZIP-PRODUKTER:
DU SAMTYKKER I AT WINZIP IKKE KAN GARANTERE AT KRYPTERINGSTEKNOLOGIEN I PROGRAMVAREN ER HELT SIKKER MOT TREDJEPARTS AVKODING. FØLGELIG VIL WINZIP IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TAP SOM FØLGE AV TREDJEPARTS AVKODING AV ELLER TILGANG TIL FILENE DINE.

Selvutpakkende zip-filer som er opprettet av WinZips "Self Extractor"-prøveversjon kan inneholde utpakkingsprogramvare ("utpakkingsprogramvare"). Du kan ikke endre eller modifisere utpakkingsprogramvare, og heller ikke gi noen tillatelse til dette. Du er ikke under noen omstendigheter lisensiert til å distribuere utpakkingsprogramvaren. Hvis du oppretter selvutpakkende Zip-filer ved å bruke en evalueringsversjon av WinZip Self Extractor-programvaren, kan det hende du ikke kan overføre zip-filene dine til en tredjepart. Imidlertid kan den fullt lisensierte versjonen (ikke prøveversjon) av WinZip Self Extractor brukes til å lage et ubegrenset antall fritt distribuerbare, royaltyfrie, selvutpakkende zip-filer underlagt vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere.

TILLEGGSVILKÅR FOR BRUKERE AV PROGRAMVARE I TYSKLAND ELLER ØSTERRIKE:
Hvis du anskaffet programvaren i Tyskland eller Østerrike og du har din lovlige bopel i ett av disse landene, skal det tyske og østerrikske lover om produktansvar og andre forbrukerbeskyttelseslover angående rettsmidler for mangelfulle varer gjelde og regulere eventuelle uoverensstemmelser mellom slike lover og bestemmelsene i dette lisensavtalen for sluttbrukere angitt ovenfor.

Når det gjelder GARANTI, gjelder følgende: Når programvaren er riktig installert og brukt normalt, skal den i vesentlig grad samsvare med funksjonene og funksjonaliteten som er angitt i dokumentasjonen som følger med programvaren. Programvaren kan imidlertid inneholde bagatellmessige feil. Derfor leveres programvaren – i tilfelle dette avviker fra gjeldende lovbestemmelser – på grunnlag av at rettsmidler angående slike bagatellmessige feil bare fra tid til annen vil bli gjort gjenstand for feilretting.

Når det gjelder ANSVAR, vil BESTEMMELSENE OM ANSVARSBEGRENSNINGER FOR KUNDER I TYSKLAND gjelde.

TILLEGGSVILKÅR GJELDER FOR BRUKERE AV MASKINVARE ELLER PROGRAMVARE I STORBRITANNIA:
Hvis (i) du opptrer som forbruker og har lovlig bopel i Storbritannia; (ii) du inngikk denne lisensavtalen for sluttbrukere i Storbritannia; og (iii) du har anskaffet programvaren i Storbritannia (en "forbruker"), så vil begrensningen av ansvars- og garantibestemmelser som er angitt i gjeldende forbrukerbeskyttelses- og garantilov i Storbritannia, gjelde og regulere eventuelle uoverensstemmelser mellom slike lover og bestemmelsene i denne lisensavtalen for sluttbrukere som er beskrevet ovenfor.

