Sekretesspolicy senast uppdaterad: 30 augusti 2018

Corel Corporation
Sekretesspolicy

Corel Corporation och dess anknutna enheter (gemensamt "Corel", "oss" eller "vi") är engagerade i att skydda din integritet. Denna sekretesspolicy beskriver Corels informationspraxis och de val du har tillgång till när det gäller Corels användning av information som kan användas för att identifiera dig ("personuppgifter"). Om du befinner dig i Europeiska unionen ("EU"), var särskilt uppmärksam på informationen till EU-användare i avsnitt 5 nedan.

Denna sekretesspolicy tar upp Corels användning av information som samlats in via någon av våra webbegendomar (kollektivt "webbplatserna") eller vår programvara eller underhållsprodukter (gemensamt "produkter"). Vi kommer endast att samla in och använda information från dig såsom beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till någon tredje part.

1. Vilka uppgifter vi behandlar; behandlingens syften

Beroende på hur du interagerar med oss ​​behandlar vi olika typer av uppgifter och på olika sätt. Vissa uppgifter behandlas automatiskt om du besöker våra webbplatser eller använder våra produkter. Övriga uppgifter behandlas bara om du aktivt skickar dem till oss (t.ex. genom att använda våra webbformulär för att komma i kontakt med oss ​​eller ladda upp innehåll till våra webbplatser).

Uppgifter som vi behandlar om du besöker våra webbplatser:

Även om du bara är en besökare på en av våra webbplatser skickar din dator eller enhet automatiskt teknisk information till våra webbservrar som vi lagrar i loggfiler, inklusive följande "uppgifter om webbplatsanvändning":

 • Datum och tid för besöket och varaktigheten för användningen av webbplatsen;
 • Din enhets IP-adress samt din internetleverantör (ISP);
 • Hänvisnings-/utgångs-URL;
 • Besökta delar av webbplatsen;
 • Klickströmdata; och
 • Information om din enhet (typ av enhet, webbläsartyp och -version, samt inställningar, installerade plugin-program, operativsystem).

Vi behandlar uppgifter om webbplatsanvändning så att du kan surfa på webbplatsen och för att säkerställa dess funktionalitet. Vi behandlar också uppgifter om webbplatsanvändning för att analysera webbplatsens prestanda, för att kontinuerligt förbättra webbplatsen och korrigera fel, för att säkerställa IT-säkerhet och drift av våra system samt för att förhindra eller avslöja missbruk. Vi behandlar vidare uppgifterna i aggregerad eller pseudonymiserad form för att analysera trender, administrera webbplatserna, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla demografisk information om vår användarbas som helhet eller förbättra marknadsföring (innefattande att erbjuda dig personliga, intressebaserade annonser) och användarupplevelsen på vår webbplats och garantera säkerheten för våra IT-system.

För att behandla uppgifter om webbplatsanvändning använder vi kakor och liknande teknik. Klicka här för att läsa vårt kakmeddelande.

Uppgifter som vi behandlar om du använder våra produkter:

Corel behandlar personuppgifter när du installerar och registrerar en av våra produkter. Några av dessa uppgifter behandlas automatiskt när du installerar våra produkter. Detta innefattar följande "uppgifter om produktinstallation":

 • vilken typ av webbläsare du använder
 • operativsystem
 • enhetens hårdvara
 • annan programvara i ditt system
 • IP-adress
 • produktversion
 • hårdvaru- eller maskin-ID
 • endast för CorelDRAW-prenumerationer, profil-ID

Vi begär vissa "uppgifter om produktregistrering" vid registrering av våra produkter, däribland (punkter i fet stil är obligatoriska):

 • ditt namn
 • postadress inklusive land
 • telefonnummer
 • för viss mjukvara: e-postadress och/eller licensnyckel/serienummer (nödvändigt för att godkänna ditt köp)
 • för produkter som kräver inställning av regionala videostandarder: land eller region (nödvändigt då videostandarder är lands-/regionspecifika)

Vi använder uppgifter om produktinstallation och uppgifter om produktregistrering för att kontrollera din produktlicens (det vill säga genom att autentisera och regelbundet verifiera dina licensrättigheter i produkten för att motverka piratkopiering) och för att göra det möjligt att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster till dig. Vi kommer också att använda den informationen för att inuti produkten tillhandahålla meddelanden med information om produkter, funktioner eller tjänster som erbjuds av Corel.

