VIKTIGT MEDDELANDE: LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE NOGGRANNT

GENOM ATT KLICKA PÅ "ACCEPTERA" NEDAN, ELLER GENOM ATT LADDA NED, INSTALLERA, KÖRA ELLER ANVÄNDA WINZIP-PROGRAMVARAN, GODTAR DU (I) ATT DETTA LICENSAVTAL ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE OCH GILTIGT AVTAL, (II) ATT DU SKA FÖLJA ALLA REGLER OCH VILLKOR I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE SAMT (III) ATT DU SKA VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SE TILL ATT REGLERNA OCH VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE EFTERFÖLJS AV ALLA FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER UNDER DIN KONTROLL ELLER I DIN TJÄNST. OM DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN ÅT EN ORGANISATION, GODTAR DU REGLERNA OCH VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ÅT DENNA ORGANISATION OCH INTYGAR ATT DU ÄR BEHÖRIG ATT BINDA ORGANISATIONEN TILL DESSA VILLKOR. I SÅ FALL BETYDER "DU" OCH "DIN" ÄVEN DENNA ORGANISATION. OM DU INTE GODTAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE SKA DI INTE KLICKA PÅ "ACCEPTERA", LADDA NED, ÖPPNA, INSTALLERA, KÖRA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE INNEHÅLLER FRISKRIVNINGAR FRÅN GARANTIER, ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH EXKLUSIV RÄTT TILL GOTTGÖRELSE. BESTÄMMELSERNA NEDAN UTGÖR DEN HUVUDSAKLIGA GRUNDEN TILL VÅRT AVTAL.

Detta licensavtal för slutanvändare är ett juridiskt avtal mellan dig och Corel Corporation, inklusive alla samarbetspartners och konsulter som handlar på vårt uppdrag (tillsammans "WinZip", "Corel", "oss", "vi" eller "vår") gällande din användning av programvaran. Om du inte har ett separat skriftligt avtal med WinZip gällande programvaran, styrs din användning av programvaran av detta licensavtal.

BESTÄMMELSER SOM GÄLLER FÖR ALL FRAMTID FÖR
WINZIP
WINZIP COURIER
WINZIP SELF EXTRACTOR
WINZIP MAC EDITION

OM DU ACCEPETRAR DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GES DU EN BEGRÄNSAD, PERSONLIG, VÄRLDSOMFATTANDE, ROYALTYFRI, EJ TILLDELNINGSBAR, EJ VIDARELICENSIERINGSBAR, EJ VÖERFÖRBAR OCH EJ EXKLUSIV LICENS ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DU FÅR ANVÄNDA ETT (1) EXEMPLAR AV PROGRAMVARAN FÖR DINA (I) PRIVATA, ICKE-KOMMERSIELLA SYFTEN SOM PRIVAT ANVÄNDARE SAMT (II) FÖR KOMMERSIELLA SYFTEN SOM TJÄNSLEVERANTÖR I EN KOMMERSIELL VERKSAMHET ("AFFÄRSANVÄNDARE"). PROGRAMVARAN LICENSIERAS PER HUSHÅLL ELLER PER ENSKILD ADRESS ("ADRESS"). DU FÅR ENDAST LADDA NED OCH INSTALLERA PROGRAMVARAN PÅ EN (1) DATABEHANDLINGSENHET PER ADRESS. DU FÅR INTE INSTALLERA OM PRORGAMVARAN PÅ EN ANDRA DATABEHANDLINGSENHET OM INTE (I) DEN URSPRUNGLIGA ENHETEN GÅR SÖNDER, (II) DU KONTAKTAR KUNDSERVICE (HELP@WINZIP.COM) OCH BER OM VÅRT GODKÄNNANDE (OCH VI TILLHANDAHÅLLER EN AUKTORISERINGSKOD) FÖR ATT INSTALLERA OM PROGRAMVARAN PÅ EN NY DATABEHANDLINGSENHET SAMT (III) DU INTYGAR FÖR WINZIP ATT DU HAR AVINSTALLERAT PROGRAMVARAN FRÅN DEN DATABEHANDLINGSENHET SOM GÅTT SÖNDER.