TILLEGGSVILKÅR FOR BRUKERE AV MASKINVARE ELLER PROGRAMVARE I AUSTRALIA: BEGRENSET GARANTI (KUN AUSTRALSKE FORBRUKERE):
Våre varer har garantier som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for "vesentlige feil" og erstatning for annen rimelig påregnelig tap eller skade. Du har også rett til å få reparert eller skiftet ut varer hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og mangelen ikke utgjør en vesentlig feil. Begrepet "vesentlig feil" er definert i den australske forbrukerloven og inkluderer, men er ikke begrenset til, at varene er vesentlig uegnet til formålet og ikke lett og innen rimelig tid kan utbedres for å gjøre dem skikket til et slikt formål, eller at varene avviker i ett eller flere vesentlige henseender, hvis de ble levert ut fra beskrivelse - fra den aktuelle beskrivelsen. Garantien gitt i dette avsnittet er levert av Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada. Vi garanterer at mediene som programvaren er utstyrt med, vil være fri for mangler i materialer og utførelse under normal bruk i en periode på nitti (90) dager fra datoen du kjøpte programvaren. Fordelene som gis av denne uttrykkelige garantien kommer i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler for forbrukeren i henhold til enhver lov med hensyn til varene eller tjenesten som garantien gjelder for. Når programvaren er riktig installert og brukt normalt skal den i vesentlig grad samsvare med funksjonene og funksjonaliteten som er angitt i dokumentasjonen som følger med programvaren, men programvaren kan imidlertid inneholde normale feil. Feilrettinger og oppdateringer vil bli utgitt fra tid til annen. Hvis datamedieplaten er mangelfull, vil WinZip uten å begrense andre forpliktelser i henhold til loven erstatte den mangelfulle datamedieplaten hvis du returnerer den mangelfulle platen til oss med en kopi av kvitteringen. Eventuell erstatningsprogramvare garanteres for den opprinnelige garantiperioden som dekkes iht. dette avsnittet.

UNNTAK (KUN AUSTRALIA):
GARANTIEN SOM GIS UNDER DETTE AVSNITTET DEKKER IKKE MANGLER ELLER FEIL SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV AT DU SELV FORÅRSAKER AT PROGRAMVAREN BLIR AV UAKSEPTABEL KVALITET, FOR EKSEMPEL UNNLATELSE AV Å TA RIMELIG VARE PÅ DEN , ELLER SKADE FORÅRSAKET AV UNORMAL BRUK. DU PÅTAR DEG VIDERE ALT ANSVAR FOR Å VELGE, INSTALLERE OG BRUKE PROGRAMVAREN. MED UNNTAKENE SOM ER ANGITT OVENFOR, OG I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM TILLATES ETTER GJELDENDE LOV, FRASKRIVER WINZIP SEG ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IKKE-KRENKELSE AV RETTIGHETER FOR PROGRAMVAREN OG DET TILHØRENDE SKRIFTLIGE MATERIALET. HVIS DU ENDRER PROGRAMVAREN PÅ NOEN MÅTE UTEN AT DETTE ER AUTORISERT AV WINZIP, VIL WINZIP IKKE AVHJELPE FEIL SOM ER FORÅRSAKET AV EN SLIK ENDRING, OG DU ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER SOM PÅFØRES WINZIP PÅ GRUNN AV DIN UAUTORISERTE ENDRING AV PROGRAMVAREN. HVIS DU INSTALLERER FORHÅNDSVERSJONER SOM ER MERKET SOM SÅDAN, GJØR DU DET PÅ EGEN RISIKO. FORHÅNDSVERSJONER SKAL BARE BRUKES TIL TESTFORMÅL I TESTMILJØER OG MÅ IKKE BRUKES TIL PRODUKSJONSFORMÅL. PROGRAMVAREN KAN INNEHOLDE "ÅPEN KILDE"-MATERIALER (FOR EKSEMPEL ALL PROGRAMVARE SOM ER UNDERLAGT ÅPEN KILDEKODE, COPYLEFT, ALLMENNE GNU-LISENSER, LIBRARY GENERAL-LISENS, BEGRENSET ALLMENN LISENS, MOZILLA-LISENS, BERKELEY PROGRAMVAREDISTRIBUSJONSLISENS, ÅPEN KILDEINITIATIV-LISENS, MIT-, APACHE- ELLER LISENSER I OFFENTLIG DOMENE, ELLER LIGNENDE LISENSER). I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOV, GIR WINZIP INGEN GARANTIER, OG SKAL IKKE HA NOE ANSVAR, DIREKTE ELLER INDIREKTE, PÅ NOEN MÅTE MED HENSYN TIL ÅPEN KILDE-MATERIALE SOM FINNES I PROGRAMVAREN.