Vi samlar in information om hur du använder våra produkter efter att du har installerat och registrerat dem. De specifika "uppgifterna om produktanvändning" varierar beroende på vilken produkt du använder men kan innefatta:

 • Startuppgifter
 • Hårdvarusignatur
 • Funktionsanvändning
 • Klick på sidor
 • inloggningsinformation

Vi behandlar uppgifter om produktanvändning så att vi kan underlätta, utvärdera och verifiera din användning av våra produkter och tjänster. Vi kommer även att använda uppgifterna om produktanvändning för våra egna interna statistiska och analytiska ändamål och för att utvärdera och förbättra användarnas upplevelse av produkterna genom att identifiera kundernas preferenser och analysera kraschdata.

Dessutom kan du i vissa av våra produkter ha möjlighet att lagra, skicka, ta emot, redigera, synkronisera, dela eller på annat sätt organisera eller hantera filer och mappar (innefattande all information eller data som finns lagrad i dessa mappar) ("användarfiler"). Vi kommer att registrera och lagra information om storlek och namn på alla användarfiler som du gör tillgängliga via dessa produkter.

Uppgifter som vi behandlar endast om du skickar dem till oss:

När du interagerar med oss på våra webbplatser eller genom att använda våra produkter kan du skicka personuppgifter till oss i olika situationer, däribland:

Kontouppgifter: På några av våra webbplatser ("interaktiva webbplatser") kan du registrera ett konto med din e-postadress och ett lösenord som du skapar. Om du registrerar en av våra produkter skapar du automatiskt ett konto som du kan använda för att hantera dina licensierade produkter och kommunikationsinställningar, bl.a. för att uppdatera dina personuppgifter. På interaktiva webbplatser kan du skapa en profil som kan innehålla dina personuppgifter. Vi lagrar dina kontouppgifter för att du ska kunna kommunicera med andra på våra interaktiva webbplatser. Några av våra interaktiva webbplatser erbjuder offentligt tillgängliga bloggar eller forum. All information som du tillhandahåller inom dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som får tillgång till dem med ett registrerat konto, liksom alla som surfar på gemenskapssidorna som oregistrerade användare.

Transaktionsuppgifter: I samband med inköp som du gör online eller via telefonen behandlar vi dina kontakt- och faktureringsuppgifter, som t.ex. ditt namn, din adress och dina kreditkortuppgifter. Du kan se exakt vilka uppgifter som begärs i det formulär som tillhandahålls vid inköpstillfället. Vi använder dessa uppgifter endast för att slutföra din beställning, för fakturering och för intern redovisning.

Uppgifter om kundsupport: Du kan kommunicera med oss via de olika webbformulären och chattfunktionerna på våra webbplatser. Du kan t.ex. använda kontaktformulären för att begära teknisk hjälp, begära information om statusen på din beställning eller på annat sätt kontakta vårt kundsupportteam. För att svara på din förfrågan kommer vi att behandla din IP-adress och dina kontaktuppgifter samt innehållet i din förfrågan. Vi kommer att radera dessa uppgifter så snart vi har uppfyllt din förfrågan.

Undersökningsuppgifter: Vi kan med jämna mellanrum komma att genomföra undersökningar rörande våra produkter och tjänster. Deltagande i våra undersökningar är valfritt. Om du svarar på en av våra undersökningar kan du dock lämna ut personuppgifter om dig själv till oss. Om du inte godkänner något annat kommer vi bara att använda denna information för att avgöra vilka typer av produkter som kan vara av intresse för dig och för att hantera och förbättra våra produkterbjudanden.