LICENS ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. Programvaran licensieras till dig, den säljs inte till dig. AFFÄRSANVÄNDARE: Om du är en organisation kan du installera programvaran på en maskinvarupartition, ett blad eller en terminalserver ("virtualiseringsmiljö") för att köra, använda eller öppna programvaran med din organisations databehandlingsenheter som är direkt anslutna till din organisations interna nätverk eller din organisations VPN-nätverk. Användning av programvaran av era anställda (och din organisations underleverantörer som har avtalad behörighet att handla å era vägnar) via sådan virtualiseringsmiljö är endast tillåten upp till det högsta antal platslicenser som din organisation köpt. Förtydligat: ni måste skaffa och dedikera en (1) licens för varje databehandlingsenhet som använder, kör eller öppnar programvaran från virtualiseringsmiljön samt för varje databehandlingsenhet som programvaran installeras, körs, används eller öppnas från. Du godtar att om programvaran kräver obligatorisk aktivering eller verifiering via e-post kommer du att slutföra processen och lämna korrekt information till oss. Din användning av programvaran är spärrad tills du slutför aktiverings- eller registreringsprocessen. Programvaran kan innefatta digitala bilder, arkivfotografier, bildklipp, teckensnitt, ljud eller andra konstnärliga verk ("arkivfiler"). Det ansvar och de begränsningar som gäller programvaran gäller även arkivfiler. Vi förbehåller oss alla rättigheter som du inte uttryckligen får i detta licensavtal för slutanvändare. AFFÄRSANVÄNDARE: Om ni är en affärsverksamhet godtar ni att ni ska föra register, upprätthålla system och ha procedurer som ger en korrekt bild av det antal exemplar av programvaran ni har anskaffat, har installerat och kör på era databehandlingssenheter och att ni ska behålla registren i två (2) år från det datum då er licens att använda programvaran upphör. Vi kan genomföra en granskning (på avstånd eller på era anläggningar) av register och system från er verksamhet för att verifiera att er installation av programvaran är i överensstämmelse med en giltig licens. Vi kommer inte att genomföra mer än en (1) sådan granskning per år. Om granskningsresultaten visar att er användning inte är i överensstämmelse med en giltig licens, kommer ni omedelbart att skaffa en giltig licens eller komplettera era licenser för programvaran.

PRENUMERATIONSBESTÄMMELSER SOM GÄLLER FÖR
WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE
WINZIP REGISTRY OPTIMIZER
WINZIP DRIVER UPDATER
WINZIP STANDARD SUITE
WINZIP PRO SUITE
WINZIP ULTIMATE SUITE

OM DU ACCEPETRAR DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GES DU EN TIDSBEGRÄNSAD, PERSONLIG, VÄRLDSOMFATTANDE, ROYALTYFRI, EJ TILLDELNINGSBAR, EJ VIDARELICENSIERINGSBAR, EJ ÖVERFÖRBAR OCH EJ EXKLUSIV PRENUMERATIONSBASERAD LICENS ATT ANVÄNDA WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE, WINZIP REGISTRY OPTIMIZER ELLER WINZIP DRIVER UPDATER. PROGRAMVARAN LICENSIERAS TILL DIG PÅ PRENUMERATIONSBASIS UNDER EN FÖRSTA PERIOD PÅ ETT (1) ÅR ("FÖRSTA PERIOD") OCH FÖRLÄNGS AUTOMATISKT I PERIODER OM YTTERLIGARE ETT (1) ÅR ("FÖRLÄNGNINGSPERIOD") (TILLSAMMANS "PERIOD") TILLS DU AVSLUTAR PRENUMERATIONEN GENOM ATT UNDERRÄTTA OSS PER E-POST ENLIGT NEDAN OM DIN AVSIKT ATT SLUTA ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DU FÅR ANVÄNDA ETT (1) EXEMPLAR AV PROGRAMVARAN FÖR DINA (I) PRIVATA, ICKE-KOMMERSIELLA SYFTEN SOM PRIVAT ANVÄNDARE SAMT (II) FÖR KOMMERSIELLA SYFTEN SOM TJÄNSLEVERANTÖR I EN KOMMERSIELL VERKSAMHET ("AFFÄRSANVÄNDARE"). PROGRAMVARAN LICENSIERAS PER HUSHÅLL ELLER PER ENSKILD ADRESS ("ADRESS"). DU FÅR ENDAST LADDA NED OCH INSTALLERA PROGRAMVARAN PÅ EN (1) DATABEHANDLINGSENHET PER ADRESS. DU FÅR INTE INSTALLERA OM PRORGAMVARAN PÅ EN ANDRA DATABEHANDLINGSENHET OM INTE (I) DEN URSPRUNGLIGA ENHETEN GÅR SÖNDER, (II) DU KONTAKTAR KUNDSERVICE (HELP@WINZIP.COM) OCH BER OM VÅRT GODKÄNNANDE (OCH VI TILLHANDAHÅLLER EN AUKTORISERINGSKOD) FÖR ATT INSTALLERA OM PROGRAMVARAN PÅ EN NY DATABEHANDLINGSENHET SAMT (III) DU INTYGAR FÖR WINZIP ATT DU HAR AVINSTALLERAT PROGRAMVARAN FRÅN DEN DATABEHANDLINGSENHET SOM GÅTT SÖNDER. PRIVAT- OCH AFFÄRSANVÄNDARE AV WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE, WINZIP REGISTRY OPTIMIZER ELLER WINZIP DRIVER UPDATER SOM HAR FLERA DATABEHANDLINGSENHETER (T.EX. SKRIVBORDSDATOR, BÄRBAR DATOR, SURFPLATTA OCH HANDDATOR) FÅR INTE LADDA NED OCH INSTALLERA PROGRAMVARAN PÅ FLERA DATABEHANDLINGSENHETER. DU FÅR ENDAST LADDA NED OCH INSTALLERA PROGRAMVARAN PÅ EN (1) ENHET PER ADRESS (DVS. PROGRAMVARAN FÅR INTE DELAS ELLER ANVÄNDAS SAMTIDIGT PÅ OLIKA DATABEHANDLINGSENHETER).