HVORDAN FREMME KRAV IHT. GARANTI (KUN AUSTRALIA):
For at garantien skal kunne overholdes, må du kontakte WinZips kundeservicesenter på help@winzip.com og søke om returvaregodkjenning ("RMA"). Mer detaljerte RMA-instruksjoner sammen med fraktinformasjon og et RMA-nummer vil deretter bli sendt til deg via e-post. Du må fremlegge kjøpsbevis og dekke kostnadene ved retur av programvaren. Programvaren, sammen med alle relaterte medier og håndbøker, må returneres til Corel Corporation, Att: Manufacturing (WinZip), 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada og må avinstalleres fra datamaskinen og alle lagringsenheter, og du må slette sikkerhetskopier. Vi vil forsøke å behandle kravet ditt innen ti (10) virkedager fra datoen WinZip mottar det. Hvis vi godtar at programvaren er mangelfull, vil en erstatningsplate bli sendt til deg per post.

INDIREKTE TAP OG FØLGETAP (KUN AUSTRALIA):
I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER AUSTRALSK LOV, SKAL WINZIP IKKE HA NOE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER. DU PÅTAR DEG ALLE KOSTNADER FOR SKADER SOM FØLGE AV INFORMASJONEN SOM FINNES I ELLER SOM ER KOMPILERES AV PROGRAMVAREN. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I GJELDENDE LOV, VIL WINZIP ELLER LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER FOR TAP AV FORRETNINGSOVERSKUDD, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER ANNET INDIREKTE ØKONOMISK TAP SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, SELV OM EN SLIK PART ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

TILLEGGSVILKÅR SOM GJELDER FOR BRUKERE AV PROGRAMVARE SOM INNEHOLDER SHAREWARE:
Enkelte programvare er shareware og som sådan anskaffet uten kostnad og kan brukes i en begrenset periode til evalueringsformål og er underlagt den spesielle sluttbrukerlisensen for slik shareware.