Uppgifter från e-postreklam/direktreklam: Vi kan med jämna mellanrum kontakta våra kunder direkt via post, e-post eller telefon för att informera dig om uppgraderingar, nya produkter, kampanjer eller specialerbjudanden som du har uppgivit dig vara intresserad av att ta emot (inklusive våra nyhetsbrev). Vi kommer emellertid inte att kontakta dig med kommersiell kommunikation som inte är relaterad till de produkter som du har köpt från oss om du inte på förhand har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att få sådan information. Vänligen observera att även om du har gett oss ditt samtycke att ta emot kommunikation om marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke att ta emot sådan kommunikation. När du svarar på en av dessa reklamkampanjer kan du ha möjlighet att ge oss personuppgifter som vi kommer att använda för det angivna syftet. Se avsnitt 5 nedan för information om hur du ändrar ditt kontos kommunikationspreferenser.

Särskilda samarbetsprogram: Vi kan samarbeta med ett annat företag för att ge dig en unik produkt eller tjänst (ett "samarbetsprogram"). Vår användning av dina personuppgifter är begränsad till det specifika samarbetsprogram som du har anslutit dig till eller valt att använda, och vi kommer att informera dig om vilka specifika personuppgifter vi lämnar ut och för vilket ändamål innan vi lämnar ut dem till vår samarbetspartner.

Ansökningsuppgifter: Om du vill ansöka om anställning hos Corel kan du ansöka online på https://www.corel.com/, på vår karriärsida. Vi kommer att behandla dina ansökningsuppgifter uteslutande för att svara på din ansökan. Dina uppgifter kommer att raderas inom två år efter att du slutfört din ansökan om du inte ger oss ditt uttryckliga samtycke till att lagra din ansökan för att kontakta dig med ytterligare arbetserbjudanden i framtiden.

Uppgifter om företags kontaktpersoner eller intressenter: Om du är kontaktperson eller intressent på ett företag och har gett oss dina personuppgifter lagrar vi dina uppgifter i vår databas så att vi kan följa upp tidigare affärssamtal som vi har haft med dig och tillhandahålla dig får ytterligare information om våra produkter eller hjälpa dig att köpa våra produkter. Vi kan också dela dina personuppgifter med säljare som är anställda hos våra lokala anknutna företag eller återförsäljare så att de kan samarbeta med dig för att slutföra alla begärda inköp av våra produkter. Du hittar våra europiska återförsäljare genom att gå till den här söksidan med Corels återförsäljare och hit för att komma till söksidan med MindManagers återförsäljare.

2. Delning av personuppgifter med tredje parter

Vi behandlar dina personuppgifter varsamt och konfidentiellt och kommer bara att vidarebefordra dem till tredje parter i den omfattning som beskrivs nedan och inte utöver detta. Vi varken delar, säljer, hyr eller handlar personuppgifter med tredje parter för reklamändamål. I de fall våra anknutna företag, återförsäljare eller tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter kommer de att göra det uteslutande enligt våra instruktioner och de har förbundit sig att följa strikta avtalsenliga säkerhetskrav för dina uppgifter (inklusive men inte begränsat till att följa denna sekretesspolicy).

Anknutna företag: Corel är ett globalt företag med dotterbolag världen över, bland annat i USA, Tyskland, Storbritannien, Japan, Kina och Taiwan. Vi delar uppgifter med våra dotterbolag som en del av vår normala affärsverksamhet. Om en av våra återförsäljare t.ex. kontaktar dig på våra vägnar kommer dessa uppgifter att delas med Corels aktuella dotterbolag, som t.ex. Corel GmbH i Tyskland. Gå till https://www.corel.com/en/contact-us/ för att få en överblick av våra anslutna företag samt deras adresser.

