VIGTIG MEDDELELSE: DU BEDES LÆSE NÆRVÆRENDE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT

VED AT KLIKKE PÅ "JEG ER ENIG" ELLER DOWNLOADE, TILGÅ, INSTALLERE, KØRE ELLER BRUGE WINZIPSOFTWARE ("SOFTWARE") OG -DOKUMENTATION INDVILLIGER DU I, (i) AT NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ER EN JURIDISK BINDENDE OG GYLDIG AFTALE, (ii) AT OVERHOLDE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OG (iii) AT TAGE ALLE NØDVENDIGE FORANSTALTNINGER FOR AT SIKRE, AT VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE IKKE OVERTRÆDES AF NOGEN PERSON ELLER JURIDISK ENHED UNDER DIN KONTROL ELLER I DIN TJENESTE. HVIS DU BRUGER SOFTWAREN PÅ VEGNE AF EN ORGANISATION, INDVILLIGER DU I VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR DEN PÅGÆLDENDE ORGANISATION OG ERKLÆRER, AT DU HAR BEFØJELSE TIL AT FORPLIGTE SAMME ORGANISATION TIL NÆRVÆRENDE VILKÅR. I SÅ FALD HENVISER "DU", "DIG", "DIN" OG "DIT" OGSÅ TIL DEN PÅGÆLDENDE ORGANISATION. HVIS DU IKKE INDVILLIGER I VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, SÅ LAD VÆRE MED AT KLIKKE PÅ "JEG ER ENIG" ELLER DOWNLOADE, TILGÅ, INSTALLERE, KØRE ELLER BRUGE SOFTWAREN. NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE INDEHOLDER ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER OG BEGRÆNSNINGER AF ERSTATNINGSANSVAR OG ENESTE RETSMIDLER. NEDENSTÅENDE BESTEMMELSER UDGØR DET VÆSENTLIGE GRUNDLAG FOR VORES AFTALE.

Nærværende slutbrugerlicensaftale er en retlig aftale mellem dig og Corel Corporation, inklusive alle associerede selskaber og leverandører, der handler på vores vegne (under et betegnet "WinZip", "Corel", "os", "vi" eller "vores") i forbindelse med din brug af softwaren. Medmindre du har en separat skriftlig aftale med WinZip vedrørende softwaren, er din brug af softwaren underlagt denne slutbrugerlicensaftale.

PERMANENTE BESTEMMELSER GÆLDENDE FOR
WINZIP
WINZIP COURIER
WINZIP SELF EXTRACTOR
WINZIP MAC EDITION

HVIS DU INDVILLIGER I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, TILDELES DU EN BEGRÆNSET, PERSONLIG, VERDENSOMSPÆNDENDE, VEDERLAGSFRI, IKKE-OVERDRAGELIG, IKKE-UNDERLICENSERBAR OG IKKE-EKSKLUSIV LICENS TIL AT BRUGE SOFTWAREN. DU HAR TILLADELSE TIL AT BRUGE ÉN KOPI AF SOFTWAREN TIL DINE (i) PRIVATE, IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FORMÅL SOM PRIVAT BRUGER OG/ELLER (ii) ERHVERVSMÆSSIGE FORMÅL SOM TJENESTELEVERANDØR I EN ERHVERVSVIRKSOMHED ("VIRKSOMHEDSBRUGER"). SOFTWAREN LICENSERES PR. HUSSTAND ELLER ENKELTADRESSE ("ADRESSE"). DU MÅ KUN DOWNLOADE OG INSTALLERE SOFTWAREN PÅ ÉN COMPUTERENHED PR. ADRESSE. DU MÅ IKKE GENINSTALLERE SOFTWAREN PÅ EN ANDEN COMPUTERENHED, MEDMINDRE (i) DEN OPRINDELIGE COMPUTERENHED SVIGTER, (ii) DU KONTAKTER KUNDESERVICE (HELP@WINZIP.COM) OG BEDER OM VORES GODKENDELSE (OG VI GIVER DIG EN AUTORISATIONSKODE) TIL AT GENINSTALLERE SOFTWAREN PÅ EN NY COMPUTERENHED, OG (iii) DU ATTESTERER OVER FOR WINZIP, AT DU HAR FJERNET SOFTWAREN FRA DEN COMPUTERENHED, DER SVIGTEDE. PRIVAT- OG ERHVERVSBRUGERE AF WINZIP, WINZIP COURIER, WINZIP SELF EXTRACTOR ELLER WINZIP MAC EDITION, SOM HAR FLERE COMPUTERENHEDER (FX EN SEPARAT COMPUTER, BÆRBAR COMPUTER, TABLET, MINIPC OG BÆRBAR PC), MÅ DOWNLOADE OG INSTALLERE SOFTWAREN PÅ OP TIL TRE SYSTEMER PR. ADRESSE, MEN SOFTWAREN KAN KUN BRUGES AF DIG PÅ ÉT SYSTEM AD GANGEN (DVS. SOFTWAREN MÅ IKKE DELES ELLER BRUGES SAMTIDIG PÅ FORSKELLIGE COMPUTERENHEDER). HVIS DU INSTALLERER SOFTWAREN PÅ EN FJERDE COMPUTERENHED ELLER EN COMPUTERENHED, DER BEFINDER SIG PÅ EN ANDEN ADRESSE, SKAL DU KØBE SUPPLERENDE LICENSER TIL DISSE YDERLIGERE COMPUTERENHEDER. HVIS DU HAR KØBT FLERBRUGERLICENSER TIL SOFTWAREN, SÅ MÅ DU TIL ENHVER TID HAVE SÅ MANGE KOPIER AF SOFTWAREN I BRUG, SOM DET ANTAL FLERBRUGERLICENSER DU HAR KØBT.