YTTERLIGERE VILKÅR GJELDER FOR BRUKERE AV BILDEFILER, ARKIVFOTOBILDER, VIDEOINNHOLD, LYDKLIPP, SKRIFTER OG PRØVEINNHOLD:
Programvaren vår kan inneholde utklippsbilder, fotografier, videoinnhold, lydklipp (samlet betegnet som "bilder eller klipp"), programvaredatafiler som gjengir skriftsnittdesign som brukes sammen med passende maskinvare og programvare (for eksempel, uten begrensning, .ttf- eller .otf-filer) betegnet som "skriftprogramvare", og grafisk gjengivelse generert av skriftprogramvaren betegnet som "skriftbilde" og prøveinnhold som skjemaer, maler, "tubes" eller lignende elementer (samlet betegnet som "prøveinnhold") som enten er eid av oss eller lisensiert fra en tredjepart. Med unntak av kravene i avsnittet nedenfor, står du som bruker av vår programvare fritt til å bruke, endre og publisere bilder eller klipp, skriftbilde eller prøveinnhold på følgende måte: Du kan (i) bygge inn bilder eller klipp, skriftbilde eller prøveinnhold i ditt eget originale verk og publisere, vise og distribuere arbeidet ditt i alle medier, forutsatt at du inkluderer en melding om opphavsrett i verket som reflekterer det opphavsrettslige eierforhold for både deg og WinZip som følger: "Copyright (c) 20__ [Ditt navn], Corel Corporation og dets lisensgivere. Med enerett."; og (ii) lage én (1) kopi av bilder eller klipp, skriftprogramvare eller prøveinnhold for sikkerhetskopiering eller arkivering. DU KAN IKKE VIDERESELGE, UNDERLISENSIERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRE TILGJENGELIG BILDER ELLER KLIPP, ELLER SKRIFTPROGRAMVARE TIL BRUK ELLER DISTRIBUSJON SEPARAT ELLER ATSKILT FRA ET PRODUKT ELLER EN WEBSIDE. For eksempel kan bilder eller klipp eller skriftbilde brukes av deg som en del av en nettsidedesign, men ikke gjøres tilgjengelig for nedlasting separat (bruk av skriftprogramvare som en webfont ved å bruke CSS3@font-face-spesifikasjonen eller lignende er ettertrykkelig forbudt) eller i et format designet eller beregnet for permanent lagring eller gjenbruk av andre. DU KAN IKKE TILVEIEBRINGE BILDER ELLER KLIPP ELLER SKRIFTPROGRAMVARE TIL TREDJEPART ELLER TILLATE BRUK AV BILDER ELLER KLIPP ELLER SKRIFTPROGRAMVARE ELLER SKRIFTBILDE FRA TREDJEPART SEPARAT ELLER SOM DEL AV NOE ANNET PRODUKT. IMIDLERTID KAN TREDJEPARTER GIS KOPIER AV BILDER ELLER KLIPP ELLER SKRIFTBILDE (INKLUDERT I DIGITALE FILER) SOM EN DEL AV ET ARBEIDSPRODUKT. DU KAN IKKE BRUKE BILDER ELLER KLIPP, SKRIFTPROGRAMVARE ELLER SKRIFTBILDE ELLER PRØVEINNHOLD TIL NOE FORMÅL SOM ER FORBUDT VED LOV. DU KAN IKKE TILLATE BRUK AV BILDER ELLER KLIPP, SKRIFTPROGRAMVARE, SKRIFTBILDE ELLER PRØVEINNHOLD ELLER DELER AV DETTE SOM ET VAREMERKE ELLER SERVICEMERKE, ELLER GJØRE KRAV PÅ EIENDOMSRETTIGHET AV NOE SLAG I BILDER ELLER KLIPP, SKRIFTPROGRAMVARE, SKRIFTBILDE ELLER PRØVEINNHOLD ELLER DELER AV DET. DU KAN IKKE BRUKE BILDER ELLER KLIPP SOM INNEHOLDER IDENTIFISERBARE PERSONER ELLER ENHETER TIL KOMMERSIELLE FORMÅL, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PÅ EN MÅTE SOM ANTYDER AT DE ER TILKNYTTET ELLER ANBEFALER NOE PRODUKT ELLER TJENESTE. DU KAN IKKE BRUKE BILDENE ELLER KLIPPENE I ELEKTRONISK FORMAT, NETT- ELLER I MULTIMEDIEAPPLIKASJONER, MED MINDRE BILDENE ELLER KLIPPENE ER INNEBYGD FOR VISNINGSFORMÅL OG DET GIS IKKE TILLATELSE TIL Å LASTE NED OG/ELLER LAGRE BILDER ELLER KLIPP AV NOEN GRUNN. DU KAN IKKE LEIE, LEASE, UNDERLISENSIERE ELLER LÅNE UT BILDER ELLER KLIPP ELLER FONTPROGRAMVARE ELLER SKRIFTUTSKRIFT, ELLER KOPIER AV DETTE, TIL EN ANNEN PERSON ELLER JURIDISK ENHET. DU KAN IKKE ENDRE SKRIFTPROGRAMVAREN PÅ NOEN MÅTE. DU KAN IKKE BRUKE BILDER ELLER KLIPP SOM ER PRESENTERT I PROGRAMVARE-STARTSKJERMBILDER, VELKOMSTSKJERMBILDER, PRODUKTEMBALLASJE OG/ELLER MARKEDSFØRINGSSIKKERHET. DU KAN IKKE BRUKE BILDER ELLER KLIPP, SKRIFTPROGRAMVARE ELLER SKRIFTBILDE ELLER PRØVEINNHOLD, BORTSETT FRA DET SOM UTTRYKKELIG ER TILLATT AV DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE. Du kan imidlertid, underlagt WinZips godkjenning av lisensoverføring, overføre hele din lisensavtale for sluttbrukere for å bruke bilder eller klipp eller skriftprogramvare til en annen person eller juridisk enhet, forutsatt at (i) du overfører programvaren, inkludert bilder eller klipp eller skriftprogramvare, og denne lisensavtalen for sluttbrukere, inkludert alle kopier (unntatt kopier innlemmet i ditt arbeidsprodukt slik det er tillatt iht. denne lisensavtalen for sluttbrukere), til en slik person eller enhet, (ii) du beholder ingen kopier, heller ikke kopier som er lagret på en datamaskin eller annen lagringsenhet, og (iii) den mottakende parten samtykker i å være bundet av vilkårene for denne lisensavtalen for sluttbrukere.

Mai 2021