Tjänsteleverantörer: Corel överför uppgifter till tjänsteleverantörer som gör det möjligt för oss att tillhandahålla vår webbplats och marknadsföra, sälja och leverera våra produkter. Detta innefattar de parter som tillhandahåller våra kakor och spårningsverktyg från tredje part, samt de parter som tillhandahåller tjänster för att hjälpa oss att behandla transaktioner, inklusive transaktioner med kreditkort, hantera frakt och behandla beställningar, tillhandahålla kundsupport, hantera kundrelationer (som Salesforce.com), hysa webbplatser (som Amazon Web Services), samla in, lagra eller ta bort dina uppgifter eller utföra statistisk analys av våra webbplatser (till exempel Google). Vi delar ibland även personuppgifter med oberoende revisorer som verkar för vår räkning, för att motverka piratkopiering eller för intäktsredovisning i samband med den interna verksamheten i vår affärsrörelse. Vi behöver ibland dela din information med dessa företag för att de ska kunna tillhandahålla relevanta tjänster.

Leverantörer av dokument-/fillagring: Följande information samlas endast in vid användning av valfria funktioner i Corels mjukvaruprodukt WinZip: För användarinitierad fil- och länkdelning och -lagring genom e-post, sociala medier, snabbmeddelanden och molntjänster krävs inloggningsuppgifter.  För användarinitierad fildelning via e-post, sociala medier och snabbmeddelanden kan extra kontaktuppgifter begäras och lagras så att de blir tillgängliga för framtida bruk av kunden. Dessa uppgifter delas inte med tredje parter för något ändamål. Dessa uppgifter lagras endast lokalt - på din dator eller annan datorutrustning.

Affärstransaktioner: Om Corel skulle gå igenom en affärstransaktion som t.ex. en fusion, ett förvärv av ett annat företag eller en försäljning av hela eller en del av de tillgångar som denna sekretesspolicy hänvisar till kommer dina uppgifter sannolikt att vara bland de överförda tillgångarna och i så fall kommer du att bli underrättad i förväg via e-post och/eller ett viktigt meddelande på våra webbplatser om sådant ägarbyte eller förändring av användningen av dina personuppgifter, samt eventuella val som du kan ha rörande din personuppgifter (inklusive, om tillämpligt, din rätt att invända mot sådan överföring).

Offentliga myndigheter: Även om vi gör allt för att skydda användarnas integritet kan vi behöva lämna ut personliga uppgifter när det krävs enligt lag, t.ex. när vi har god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att följa ett pågående rättsligt förfarande, ett domslut eller rättstvister eller annan juridisk process eller åtgärd (oavsett om det är inlett av Corel eller inte) för att skydda Corels, våra användares eller tredje parters rättigheter, egendom eller säkerhet. Vi kommer att sända data till offentliga myndigheter som t.ex. brottsbekämpande myndigheter eller skattemyndigheter endast om det finns en laglig skyldighet att göra det baserat på en begäran om information från respektive myndighet.

Kampanjerbjudanden: Som registrerad Corel-kund har du möjlighet att få nyheter och specialerbjudanden från Corel gällande våra produkter eller produkter från tredje parter som vi tror kan erbjuda produkter eller tjänster som skulle vara av intresse för dig.

3. Tidsram för lagring av uppgifter

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga eller juridiska skyldigheter. Således lagrar vi uppgifterna så länge som vårt avtalsförhållande med dig i egenskap av vår kund ålägger oss att göra det. Efter uppsägning av vårt kontrakt lagrar vi personuppgifter endast i den utsträckning och så länge som tillämplig lag kräver. Alla andra uppgifter kommer omedelbart att raderas när du som kund avregistrerar dig från våra produkter eller andra tjänster. Om de återstående uppgifterna inte längre krävs för att uppfylla lagliga skyldigheter kommer de att raderas regelbundet, såvida inte dess vidare behandling är nödvändig för bevarande av bevis eller förebyggande av rättsliga krav från att bli tidsbegränsad.