LICENS TIL AT BRUGE SOFTWAREN. Softwaren licenseres til dig; den sælges ikke til dig. VIRKSOMHEDSBRUGERE: Hvis du er en virksomhed, må du installere softwaren i en hardwarepartition, på en bladeserver eller på en terminalserver ("virtualiseringsmiljø") for at køre, bruge eller tilgå softwaren ved hjælp af din organisations computerenheder direkte tilsluttet din organisations interne netværk eller virtuelle private netværk. Brug af softwaren af dine ansatte (og din organisations underleverandører kontraktmæssigt autoriserede til at handle på dine vegne) via et sådant virtualiseringsmiljø er kun tilladt op til det maksimale antal lokationslicenser købt at din organisation. For at undgå tvivl skal du anskaffe og dedikere én licens til hver computerenhed, som bruger, kører eller tilgår softwaren fra et virtualiseringsmiljø, og til hver computerenhed, hvor softwaren er installeret, kører, bruges eller tilgås fra. Du samtykker i, at hvis softwaren kræver obligatorisk aktivering eller e-mailvalidering, så vil du gennemføre processen og derunder give os nøjagtige oplysninger. Din brug af softwaren er suspenderet, indtil du færdiggør aktiverings- og/eller registreringsprocessen. Softwaren kan inkludere digitale billeder, stockfotos, clipart, skrifttyper, lyde eller andre kunstneriske værker ("stockfiler"). De forpligtelser og begrænsninger, der vedrører softwaren, gælder for stockfilerne. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig i nærværende slutbrugerlicensaftale. VIRKSOMHEDSBRUGERE: Hvis du er en virksomhed, indvilliger du i at føre fortegnelser og/eller have systemer og/eller procedurer, der nøjagtigt registrerer antallet af kopier af softwaren, som er blevet anskaffet og installeret og er i brug på dine computerenheder, og opbevare registreringerne i to år efter den dato, hvorpå din licens til at bruge softwaren ophører. Vi kan gennemføre en kontrol (på afstand eller i dine lokaler) af registreringer og systemer fra din virksomhed for at kontrollere, at din installation af softwaren er i overensstemmelse med en gyldig licens. Vi vil ikke gennemføre flere end én kontrol om året. Hvis det ved kontrollen konstateres, at din anvendelse ikke stemmer overens med en gyldig licens, så vil du straks anskaffe en gyldig licens eller tilpasse dine licenser for softwaren.

ABONNEMENTSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR
WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE
WINZIP REGISTRY OPTIMIZER
WINZIP DRIVER UPDATER
WINZIP STANDARD SUITE
WINZIP PRO SUITE
WINZIP ULTIMATE SUITE

HVIS DU INDVILLIGER I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, TILDELES DU EN TIDSBEGRÆNSET, PERSONLIG, VERDENSOMSPÆNDENDE, VEDERLAGSFRI, IKKE-OVERDRAGELIG, IKKE-UNDERLICENSERBAR OG IKKE-EKSKLUSIV ABONNEMENTSBASERET LICENS TIL AT BRUGE WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE, WINZIP REGISTRY OPTIMIZER ELLER WINZIP DRIVER UPDATER. SOFTWAREN LICENSERES TIL DIG PÅ ABONNEMENTSBASIS I EN INDLEDENDE ETÅRSPERIODE ("INDLEDENDE LØBETID") OG VIL AUTOMATISK BLIVE FORNYET I SUPPLERENDE ETÅRSPERIODER ("FORNYELSESLØBETID") (UNDER ET BETEGNET "LØBETID"), INDTIL DU BRINGER DIT ABONNEMENT TIL OPHØR VED AT MEDDELE OS DIN HENSIGT OM AT OPHØRE MED DIN BRUG AF SOFTWAREN VIA E-MAIL SOM ANFØRT HERUNDER. DU HAR TILLADELSE TIL AT BRUGE ÉN KOPI AF SOFTWAREN TIL DINE (i) PRIVATE, IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FORMÅL SOM PRIVAT BRUGER OG/ELLER (ii) ERHVERVSMÆSSIGE FORMÅL SOM TJENESTELEVERANDØR I EN ERHVERVSVIRKSOMHED ("VIRKSOMHEDSBRUGER"). SOFTWAREN LICENSERES PR. HUSSTAND ELLER ENKELTADRESSE ("ADRESSE"). DU MÅ KUN DOWNLOADE OG INSTALLERE SOFTWAREN PÅ ÉN COMPUTERENHED PR. ADRESSE. DU MÅ IKKE GENINSTALLERE SOFTWAREN PÅ EN ANDEN COMPUTERENHED, MEDMINDRE (i) DEN OPRINDELIGE COMPUTERENHED SVIGTER, (ii) DU KONTAKTER KUNDESERVICE (HELP@WINZIP.COM) OG BEDER OM VORES GODKENDELSE (OG VI GIVER DIG EN AUTORISATIONSKODE) TIL AT GENINSTALLERE SOFTWAREN PÅ EN NY COMPUTERENHED, OG (iii) DU ATTESTERER OVER FOR WINZIP, AT DU HAR FJERNET SOFTWAREN FRA DEN COMPUTERENHED, DER SVIGTEDE..

LICENS TIL AT BRUGE SOFTWAREN. Softwaren licenseres til dig; den sælges ikke til dig. Du samtykker i, at hvis softwaren kræver obligatorisk aktivering eller e-mailvalidering, så vil du gennemføre processen og derunder give WinZip nøjagtige oplysninger. Din brug af softwaren er suspenderet, indtil du færdiggør aktiverings- og/eller registreringsprocessen. Softwaren kan inkludere digitale billeder, stockfotos, clipart, skrifttyper, lyde eller andre kunstneriske værker ("stockfiler"). De forpligtelser og begrænsninger, der vedrører softwaren, gælder for stockfilerne. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig i nærværende slutbrugerlicensaftale. VIRKSOMHEDSBRUGERE: Hvis du er en virksomhed, indvilliger du i at føre fortegnelser og/eller have systemer og/eller procedurer, der nøjagtigt registrerer antallet af kopier af softwaren, som er blevet anskaffet og installeret og er i brug på dine computerenheder, og opbevare registreringerne i to år efter den dato, hvorpå din licens til at bruge softwaren ophører. Vi kan gennemføre en kontrol (på afstand eller i dine lokaler) af registreringer og systemer fra din virksomhed for at kontrollere, at din installation af softwaren er i overensstemmelse med en gyldig licens. Vi vil ikke gennemføre flere end én kontrol om året. Hvis det ved kontrollen konstateres, at din anvendelse ikke stemmer overens med en gyldig licens, så vil du straks anskaffe en gyldig licens eller tilpasse dine licenser for softwaren.

BESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BÅDE
ABONNEMENTSLICENSER OG PERMANENTE LICENSER

DINE FORPLIGTELSER UNDER BRUG AF SOFTWAREN. Med hensyn til din brug af softwaren i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale har du visse forpligtelser. Softwaren kan inkludere produktaktivering og anden teknologi designet til at forhindre uautoriseret brug og kopiering. Du må ikke udleje, lease eller udlåne nogen version af softwaren (herunder en evalueringsudgave af softwaren). Hvis du køber softwaren som en gave til en tredjepart, skal tredjeparten acceptere vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale, før denne bruger softwaren. Du må ikke foretage reverse engineering, foretage reengineering, dekompilere, disassemblere, oversætte, rekonstruere, omdanne eller uddrage softwaren eller nogen del af den. Du må ikke pakke softwaren eller nogen eksekverbar softwarefil (.exe, .msi, .iso, .dmg eller lignende eksekverbar fil, der er kendt nu eller udvikles senere) ind i noget tredjepartssoftwaretilføjelsesprogram eller -tilbud undtagen i henhold til en separat, udtrykkelig, skriftlig, fuldt udfærdiget aftale med WinZip. Mens vi ejer vores software, så ejer du og har du ansvar for det indhold ("indhold"), du opretter eller får oprettet for dig, som følger af brugen af vores software (inklusive alle tilføjelsesprogrammer eller plug-ins til vores software, som du opretter eller får oprettet for dig). Du indvilliger i, at i forbindelse med din brug af softwaren har du ansvar for de direkte og/eller indirekte konsekvenser af (i) alt det indhold, du opretter, og (ii) alle tredjepartsfotos eller -billeder, du bruger eller ændrer som led i oprettelsen af dit indhold, navnlig i situationer hvor du deler dit indhold med familie, venner, kunder og/eller tredjeparter såsom medlemmer af socialnetværkswebsteder (fx Facebook, Flickr, LinkedIn og Twitter) eller fildelings- eller cloudtjenestewebsteder (fx Google Drev, SkyDrive, Dropbox og box.net). WinZip kan hverken overvåge eller kontrollere, hvad tredjepartsnetværks-, fildelings- eller cloudtjenestewebsteder eller sådanne websteders medlemmer eller brugere gør med dit indhold, som du deler. Du er ansvarlig for uafhængigt at kontrollere nøjagtigheden og fuldstændigheden af dit indhold (fx alle tekniske illustrationer eller diagrammer til driftsvejledninger, reservedelskataloger, skemaer, skrivediagrammer, samlevejledninger, vedligeholdelsesmanualer, arkitektoniske præsentationer eller andre materialer, du opretter og/eller ændrer ved hjælp af vores software). Du må ikke ændre eller oprette afledte værker baseret på softwaren. Over for os erklærer du og indestår du for, at du vil overholde al gældende lovgivning og alle lovforskrifter, der har indvirkning på din brug af softwaren, inklusive databeskyttelses- og privatlivslovgivning. Du indvilliger i, at du ikke vil bruge softwaren på en måde, der er ulovlig eller krænker en tredjeparts rettigheder. Hvis vi bliver sagsøgt, eller der fremsættes erstatningskrav mod os af en tredjepart på grund af (i) dine handlinger, (ii) din forsømmelse af at handle, når det er påkrævet, eller (iii) dit indhold, så indvilliger du i at forsvare og friholde WinZip samt holde WinZip skadesløs. Du kan modtage opdateringer, fejlrettelser, funktionsforbedringer eller andre data relateret til softwaren (under et betegnet "opdateringer"), som downloades til din computerenhed med en meddelelse, der beskriver, hvad der er inkluderet i opdateringen, og formålet med opdateringen. Du skal vælge mellem enten at installere opdateringen på din computerenhed eller fravælge og ikke installere opdateringen. Hvis du ikke installerer opdateringerne, vil softwaren måske ikke fungere ordentligt.

VORES IMMATERIELLE RETTIGHEDER. Softwaren beskyttes af USA's, Canadas og Tysklands lovgivning om immaterielle rettigheder og international lovgivning og internationale traktatbestemmelser om immaterielle rettigheder. Derfor må du ikke distribuere softwaren uden vores tilladelse, medmindre andet er fastsat i denne slutbrugerlicensaftale eller ved lov. Hvis du køber eller downloader softwaren i Kina, Indien, Indonesien eller Vietnam, må du ikke kopiere softwaren eller de trykte materialer, der følger med softwaren, til noget formål. Hvis du køber eller downloader softwaren i et land, der ikke specifikt er forbudt i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale, må du kun lave én (1) kopi af softwaren (eller du må beholde én (1) kopi af softwaren på et enkelt harddiskdrev) til sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål. Til sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål alene må du enten lave kun én kopi af softwaren og de trykte materialer eller udskrive én kopi af enhver brugerdokumentation, hvis du downloadede softwaren, eller du må beholde én kopi af softwaren og de trykte materialer (eller brugerdokumentation) på et enkelt harddrev. Du må ikke kopiere softwaren eller de trykte materialer, der følger med softwaren (eller udskrive kopier af nogen brugerdokumentation, hvis du downloadede softwaren), medmindre andet er tilladt i henhold til obligatorisk lov. Du indvilliger i, at WinZip, WinZip-logoerne og andre WinZip-varemærker, -tjenestemærker og -grafikker er varemærker tilhørende WinZip International LLC, en Corel-virksomhed (nogle i USA og/eller andre lande) eller er varemærker tilhørende WinZips partnere ("mærker"). Du gives ikke rettigheder til at bruge mærker uden ejerens tilladelse, medmindre andet er tilladt i henhold til obligatorisk lov. Du vil ikke fjerne, skjule eller ændre nogen meddelelser om immateriel ejendomsret påsat eller indeholdt i softwaren. Du forstår og indvilliger i, at vi har ret til at ophøre med at sælge, distribuere, servicere eller opdatere softwaren (en hvilken som helst del af den) og tjenester og udbud til enhver tid.

BRUGSKONTROL, PIRATKOPIERING OG VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK. Vores kontrol og indsamling af en hvilken som helst del af dine oplysninger og din anvendelse af softwaren er underlagt Corel Corporations fortrolighedspolitik (https://www.winzip.com/da/company/legal/privacy/). Vi har ret til at kontrollere din softwarebrug til antipiratkopieringsformål og for at verificere en gyldig registrering, identificere om nye opdateringer er tilgængelige for din computerenhed, før vi sender dig en meddelelse om at installere en ny softwareopdatering.
 
PRÆKOMMERCIEL UDGIVELSE ELLER BETASOFTWARE. Hvis den software, du har modtaget med nærværende slutbrugerlicensaftale, er en prækommerciel udgivelse eller betaversion, så forstår du, at softwaren (i) er WinZip og WinZips licensgivere og leverandørers fortrolige information og (ii) ikke repræsenterer et færdigt produkt fra WinZip. Du har ingen ret til at (i) modificere, forbedre, tilpasse, ændre, oversætte eller oprette afledte værker af en sådan software, (ii) flette softwaren sammen med eller pakke softwaren ind i anden software, (iii) underlicensere, lease, udleje, udlåne, sælge, eksportere eller på anden måde overdrage eller distribuere softwaren til nogen tredjepart, medmindre andet er fastsat i nærværende slutbrugerlicensaftale eller ved lov, (iv) foretage reverse engineering, dekompilere, disassemblere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden til softwaren. Softwaren kan indeholde fejl og andre problemer, som kunne forårsage computersystemfejl og tab af data. DERFOR LEVERES AL FORPREMIERE- ELLER BETA-SOFTWARE SOM DEN ER. ANSVARSBEGRÆNSNINGER GÆLDER SOM ANGIVET NEDENFOR.