OM DITT KREDITKORT AV NÅGON ANLEDNING AVVISAS, ÄR DU FORTFARANDE SKYLDIG ATT BETALA PRENUMERATIONSAVGIFTEN TILL WINZIP OCH DU KOMMER SNARAST MÖJLIGT ATT MEDDELA OSS ETT ANNAT KREDITKORT FÖR AUTOMATISK BETALNING. DU MÅSTE BETALA PRENUMERATIONSAVGIFTEN FÖR ATT FÅ FORTSATTA ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DU MÅSTE AVISERA DIN AVSIKT ATT AVSLUTA PRENUMERATIONEN FEM (5) ARBETSDAGAR FÖRE SLUTET AV DEN FÖRSTA PERIODEN ELLER FEM (5) ARBETSDAGAR FÖRE SLUTET AV VARJE FÖRLÄNGNINGSPERIOD, ANNARS FÖRLÄNGS DIN PRENUMERATION AUTOMATISKT YTTERLIGARE EN PERIOD. OM DU BESTÄMMER DIG FÖR ATT AVSLUTA DIN PRENUMERATION ELLER INTE LÄMNAR ETT NYTT KREDITKORT SOM BEHÖVS FÖR BETALNING INNEHÅLLER PROGRAMVARAN EN LÅSNINGSKOD SOM AUTOMATISKT LÅSER PROGRAMMET VID PERIODENS SLUT OCH SOM FÖRHINDRAR ATT DU ANVÄNDER PROGRAMMET TILLS DU FÅR EN NY REGISTRERINGSKOD. DU KOMMER INTE ATT FÅ EN NY REGISTRERINGSKOD FÖRRÄN VI FÅTT DIN NYA KREDITKORTSINFORMATION OCH BETALNING ERLAGTS (FÖR ETT AVVISAT KREDITKORT) ELLER PRENUMERATIONEN FÖRLÄNGTS (OM DU TIDIGARE AVSLUTADE DIN PRENUMERATION). ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN FÖRE ELLER EFTER TILLÄMPLIG PRENUMERATIONSPERIOD, ELLER VARJE FÖRSÖK ATT KRINGGÅ TIDSKONTROLLSPÄRREN I PROGRAMVARAN, ÄR OTILLÅTEN ANVÄNDNING OCH UTGÖR ETT BROTT MOT DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE OCH TILLÄMPLIG LAG. OM DU VILL MEDDELA OSS ATT DU ÄTNKER AVSLUTA PRENUMERATIONEN KOMTAKTAR DU VÅRT KUNDSUPPORTTEAM PÅ HELP@WINZIP.COM.

LICENS ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. Programvaran licensieras till dig, den säljs inte till dig. Du godtar att om programvaran kräver obligatorisk aktivering eller verifiering via e-post kommer du att slutföra processen och lämna korrekt information till WinZip. Din användning av programvaran är spärrad tills du slutför aktiverings- eller registreringsprocessen. Programvaran kan innefatta digitala bilder, arkivfotografier, bildklipp, teckensnitt, ljud eller andra konstnärliga verk ("arkivfiler"). Det ansvar och de begränsningar som gäller programvaran gäller även arkivfiler. Vi förbehåller oss alla rättigheter som du inte uttryckligen får i detta licensavtal för slutanvändare. AFFÄRSANVÄNDARE: Om ni är en affärsverksamhet godtar ni att ni ska föra register, upprätthålla system och ha procedurer som ger en korrekt bild av det antal exemplar av programvaran ni har anskaffat, har installerat och kör på era databehandlingssenheter och att ni ska behålla registren i två (2) år från det datum då er licens att använda programvaran upphör. Vi kan genomföra en granskning (på avstånd eller på era anläggningar) av register och system från er verksamhet för att verifiera att er installation av programvaran är i överensstämmelse med en giltig licens. Vi kommer inte att genomföra mer än en (1) sådan granskning per år. Om granskningsresultaten visar att er användning inte är i överensstämmelse med en giltig licens, kommer ni omedelbart att skaffa en giltig licens eller komplettera era licenser för programvaran.