4. Granska och begära ändringar i dina uppgifter

EU-användare: se avsnitt 5 nedan för dina lagstadgade rättigheter enligt GDPR

Kunder kan uppdatera, radera, komma åt eller ändra sina kontouppgifter genom att redigera sina uppgifter i användar-, grupp- eller teamregistret. För att uppdatera en kundprofil, logga in på ditt konto på https://www.corel.com/ och klicka på "Mitt konto". För att uppdatera uppgifter om kundfakturering, kontakta Kundfordringar corelar@iqbackoffice.com för hjälp. Om du inte har något konto, vänligen kontakta oss i enlighet med avsnitt 8 nedan.

Om du har registrerat dig för att ta emot e-post med marknadsföring från Corel kan du tacka nej till att fortsätta få e-post med marknadsföring genom att klicka på alternativet "avsluta prenumeration" nederst i det marknadsföringsmejl som du vill tacka nej till. Om du skulle föredra att avsluta alla prenumerationer på Corels marknadsföringslistor kan du följa föregående tillvägagångssätt. Kunder kan inte välja bort alla transaktionsmeddelanden via e-post relaterade till deras Corel-konto, men kan ändra sina kontoinställningar (såsom beskrivs ovan) för att minska frekvensen eller välja bort viss e-postinformering från Corel.

5. Information för bosatta inom EU:

Registeransvarig är Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa ON K1Z 8R7, Kanada. Vår företrädare i EU är Corel GmbH, Erika-Mann-Str. 53/Haus Nr. 7, 80636 München, Tyskland.

Du är inte juridiskt skyldig att ge Corel de personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vidare innebär det kontraktsförhållande som du kanske har ingått med oss genom att köpa våra produkter inte någon skyldighet att lämna ut dina personuppgifter. Du kommer dock kanske inte att kunna använda våra produkter till fullo, och i vissa fall kanske du inte kommer att kunna använda våra produkter över huvud taget, om du inte tillhandahåller oss vissa uppgifter eller invänder mot användning av dessa uppgifter.

Vår rättsliga grund för behandling

När vi behandlar dina personuppgifter utgår vi från dataskyddsdirektivet ("GDPR"), en EU-omfattande rättslig ram för standardisering av dataskydd. Corel behandlar i första hand uppgifter i egenskap av registeransvarig för de ändamål som förklaras ovan under avsnitt 1 och 2 i denna sekretesspolicy. Dessa ändamål representerar våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 (1) f) GDPR. Samtidigt är några av de personuppgifter vi behandlar nödvändiga för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan vi ingår ett avtal med dig. Om du t.ex. visar intresse för att köpa en av våra produkter, t.ex. genom att fylla i ett webbformulär, kommer vi att behandla personuppgifterna som har skickats för att fullfölja din begäran . Det kan innefatta att dina personuppgifter delas med en av våra auktoriserade återförsäljare, som sedan använder din personuppgifter för att slutföra inköpstransaktionen. Dessutom är vi enligt lag skyldiga att på begäran i enskilda fall lämna ut viss information till brottsbekämpande myndigheter eller skattemyndigheter. I dessa fall är den rättsliga grunden för behandlingen antingen rättsliga krav (artikel 6 (1) c) GDPR) eller skäl av allmänt intresse (artikel 6 (1) e) GDPR). När vi behandlar dina personuppgifter med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) a) GDPR kommer denna samtyckesförklaring att utgöra den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter.

Överföring av dina uppgifter utanför EU eller EES

Corels huvudsakliga affärssäte är i Kanada, vilket är ett "tredje land" enligt GDPR. Tredje länder anses generellt inte ha samma skyddsnivå som du åtnjuter i EU, men Corel tillhandahåller fortfarande en tillbörlig skyddsnivå för dina personuppgifter - i EU-kommissionens beslut 2002/2/EG anges att Kanada bedöms tillhandahålla en tillbörlig dataskyddsnivå när det gäller kommersiella organisationer som Corel.

Vi har säkerställt att våra tjänsteleverantörer och anslutna företag antingen är certifierade enligt ramverket "EU-U.S. Privacy Shield" och kommer att behandla alla personuppgifter som mottas från EU-medlemsstater i enlighet med ramverket Privacy Shield eller att de är bundna av strikta avtalsbestämmelser i sitt avtal med oss för att garantera att en tillbörlig dataskyddsnivå för dina uppgifter garanteras.