EVALUERINGSSOFTWARE. I tilfælde af en licens med fast løbetid, såsom en prøveudgave, starter licensen til at bruge softwaren ved installeringen og varer, så længe vi har defineret. I henhold til vilkårene og betingelserne i nærværende slutbrugerlicensaftale gælder det, at hvis (i) softwaren er klassificeret som en demonstrations-, evaluerings-, eller prøve-udgave ("evalueringsudgave") i den gældende brugerdokumentation, eller (ii) du anskaffede softwaren vederlagsfrit, så er din brug af softwaren underlagt følgende vilkår: (a) du kan alene til evalueringsformål og ikke til noget andet formål lave så mange nøjagtige kopier af softwaren, som du ønsker, ved hjælp af de håndgribelige fysiske medier (f.eks. cd'er), (b) du kan alene til evalueringsformål og ikke til noget andet formål distribuere individuelle nøjagtige kopier af softwaren vederlagsfrit for dig og modtageren. En eksakt kopi er en fil, der for eksempel er identisk med WinZip-distributionsfilen tilgængelig på www.winzip.com, (c) du må ikke distribuere softwaren sammen med noget andet produkt eller pakke softwaren eller nogen eksekverbar softwarefil (.exe, .msi, .iso., .dmg eller lignende eksekverbar fil, der er kendt nu eller udvikles senere) ind i noget tredjepartssoftwaretilføjelsesprogram, der udbydes, og (d) hvis du distribuerer softwaren, kan du gøre det via elektronisk download eller e-mail, men ikke ved brug af massepost, spam eller uopfordrede e-mails. Undtagen i henhold til en særskilt, udtrykkelig, skriftlig, fuldt udfærdiget aftale med WinZip må du ikke bruge vores software til konkurrenceanalyse, erhvervsmæssige eller professionelle formål eller andre formål for vindings skyld. Du forstår, at ved afslutningen af evalueringsperioden skal du enten holde op med at bruge softwaren eller betale for den for at fortsætte med at bruge den. Hvis du undlader at betale for den, ophører din licens. Ved udløb af evalueringsperioden vil du straks holde op med at bruge evalueringsudgaven og slette og tilintetgøre alle elektroniske kopier af den, herunder, men ikke begrænset til, al brugerdokumentation, som måtte være blevet stillet til rådighed som led i evalueringen, fra din computerenhed og alle andre computerenheder, hvorpå du har installeret evalueringsudgaven. UAUTORISERET BRUG AF EVALUERINGSUDGAVEN, BRUG AF EVALUERINGSUDGAVEN FØR ELLER EFTER DEN GÆLDENDE FASTSATTE PERIODE ELLER FORSØG PÅ AT SÆTTE EN TIDSSTYRET DEAKTIVERINGSFUNKTION I EVALUERINGSUDGAVEN UD AF KRAFT ER UAUTORISERET BRUG, DER UDGØR ET VÆSENTLIGT BRUD PÅ NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OG GÆLDENDE LOVGIVNING, OG VIL AUTOMATISK OG STRAKS BRINGE DIN LICENS TIL AT BRUGE SOFTWAREN TIL OPHØR.

BEGRÆNSET OG INDSKRÆNKET GARANTI (FOR ANDRE LANDE END DEM, DER STÅR ANFØRT SEPARAT UNDER "SUPPLERENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALEVILKÅR"). Hvis du købte softwaren på en computerdisk, så garanterer WinZip forarbejdningskvaliteten, og at de medier, som softwaren leveres på, vil være fri for materialedefekter, ved normal brug i en periode på halvfems dage fra den dato hvorpå du købte softwaren. Når softwaren er korrekt installeret, vil den ved normal brug i det væsentlige stemme overens med de funktioner og funktionaliteter, der er anført i den dokumentation, der følger med softwaren, men softwaren kan indeholde normale fejl. Derfor leveres softwaren, som den er og forefindes, under den forudsætning, at fejlrettelser og opdateringer vil blive leveret fra tid til anden. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber af softwaren. HVIS DISKEN ER DEFEKT, SÅ VIL HELE WINZIPS ANSVAR OG DIT ENESTE RETSMIDDEL I HENHOLD TIL DENNE GARANTI VÆRE UDSKIFTNING AF DEN DEFEKTE COMPUTERDISK, HVIS DU RETURNERER DEN DEFEKTE DISK TIL OS MED EN KOPI AF DIN KVITTERING. Din ret til udskiftning af softwaren er ugyldig, hvis beskadigelsen af disken skyldes uheld, misbrug eller forkert anvendelse. Enhver udskiftningssoftware vil være garanteret i resten af den originale garantiperiode. DU PÅTAGER DIG ALT ANSVAR FOR AT VÆLGE, INSTALLERE OG BRUGE SOFTWAREN. I DET MAKSIMALE OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER WINZIP SIG ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE MED HENSYN TIL SOFTWAREN OG DE SKRIFTLIGE MATERIALER, DER FØLGER MED. Denne klausul vil ikke mindske USA's regerings ret til at inddrive for bedrageri eller kriminalitet, der udspringer af eller er relateret til nærværende slutbrugerlicensaftale, i henhold til en hvilken som helst føderal bedragerilov, herunder den amerikanske lov om falske krav (False Claims Act), §§ 3729-3733 i afsnit 31 i den amerikanske lovbog (U.S. Code).

NOGLE DELSTATER ELLER LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF GARANTI, OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. I sådanne tilfælde kan WinZip afhjælpe betydelige defekter i softwaren efter sit eget rimelige skøn ved at (i) levere en programrettelse, opdatering eller erstatning af softwaren eller (ii) bede om returnering af softwaren og annullering af nærværende slutbrugerlicensaftale. Du har kun krav på en reduktion af købsprisen eller ophævelse af nærværende slutbrugerlicensaftale, hvis WinZip gentagne gange har undladt at udbedre fejlen efter et rimeligt tidsrum. Hvis du er forbruger, forældes dine krav i henhold til denne klausul efter fireogtyve måneder; hvis du er en virksomhed, forældes dine krav i henhold til denne klausul efter tolv måneder. Hvis du ændrer softwaren på nogen måden uden autorisation fra WinZip, vil WinZip ikke udbedre defekter forårsaget af en sådan ændring, og du er ansvarlig for alle tab, som WinZip har lidt på grund af din uautoriserede ændring af softwaren. HVIS DU INSTALLERER FORELØBIGE UDGIVELSER AF PRODUKTER, SOM ER MARKERET SOM SÅDANNE, GØR DU DET PÅ EGEN RISIKO. Foreløbige udgivelser af produkter må kun bruges til testformål i testmiljøer og må ikke bruges til produktionsformål. Hvis du vil fremsætte et garantikrav, skal du indsende en detaljeret fejlbeskrivelse til WinZip kundeservice (help@winzip.com) eller efter WinZips anmodning returnere softwaren sammen med alle oplysninger, du har fået af WinZip om autorisation af returmateriale, til Corel Corporation: Manufacturing (WinZip), 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada. Du kan få flere oplysninger om garanti ved at kontakte WinZip kundeservice på help@winzip.com.

