NOUVEAU ! WinZip®23

Compressez, protégez, partagez et gérez rapidement et facilement tous vos fichiers avec l’utilitaire n° 1 de compression à l'échelle mondiale.

  • Décompressez les fichiers dans tous les principaux formats
  • Compressez les fichiers pour réduire la taille des pièces jointes de messages
  • Protégez vos fichiers grâce à une sécurité de niveau bancaire
  • Accédez à vos fichiers et gérez-les, qu'ils se trouvent sur votre ordinateur, réseau ou service de stockage Cloud
  • Connectez-vous à Dropbox, Google Drive, OneDrive et plus encore...
ESSAYEZ-LE GRATUITEMENT
Système d'exploitation Win 10 / 8 / 7 / Vista

Système nécessaire

  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Internet Explorer 8 et ultérieure

NYTT! Ställ in giltighetsdatum för filer och mappar
Låt inte gamla filer överhopa ditt lagringsutrymme. Nu kan de filer och mappar som du har såväl lokalt som på nätverk, även zip-filer, schemaläggas för borttagning. Välj de filer och mappar som du vill schemalägga från "Avsluta filer", ange antal dagar tills de ska upphöra och klicka på "Schemalägg". WinZip kommer att radera dem vid förfallotidpunkten. För att schemalägga borttagning av filer och mappar som är uppladdade i molnet, krävs antingen WinZip Pro eller Enterprise.
NYTT! Möjlighet att visa lösenordsinmatning
Empêche les fautes de frappe. La nouvelle icône «œil» de WinZip vous permet d’afficher ou de masquer votre mot de passe lorsque vous le tapez dans le champ Mot de passe. Vous choisissez quand rendre la saisie du mot de passe visible.
NYTT! Använd "Packa ner" i WinZips filfönster med hjälp av drag och släpp
Lägg enkelt till filer i zip-filer i WinZips filfönster. Bara dra och släpp dina filer i en zip-fil i WinZips filfönster och den läggs till – bara så där!
NYTT! Ta bort ytterligare EXIF-information från filer
Sluta dela personlig information av misstag. Ta bort dold personlig information (EXIF) från filer innan de delas. Använd WinZip för att säkerställa att samtliga av följande filtyper inte innehåller dold personlig information: DOC/DOCX, GIF, JPG (JPEG), PDF, PNG, PSD, PPT/PPTX och XLS/XLSX.
NYTT! Visa taget datum och modifierat datum
Sortera dina foton efter taget datum. Du kan nu visa bilder enligt taget eller modifierat datum när du förhandsgranskar dem. Detta hjälper dig att urskilja mellan det datum som filerna kopierades och det datum bilden togs.
NYTT! Byt namn på flera filer samtidigt
Byt inte namn på dina filer var för sig. Använd WinZips "Byt namn gruppvis" för att med en åtgärd byta namn på en grupp av filer.
NYTT! Direct Access Technology för snabbare visning och uppackning
WinZips Direct Access Technology erbjuder en märkbar tidsreducering vad gäller att visa och packa upp stora zip-filer lagrade i molnet.
NYTT! Automatisera WinZip Express
Namnge och spara dina favoritinställningar för WinZip Express och återanvända dem vid ett senare tillfälle. Återanvänd inställningar så ofta som du önskar utan att behöva komma ihåg vilka inställningar du tidigare använt. Användare av WinZip Pro och Enterprise kan också schemalägga automatisk körning av sparade inställningar.
NYTT! Dela med hjälp av Windows Charms
Utöka WinZips delningsmöjligheter för mejl, sociala medier och direktmeddelanden med funktionen Windows Charms.(Windows inbyggda delningstjänst.)
NYTT! Korta ner delade URL:er
Låt inte textanpassning i meddelanden förstöra dina delade fillänkar. Genom att använda tjänsten ZipShare kan WinZip automatisera processen att frivilligt korta ner URL:er för delade filer innan WinZip infogar URL:n i ett direktmeddelande, ett meddelande i sociala medier eller e-postmeddelande.
NYTT! Dra för att dölja filer och åtgärdsfönster
Användare av surfplattor och bärbara datorer, se mer information i Zipfönstret. Mer information kan visas i Zipfönstret med den nya funktionen att dra fil- och åtgärdsfönster ur vägen.
FÖRBÄTTRAT! Schemalägg rensning av filer och mappar med hjälp av bakgrundsverktyg
Ställ in eget schema och körning av WinZips bakgrundsverktyg. Låt de arbeta i systemet när du inte gör det.
FÖRBÄTTRAT! Hantera filer med WinZips inbyggda filhantering
WinZips filhanteringsfunktioner är nu enklare att förstå och mer effektiva. Nu fokuserar knapparna i åtgärdsfönstret och flikarna fil-/mappåtgärder när du använder WinZips filhantering.
FÖRBÄTTRAT! Få en länk till My Cloud Fil
Ett behändigt sätt att dela filer sparade i molnet – när kryssrutan för "Spara länk till urklipp" är markerad i Spara till Moln-fönstret, placeras en länk till den uppladdade (sparade) filen i Urklipp. Länken kan sedan klistras in i andra appar, såsom Skype eller Word.