Användarprofiler

Vi använder dina uppgifter för "profilering". Detta innebär att vi använder dina uppgifter för att göra skräddarsydda erbjudanden baserade på ditt tidigare beteende samt för att erbjuda dig personliga annonser. Vi kommer emellertid aldrig att behandla och analysera dina personuppgifter i samband med profilering på ett sätt som skulle leda till ett automatiskt beslut som har en rättslig verkan på dig eller väsentligt skadar dig på ett liknande sätt.

Dina rättigheter rörande behandlingen av dina personuppgifter

Som en fysisk person har du vissa rättigheter som "registrerad person". Du kan hävda följande rättigheter mot oss under GDPR:

Din rätt till information och åtkomst enligt artikel 15 GDPR,
Din rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR,
Din rätt till radering enligt artikel 17 GDPR,
Din rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 GDPR, och
Din rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR,

Dessutom har du rätt att rikta invändningar till behörig datatillsynsmyndighet enligt artikel 77 GDPR, men endast med avseende på den behandling av uppgifter som vi utför på egen hand, i egenskap av registeransvarig. Om Corel behandlar dina uppgifter åt tredje part måste du hänvisa till den enhet som agerar som registeransvarig för att hävda denna rättighet.

Vänligen observera att även om du har gett oss ditt samtycke att behandla vissa personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla din samtyckesförklaring med framtida verkan. Detta gäller även återkallande av sådan samtyckesförklaring som har utfärdats till oss innan GDPR trädde i kraft.

Information om din rätt till invändning enligt artikel 21 GDPR

1. Rätt till invändning i enskilda ärenden

Förutom de rättigheter som redan nämnts har du rätt att när som helst, mot bakgrund av din specifika situation, invända mot behandling av personuppgifter kopplade till dig som behandlas på grundval av artikel 6 (1) e) GDPR (behandling av uppgifter i allmänhetens intresse) och artikel 6 (1) f) GDPR (databehandling på grundval av intresseavvägning); detta gäller även för profilering baserad på denna bestämmelse i den mening som avses i artikel 4 (4) GDPR. Om du lämnar in en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande grunder för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Observera också att om vi avslutar behandlingen på grund av din invändning kan webbplatserna eller produkterna sluta vara tillgängliga för dig eller endast i begränsad utsträckning.

2. Rätten att invända mot behandlingen av uppgifter för reklamändamål

Du har också rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, innefattande alla prenumerationer på våra nyhetsbrev eller personliga annonser; detta gäller även för profilering i den mån det är förenat med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i framtiden.

6. Insamling av uppgifter från barn

Corels webbplatser är inte avsedda att användas av barn under 18 år och vi samlar inte avsiktligt in uppgifter från användare under 18 år. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att deras barn har lämnat ut personuppgifter till Corel eller att vi på annat sätt oavsiktligt har samlat in denna information, kontakta oss på privacy@corel.com, så att vi kan radera informationen från våra servrar.

7. Ändringar

Corel förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy. Vi kommer att informera om de väsentliga ändringarna av denna sekretesspolicy via våra webbplatser minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

8. Kontaktuppgifter

För att utöva dina rättigheter gällande personuppgifter (såsom beskrivs ovan i föreliggande sekretesspolicy) eller om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller om vår sekretesspraxis, vänligen fyll i denna blankett eller kontakta oss på privacy@corel.com.

Vi uppmanar dig att använda blanketten under föregående länk för att ditt ärende ska behandlas så effektivt som möjligt. Använd inte denna blankett för att rapportera tekniska problem eller för att diskutera andra frågor som inte är direkt kopplade till datasekretess eller till denna sekretesspolicy. För tekniska problem, kontakta Corels kundtjänst på https://support.corel.com/hc/en-us/requests/new eller MindManagers kundtjänst på https://www.mindjet.com/contact/.