SOFTWAREN KAN INDEHOLDE OPEN SOURCE-MATERIALER (FX SOFTWARE, DER ER GENSTAND FOR OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE- ELLER OFFENTLIGT DOMÆNE-LICENSER ELLER LIGNENDE LICENSER). WINZIP GIVER INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL OPEN SOURCE-MATERIALER INDEHOLDT I SOFTWAREN. FØLGENDE BESTEMMELSER OM ANSVARSBEGRÆNSNING FINDER ANVENDELSE:


INDIREKTE SKADER OG FØLGESKADER – FOR ANDRE LANDE END DEM, DER ER ANFØRT SEPARAT UNDER "SUPPLERENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALEVILKÅR" (GÆLDER IKKE FOR KUNDER I TYSKLAND):
INTET ERSTATNINGSANSVAR FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER. DU PÅTAGER DIG HELE UDGIFTEN TIL ALLE SKADER, DER UDSPRINGER AF OPLYSNINGERNE INDEHOLDT I ELLER SAMLET ELLER KOMPILERET AF SOFTWAREN. I DET MAKSIMALE OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL WINZIP ELLER WINZIPS LEVERANDØRER ELLER LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG(E) FOR NOGEN SKADER, LIGE MEGET HVILKE (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, FOR SKADESERSTATNING FOR TAB AF VIRKSOMHEDSFORTJENESTE, VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE, TAB AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER ELLER ANDET PENGEMÆSSIGT TAB), DER UDSPRINGER AF BRUGEN AF ELLER UMULIGHEDEN AF AT KUNNE BRUGE SOFTWAREN, SELV HVIS EN SÅDAN PART ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADESERSTATNING. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL WINZIPS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER I EN ELLER FLERE SØGSMÅLSGRUNDE OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER UANSET MANGLENDE OPFYLDELSE AF DET VÆSENTLIGE FORMÅL MED ET BEGRÆNSET RETSMIDDEL. NOGLE DELSTATER ELLER LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILKNYTTEDE SKADER, OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL KUNDER I TYSKLAND

Corel hæfter for skader, der skyldes forsætlig eller grov uagtsom forsømmelse af forpligtelser eller ond vilje begået af Corel, dets juridiske repræsentanter eller personer, som Corel anvender til at opfylde sine forpligtelser. I det omfang Corel er erstatningspligtig i henhold til første sætning, er erstatningen til erhvervskunder begrænset til de forventede, typisk opståede skader.

Derudover er Corel også ansvarlig for skader, der er forårsaget af simpel forsømmelse, hvis forsømmelsen vedrører brud på sådanne kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er af særlig betydning for at opnå formålet med kontrakten, og som du derfor kan stole på i overensstemmelse med reglerne (kardinalforpligtelse, Kardinalpflicht). I dette tilfælde er erstatningsansvaret begrænset til de forudsigelige, typisk opståede skader.

Desuden har Corel ubegrænset ansvar for skader på liv, lemmer og helbred, som de er ansvarlig for, og som skyldes uagtsom eller forsætlig forsømmelse af forpligtelser. Corel påtager sig også ansvar i det omfang, de har stillet garanti for kvalitet eller holdbarhed inden for rammerne af denne garanti.

Yderligere kontraktmæssigt eller lovmæssigt ansvar er – i det omfang, det er lovligt tilladt – udelukket uden hensyn til fordringens retlige status.

Såfremt Corels ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for det personlige ansvar, der påhviler medarbejderne, repræsentanterne og de personer, som Corel anvender til at opfylde sine forpligtelser, samt Corels ansvar for deres adfærd.


DEN AMERIKANSKE REGERINGS BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Med hensyn til erhvervelse af softwaren af eller for nogen enhed eller noget bureau i den amerikanske regering ("regeringen") skal softwaren klassificeres som "kommerciel computersoftware", sådan som dette udtryk er defineret i de gældende bestemmelser i de føderale anskaffelseslovbestemmelser (the Federal Acquisition Regulation, "FAR") og tillæg hertil, herunder det amerikanske forsvarsministeriums (Department of Defenses, "DoD") FAR-tillæg ("DFARS"). Softwaren er udelukkende udviklet via private udgifter, og ingen del af softwaren er først produceret under opfyldelse af en regeringskontrakt. Hvis softwaren leveres til brug af DoD, leveres den i henhold til vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale og enten (i) i henhold til DFARS 227.7202-1(a) og 227.7202-3(a) eller (ii) med begrænsede rettigheder i henhold til DFARS 252-227-7013 (c)(1)(ii)(OCT 1988), alt efter hvad der er gældende. Hvis softwaren leveres til brug af et andet føderalt bureau end DoD, er softwaren begrænset computersoftware, der leveres i henhold til vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale og (i) FAR 12.212(a), (ii) FAR 52.227-19 eller (iii) FAR 52.227-14 (ALT III), alt efter hvad der er gældende. Kontraktpartneren/producenten er Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario K1Z 8R7, Canada.

EKSPORTBEGRÆNSNINGER. Hvis du befinder dig i et land, som er omfattet af et amerikansk embargo, eller du er anført på det amerikanske finansministeriums (United States Department of the Treasurys) liste over særligt udpegede statsborgere (Specially Designated Nationals), så må du ikke tage del i erhvervsaktiviteter med os eller vores autoriserede forhandlere. Du må ikke downloade, distribuere, eksportere, geneksportere eller gendistribuere softwaren, herunder ethvert WinZip-sharewareprodukt, (i) til en statsborger eller indbygger i et land omfattet af et amerikansk vareembargo eller (ii) til nogen anført i det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums (United States Department of Commerces) liste over forbudsdekreter (Table of Deny Orders). Ved at downloade eller bruge softwaren erklærer du og står du inde for, at du ikke befinder dig i, er underlagt kontrol af eller er statsborger eller indbygger i noget sådant land eller er på nogen sådan liste. Undtagen i henhold til en særskilt, udtrykkelig, skriftlig, fuldt udfærdiget aftale med WinZip må du ikke købe en licens til at bruge softwaren med henblik på at eksportere den til et land omfattet af et amerikansk vareembargo, og du må heller ikke benytte en tredjeparts tjenester til at købe en licens til at bruge softwaren, hvis du ved at gøre det kræver, at denne tredjepart skal sende (på en hvilken som helst, elektronisk eller anden, måde) softwaren til dig i et land omfattet af et amerikansk vareembargo.

GENERAL. Hvis du købte eller downloadede softwaren i USA, så reguleres nærværende slutbrugerlicensaftale af lovgivningen i USA og delstaten Californien uden henvisning til lovkonfliktprincipper. Delstatsdomstolene og de føderale domstole i delstaten Californien vil alene være værneting for enhver tvist mellem dig og WinZip vedrørende nærværende slutbrugerlicensaftale. Nærværende slutbrugerlicensaftale udelukker specifikt De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb og al anden lovgivning, der gennemfører en sådan konvention, hvis en sådan på anden måde skulle være gældende. Undtagen hvis det udtrykkeligt er angivet i nærværende, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal nærværende slutbrugerlicensaftale ikke forringe de ikke-ekskluderbare, lovpligtige rettigheder hos en part, der handler som forbruger. Hvis du anskaffede softwaren i Canada, så reguleres nærværende slutbrugerlicensaftale af den lovgivning, der er i kraft i provinsen Ontario, Canada, medmindre det udtrykkeligt er forbudt i henhold til lokal lovgivning, og enhver tvist mellem dig og WinZip vedrørende nærværende slutbrugerlicensaftale vil alene være underlagt jurisdiktionen af de føderale domstole og provinsdomstolene i Toronto, Ontario. Hvis du anskaffede softwaren i Den Europæiske Union, Island, Norge eller Schweiz, så er lokal lovgivning gældende. Hvis du anskaffede softwaren i noget andet land, så kan lokal lovgivning være gældende. Nærværende slutbrugerlicensaftale udgør hele aftalen mellem dig og WinZip og erstatter al anden kommunikation eller annoncering med hensyn til softwaren og dokumentationen. Softwaren eller en funktion eller del af den er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog eller i alle lande.

Hvis og i det omfang en bestemmelse i nærværende slutbrugerlicensaftale helt eller delvist findes ulovlig, ugyldig eller uden retskraft i henhold til gældende lovgivning, så har denne bestemmelse eller denne del af den ingen retsvirkning med hensyn til den jurisdiktion, den er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft i, men kun i det omfang den er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft. Ingen part vil blive anset for at have givet afkald på nogen vilkår eller bestemmelse i nærværende slutbrugerlicensaftale, og intet brud vil være begrundet, medmindre dette afkald er skriftligt og underskrevet på vegne af den part, som afkaldet gøres gældende mod. Intet afkald (uanset om det er udtrykkeligt eller stiltiende) vil udgøre samtykke til, afkald på eller begrundelse for noget andet, anderledes eller efterfølgende brud. Ingen ændringer eller modifikationer af nærværende slutbrugerlicensaftale vil være bindende for WinZip, medmindre de er skriftlige og behørigt udfærdigede af dig og en bemyndiget repræsentant for WinZip.

Nogle softwareversioner er muligvis ikke kompatible med forskellige computeroperativsystemer, og det er muligt, at WinZip ikke udgiver opdateringer. Softwaren er muligvis ikke kompatibel med computeroperativsystemer, du måtte købe nu eller i fremtiden.

Du forstår, at softwaren kan være integreret i og kan integrere sig selv i software og anden teknologi, der ejes og styres af tredjeparter. Nærværende slutbrugerlicensaftale forbliver i kraft med denne integration. Al anden tredjepartssoftware eller -teknologi, der måtte blive distribueret sammen med softwaren, kan være betinget af, at du udtrykkeligt accepterer en licensaftale med den tredjepart, og at din brug af den software udgør accept af disse vilkår. WinZips licensgivere skal være direkte og tilsigtede tredjepartsbegunstigede af nærværende slutbrugerlicensaftale.

SUPPLERENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALEVILKÅR

KRYPTERINGSTEKNOLOGI INDEHOLDT I WINZIP-PRODUKTER:
DU INDVILLIGER I, AT WINZIP IKKE KAN GARANTERE, AT DEN KRYPTERINGSTEKNOLOGI, DER ER INDEHOLDT I SOFTWAREN, ER FULDSTÆNDIGT BESKYTTET MOD TREDJEPARTERS AFKODNING. I OVERENSSTEMMELSE DERMED VIL WINZIP IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGET TAB AF NOGEN ART, DER UDSPRINGER AF TREDJEPARTERS AFKODNING AF ELLER TILGANG TIL DINE FILER.

Selvudpakkende zipfiler oprettet af WinZips "Self Extractor"-prøveudgave af softwaren kan indeholde udpakningssoftware ("udpakningssoftware"). Du må ikke ændre eller modificere udpakningssoftwaren og heller ikke give nogen tilladelse til at gøre det. Du er under ingen omstændigheder licenseret til at distribuere udpakningssoftware. Hvis du opretter selvudpakkende zipfiler ved hjælp af en evalueringsudgave af WinZip Self Extractor-software, må du ikke sende dine zipfiler til en tredjepart. Den fuldstændigt licenserede (ikke-prøveudgave af) WinZip Self Extractor må dog bruges til at oprette et ubegrænset antal frit distribuerbare, vederlagsfri, selvudpakkende zipfiler underlagt vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale.

YDERLIGERE VILKÅR GÆLDENDE FOR BRUGERE AF SOFTWARE, DER BEFINDER SIG I TYSKLAND ELLER ØSTRIG:
Hvis du fremskaffede softwaren i Tyskland eller Østrig, og dette land er din retlige bopæl, så gælder den tyske og østrigske produktansvarslovgivning og andre forbrugerbeskyttelseslove, hvad angår retsmidler for defekte varer, og samme lovgivning skal afgøre alle uoverensstemmelser mellem denne lovgivning og bestemmelserne i slutbrugerlicensaftalen anført ovenfor.

Med hensyn til GARANTI gælder følgende: Når softwaren er korrekt installeret, vil den ved normal brug i det væsentlige stemme overens med de funktioner og funktionaliteter, der er anført i den dokumentation, der følger med softwaren. Softwaren kan dog indeholde uvæsentlige fejl. Softwaren – som ved afvigelse fra gældende lovgivning – leveres derfor på grundlag af, at afhjælpningen vedrørende sådanne uvæsentlige fejl kun vil blive leveret fra tid til anden via fejlrettelser.

Med hensyn til ERSTATNINGSANSVAR finder bestemmelserne i ANSVARSBEGRÆNSNING OVER FOR KUNDER i TYSKLAND anvendelse.

YDERLIGERE VILKÅR GÆLDENDE FOR BRUGERE AF HARDWARE ELLER SOFTWARE, DER BEFINDER SIG I DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND (UK):
Hvis (i) du handler som forbruger, og UK er din retlige bopæl, (ii) du indgik nærværende slutbrugerlicensaftale i UK, og (iii) du har fremskaffet softwaren i UK (en "forbruger"), så gælder ansvarsbegrænsningerne og garantibestemmelserne anført i gældende forbrugerbeskyttelses- og garantilovgivning, og samme lovgivning skal afgøre alle uoverensstemmelser mellem denne lovgivning og bestemmelserne i slutbrugerlicensaftalen anført ovenfor.

YDERLIGERE VILKÅR GÆLDENDE FOR HARDWARE- ELLER SOFTWARE-BRUGERE, DER BEFINDER SIG I AUSTRALIEN: BEGRÆNSET GARANTI (KUN AUSTRALSKE FORBRUGERE):
Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til australsk forbrugerlovgivning. Du er berettiget til en udskiftning eller tilbagebetaling for "væsentlig fejl" og kompensation for alle andre med rimelighed forudsigelige tab eller skader. Du er også berettiget til at får varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en væsentlig fejl. Udtrykket "væsentlig fejl" er defineret i den australske forbrugerlovgivning og inkluderer, men er ikke begrænset til, hvor varerne i væsentligt omfang er uegnede til deres formål og ikke nemt og inden for en rimelig frist kan udbedres, så de er egnede til dette formål, eller hvor varerne i et eller flere væsentlige henseender afviger fra deres beskrivelse, hvis de blev leveret med en sådan beskrivelse. Garantien ydet i henhold til nærværende afsnit ydes af Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada. Vi garanterer forarbejdningskvaliteten, og at de medier, som softwaren leveres på, vil være fri for materialedefekter, ved normal brug i en periode på halvfems dage fra den dato hvor du købte softwaren. Fordelene ydet af denne udtrykkelige garanti er i tillæg til alle andre rettigheder og retsmidler, forbrugeren har i henhold til nogen lovgivning i forbindelse med de varer eller den tjeneste, garantien er relateret til. Når softwaren er korrekt installeret, vil den ved normal brug i det væsentlige stemme overens med de funktioner og funktionaliteter, der er anført i den dokumentation, der følger med softwaren, men softwaren kan indeholde normale fejl. Fejlrettelser og opdateringer vil blive leveret fra tid til anden. Hvis disken er defekt, så vil WinZip uden at begrænse nogen andre lovmæssige forpligtelser udskifte den defekte computerdisk, hvis du returnerer den defekte disk til os med en kopi af din kvittering. Enhver udskiftningssoftware vil være garanteret i den originale garantiperiode dækket af nærværende afsnit.

UDELUKKELSER (KUN AUSTRALIEN):
DEN GARANTI, DER YDES I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, DÆKKER IKKE DEFEKTER ELLER PROBLEMER, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF, AT DU FORÅRSAGER, AT SOFTWAREN BLIVER AF UACCEPTABEL KVALITET, SÅSOM UNDLADELSE AF AT VÆRE RIMELIGT OMHYGGELIG, ELLER SKADE FORÅRSAGET AF UNORMAL BRUG. DERUDOVER PÅTAGER DU DIG ALT ANSVAR FOR AT VÆLGE, INSTALLERE OG BRUGE SOFTWAREN. UNDTAGEN SOM ANFØRT OVENFOR, I DET MAKSIMALE OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER WINZIP SIG ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, IKKE-OVERTRÆDELSE MED HENSYN TIL SOFTWAREN OG DE SKRIFTLIGE MATERIALER, DER FØLGER MED. HVIS DU ÆNDRER SOFTWAREN PÅ NOGEN MÅDEN UDEN AUTORISATION FRA WINZIP, VIL WINZIP IKKE UDBEDRE DEFEKTER FORÅRSAGET AF EN SÅDAN ÆNDRING, OG DU ER ERSTATNINGSANSVARLIG FOR ALLE TAB, SOM WINZIP HAR LIDT PÅ GRUND AF DIN UAUTORISEREDE ÆNDRING. HVIS DU INSTALLERER FORELØBIGE UDGIVELSER AF PRODUKTER, SOM ER MARKERET SOM SÅDANNE, GØR DU DET PÅ EGEN RISIKO. FORELØBIGE UDGIVELSER AF PRODUKTER MÅ KUN BRUGES TIL TESTFORMÅL I TESTMILJØER OG MÅ IKKE BRUGES TIL PRODUKTIONSFORMÅL. SOFTWAREN KAN INDEHOLDE OPEN SOURCE-MATERIALER (FX SOFTWARE, DER ER GENSTAND FOR OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE- ELLER OFFENTLIGT DOMÆNE-LICENSER ELLER LIGNENDE LICENSER). I DET OMFANG DET TILLADES AF LOVGIVNINGEN, GIVER WINZIP INGEN GARANTIER OG HAR HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ERSTATNINGSANSVAR AF NOGEN ART MED HENSYN TIL OPEN SOURCE-MATERIALER INDEHOLDT I SOFTWAREN.

SÅDAN FREMSÆTTER DU ET GARANTIKRAV (KUN AUSTRALIEN):
For at garantien kan opfyldes, skal du kontakte WinZips kundeservicecenter på help@winzip.com og bede om en autorisation til at returnere varer (Return Merchandise Authorization, "RMA"). Du får derpå tilsendt mere detaljerede RMA-instruktioner sammen med forsendelsesoplysninger og et RMA-nummer via e-mail. Du vil skulle fremlægge et købsbevis og betale omkostningerne ved at returnere softwaren. Softwaren såvel som alle relaterede medier og manualer skal returneres til Corel Corporation, rettet til: Manufacturing (WinZip), 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada, og skal fjernes fra din computer og alle lagringsenheder, og du skal slette alle sikkerhedskopier. Vi vil bestræbe os på at behandle dit krav inden for ti hverdage, efter den dato hvor WinZip modtager det. Hvis vi accepterer, at softwaren er defekt, vil en erstatningsdisk blive sendt til dig med posten.

INDIREKTE TAB OG FØLGETAB (KUN AUSTRALIEN):
I DET OMFANG DET TILLADES I HENHOLD TIL AUSTRALSK LOVGIVNING, HAR WINZIP INTET ERSTATNINGSANSVAR FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER. DU PÅTAGER DIG HELE UDGIFTEN TIL ALLE SKADER, DER UDSPRINGER AF OPLYSNINGERNE INDEHOLDT I ELLER SAMLET ELLER KOMPILERET AF SOFTWAREN. I DET MAKSIMALE OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL WINZIP ELLER WINZIPS LEVERANDØRER ELLER LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG(E) FOR NOGEN SKADESERSTATNING FOR TAB AF VIRKSOMHEDSFORTJENESTE, VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE, TAB AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER ELLER ANDET INDIREKTE PENGEMÆSSIGT TAB, DER UDSPRINGER AF BRUGEN AF ELLER UMULIGHEDEN AF AT KUNNE BRUGE SOFTWAREN, SELV HVIS EN SÅDAN PART ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADESERSTATNING.

YDERLIGERE VILKÅR GÆLDENDE FOR BRUGERE AF SOFTWARE, DER INDEHOLDER SHAREWARE:
Noget software er shareware og anskaffes af den grund vederlagsfrit, kan bruges i et begrænset tidsrum til evalueringsformål og er underlagt den bestemte slutbrugerlicens for denne shareware.

SUPPLERENDE VILKÅR GÆLDENDE FOR BRUGERE AF CLIPART, STOCKFOTOBILLEDER, VIDEOINDHOLD, LYDKLIP, SKRIFTTYPER OG EKSEMPELINDHOLD:
Vores software kan indeholde clipart, fotobilleder, videoindhold, lydklip (under et betegnet "billeder eller klip"), softwaredatafiler, som gengiver skrifttyper, når de bruges sammen med egnet hardware og software (for eksempel kun, uden begrænsning, .ttf- eller .otf-filer) betegnet "skrifttypesoftware", og den grafiske gengivelse genereret af skrifttypesoftwaren, betegnet "skrifttypeoutput", og eksempelindhold såsom formularer, skabeloner, "tubes" eller lignende ting (under et betegnet "eksempelindhold"), som enten ejes af os eller licenseres af en tredjepart. Undtagen som krævet i nedenstående punkt kan du som bruger af vores software frit bruge, ændre og offentliggøre billederne, klippene, skrifttypeoutputtet eller eksempelindholdet som følger: Du må (i) integrere alle billeder eller klip eller alt skrifttypeoutput eller eksempelindhold i dine egne originale værker og offentliggøre, vise og distribuere dine værker i alle medier, forudsat at du medtager en meddelelse om ophavsret i dine værker, som afspejler ophavsretten for både dig og WinZip på følgende måde: "Copyright (c) 20__ [Dit navn], Corel Corporation og Corel Corporations licensgivere. Alle rettigheder forbeholdes.", og (ii) oprette én kopi af billederne eller klippene, skrifttypesoftwaren eller eksempelindholdet til sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål. DU MÅ IKKE VIDERESÆLGE ELLER UNDERLICENSERE BILLEDERNE, KLIPPENE ELLER SKRIFTTYPESOFTWAREN ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRE DEM TILGÆNGELIGE FOR BRUG ELLER DISTRIBUTION SEPARAT ELLER ADSKILT FRA ET PRODUKT ELLER EN WEBSIDE. For eksempel må du bruge billederne, klippene eller skrifttypeoutputtet som del af et websidedesign men ikke gøre dem tilgængelige for separat downloadning (brug af skrifttypesoftwaren som en webskrifttype, anvendelse af CSS3@font-facespecifikationen eller lignende er udtrykkeligt forbudt) eller i et format designet eller beregnet til permanent lagring eller genbrug af andre. DU MÅ IKKE STILLE BILLEDERNE, KLIPPENE ELLER SKRIFTTYPESOFTWAREN TIL RÅDIGHED FOR TREDJEPARTER ELLER TILLADE, AT TREDJEPARTER BRUGER BILLEDERNE, KLIPPENE, SKRIFTTYPESOFTWAREN ELLER SKRIFTTYPEOUTPUTTET SEPARAT ELLER SOM DEL AF ET ANDET PRODUKT, MEN TREDJEPARTER MÅ FÅ STILLET KOPIER AF BILLEDERNE, KLIPPENE ELLER SKRIFTTYPEOUTPUTTET (INKLUSIVE I DIGITALE FILER) TIL RÅDIGHED SOM DEL AF ET ARBEJDSPROJEKT. DU MÅ IKKE BRUGE BILLEDER, KLIP, SKRIFTTYPESOFTWARE, SKRIFTTYPEOUTPUT ELLER EKSEMPELINDHOLD TIL FORMÅL, SOM ER FORBUDT VED LOV. DU MÅ IKKE TILLADE BRUG AF BILLEDERNE, KLIPPENE, SKRIFTTYPESOFTWAREN, SKRIFTTYPEOUTPUTTET ELLER EKSEMPELINDHOLDET ELLER DELE DERAF SOM VAREMÆRKE ELLER TJENESTEMÆRKE ELLER GØRE EJENDOMSRETTIGHEDER AF NOGEN SLAGS GÆLDENDE I BILLEDERNE, KLIPPENE, SKRIFTTYPESOFTWAREN, SKRIFTTYPEOUTPUTTET ELLER EKSEMPELINDHOLDET ELLER DELE DERAF. DU MÅ IKKE BRUGE BILLEDER ELLER KLIP, SOM INDEHOLDER IDENTIFICERBARE INDIVIDER ELLER ENHEDER, TIL ERHVERVSMÆSSIGE FORMÅL, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PÅ EN MÅDE SOM ANTYDER, AT DE ER TILKNYTTET ELLER BIFALDER ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE. DU MÅ IKKE BRUGE BILLEDERNE ELLER KLIPPENE I ELEKTRONISK FORMAT, ONLINE ELLER I MULTIMEDIEAPPLIKATIONER, MEDMINDRE BILLEDERNE ELLER KLIPPENE KUN ER INTEGRERET TIL VISNINGSFORMÅL, OG INGEN TILLADELSE GIVES TIL AT DOWNLOADE OG/ELLER GEMME BILLEDERNE ELLER KLIPPENE AF NOGEN GRUND. DU MÅ IKKE UDLEJE, LEASE, UNDERLICENSERE ELLER UDLÅNE BILLEDERNE, KLIPPENE, SKRIFTTYPESOFTWAREN, SKRIFTTYPEOUTPUTTET ELLER NOGEN KOPIER DERAF TIL NOGEN PERSON ELLER RETLIG ENHED. DU MÅ IKKE ÆNDRE SKRIFTTYPESOFTWAREN PÅ NOGEN MÅDE. DU MÅ IKKE BRUGE BILLEDER ELLER KLIP, DER ER PRÆSENTERET I NOGET SOFTWAREVELKOMSTBILLEDE- ELLER MARKEDSFØRINGSMATERIALE OG/ELLER NOGEN PRODUKTEMBALLAGE. DU MÅ IKKE BRUGE BILLEDER, KLIP, SKRIFTTYPESOFTWARE, SKRIFTTYPEOUTPUT ELLER EKSEMPELINDHOLD, UD OVER HVAD DER UDTRYKKELIGT TILLADES AF NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. Du må dog gerne overføre hele din slutbrugerlicensaftale om at bruge billederne, klippene eller skrifttypesoftwaren til en anden person eller retlig enhed i henhold til WinZips licensoverførselsautorisation, forudsat at (i) du overfører softwaren, herunder billederne, klippene eller skrifttypesoftwaren, og nærværende slutbrugerlicensaftale, herunder alle kopier (med undtagelse af kopier, der er integreret i produktet med dine værker på en tilladt måde i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale), til denne person eller retlige enhed, (ii) du ikke beholder nogen kopier, herunder kopier gemt på en computer eller anden lagringsenhed, og (iii) den modtagende part accepterer at være forpligtiget af vilkårene og betingelserne i nærværende slutbrugerlicensaftale.

Maj 2021