BESTÄMMELSER FÖR BÅDE
PRENUMERATIONER OCH LICENSER FÖR ALL FRAMTID

DITT ANSVAR NÄR DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN Du har visst ansvar vad gäller din användning av programvaran i enlighet med detta licensavtal för slutanvändare. Programvaran kan innehålla produktaktivering och annan teknik som utformats för att förhindra obehörig användning och kopiering. Du får inte hyra ut, leasa eller låna ut någon version av programvaran (inklusive utvärderingsversioner av programvaran). Om du köper programvaran som gåva till en tredje person, måste denna tredje person godta villkoren i licensavtalet för slutanvändare innan programvaran används. Du får inte bakåtutveckla, designa om, dekompilera, montera ner, översätta, rekonstruera, omvandla eller extrahera programvaran eller någon del av programvaran. Du får inte omsluta programvaran eller någon körbar fil i programvaran (t.ex. .EXE, .MSI, .ISO eller .DMG eller liknande körbar fil som nu är känd eller utvecklas senare) med tilläggsprogramvara från tredje part eller erbjudande utom enligt ett separat uttryckligt, skriftligt avtal med WinZip som vunnit laga kraft. Även om vi äger vår programvara är det du som äger och ansvarar för det innehåll ("innehållet") som du skapar eller har fått skapat åt dig, och som är resultatet av användningen av vår programvara (inklusive eventuella tillägg eller plugin-program till vår programvara som du skapat eller har fått skapade åt dig). Du godtar att du, i samband med din användning av programvaran, är ansvarig för direkta och indirekta konsekvenser av (i) allt innehåll du skapar och (ii) alla foton och bilder från tredje part som du använder eller ändrar när du skapar ditt innehåll, speciellt i situationer där du delar ditt innehåll med familj, vänner, kunder eller tredje part som medlemmar av sociala nätverk (t.ex. Facebook, Flickr, LinkedIn, Twitter osv.) eller webbplatser för fildelning eller molntjänster (t.ex. Google Drive, Sky Drive, Dropbox, box.net osv.). WinZip kan varken övervaka eller styra vad tredje parts sociala nätverk, fildelningswebbplatser eller molntjänster, eller medlemmar eller användare på sådana webbplatser, gör med det innehåll du delar. Du ansvarar för att göra en oberoende verifiering av korrekthet och fullständighet gällande ditt innehåll (t.ex. eventuella tekniska illustrationer eller ritningar för handhavandeinstruktioner, artikelkataloger, scheman, kopplingsscheman, monteringsinstruktioner, underhållsmanualer, arkitektpresentationer eller annat material som du skapar eller ändrar med vår programvara). Du får inte ändra eller skapa härledda verk baserade på programvaran. Du utfäster och garanterar oss att du kommer att följa alla tillämpliga lagar och regler som påverkar din användning av programvaran, inklusive lagar gällande dataskydd och integritet. Du går med på att inte använda programvaran på något sätt som är olagligt eller som strider mot tredje parts rättigheter. Om vi blir stämda eller om krav framställs mot oss av en tredje part beroende på (i) dina oaktsamma handlingar, (ii) din underlåtenhet att handla när detta krävts eller (iii) ditt olagliga innehåll, godtar du att du ska försvara, ersätta och hålla WinZip skadelösa. Du kan få uppdateringar, programkorrigeringar, funktionsförbättringar eller andra data relaterade till programvaran (tillsammans kallade "Uppdateringar") nedladdade till din databehandlingsenhet med en avisering som beskriver vad som ingår i uppdateringen samt uppdateringens syfte. Du måste välja mellan att installera uppdateringen på din databehandlingsenhet eller att avstå och inte installera den. Om du inte installerar uppdateringarna kanske inte programvaran fungerar korrekt.

VÅRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Programvaran är skyddad av lagar om immateriella rättigheter i USA, Kanada och Tyskland samt internationell lagstiftning och avtal om immateriella rättigheter. Därför får du inte distribuera programvaran utan vårt tillstånd, om inget annat anges i detta licensavtal eller följer av tillämplig lag. Om du köper eller laddar ned vår programvara i Kina, Indien, Indonesien eller Vietnam får du inte kopiera programvaran eller tryckt material som medföljer programvaran i något som helst syfte. Om du köper eller laddar ned programvaran i ett land som inte specifikt förbjuds enligt detta licensavtal för slutanvändare får du (förutom de användningskopior som nämns ovan) endast göra en (1) kopia av programvaran (eller behålla ett (1) exemplar av programvaran på en enskild hårddisk) för säkerhetskopiering eller arkivering. Du får, endast för säkerhetskopiering eller arkivering, antingen göra en (1) kopia av programvaran och tryckt material eller skriva ut ett (1) exemplar av eventuell användardokumentation om du laddade ned programvaran, eller behålla en (1) kopia av programvaran och tryckt material (eller användardokumentation) på en enskild hårddisk. Om inte detta tillåts enligt en icke dispositiv lag får du inte i övrigt kopiera programvaran eller medföljande tryckt material (eller skriva ut exemplar av användardokumentation om du laddade ned programvaran). Du godtar att WinZip, WinZip-logotyperna och andra WinZip-varumärken, tjänstemärken och grafik är varumärken som tillhör WinZip International LLC, ett Corel-företag (vissa i USA eller andra länder) eller är varumärken som tillhör WinZips partners ("märken"). Du får ingen rätt att använda märken utan ägarens tillstånd, om inte detta är tillåtet enligt icke dispositiv lag. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några meddelanden om ägande som fästs på eller ingår i programvaran. Du förstår och godtar att vi har rätt att när som helst sluta sälja, distribuera, ge service beträffande och uppdatera programvaran (eller delar av den) samt tjänster och erbjudanden.

GRANSKNING AV ANVÄNDNING, PIRATKOPIERING OCH VÅR INTEGRITETSPOLICY. Vår granskning och insamling av dina data och din användning av programvaran sker enligt Corel Corporations Integritetspolicy (https://www.winzip.com/se/company/legal/privacy/). Vi kan granska din användning av programvaran i syfte att förhindra piratkopiering, för att verifiera en giltig registrering och för att identifiera om det finns nya uppdateringar tillgängliga för din databehandlingsenhet innan vi skickar ett meddelande om att installera en ny programvaruuppdatering.
 
VERSIONER FÖRE FÖRSÄLJNING ELLER BETAVERSIONER. Om den programvara du har fått tillsammans med detta licensavtal för slutanvändare är en version som ännu inte finns till försäljning eller en betaversion, förstår du att programvaran (i) är konfidentiell information som tillhör WinZip, dess licensgivare och leverantörer samt (ii) utgör inte en slutgiltig produkt från WinZip. Du har ingen rätt att (i) ändra, förbättra, anpassa, modifiera, översätta eller skapa härledda verk från sådan programvara, (ii) slå samman eller omsluta programvaran med annan programvara, (iii) vidarelicensiera, leasa, hyra ut, låna ut, sälja, exportera eller på annat sätt överföra eller distribuera programvaran till någon tredje part, om inget annat följer av detta licensavtal eller tillämplig lag, (iv) använda omvänd ingenjörskonst, dekompilering, disassemblering eller på annat sätt försöka komma åt programvarans källkod. Programvaran kan innehålla programfel, misstag och andra problem som kan orsaka att datorn kraschar och att data går förlorade. DÄRFÖR TILLHANDAHÅLLS ALL PROGRAMVARA I VERSIONER SOM ÄNNU INTE FINNS TILL FÖRSÄLJNING ELLER BETAVERSIONER I BEFINTLIGT SKICK. ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER ENLIGT VAD SOM ANGES NEDAN.

UTVÄRDERINGSPROGRAMVARA. För en licens med angiven varaktighet, till exempel en provversion, börjar licensen att använda programvaran vid installationen och har en varaktighet som vi bestämmer. Under de regler och villkor som gäller för detta licensavtal för slutanvändare gäller att om (i) programvaran identifieras som en demonstrationsversion, utvärderingsversion eller testversion ("provversion") i tillämplig användardokumentation, eller (ii) du fick programvaran utan kostnad, gäller följande villkor för din användning av programvaran: (a) du får göra så många exakta kopior av programvaran som du önskar, endast i utvärderingssyfte och inte i något annat syfte med fysiska media (t.ex. CD-skivor), samt (b) du får distribuera enskilda exakta kopior av programvaran endast i utvärderingssyfte och inte i något annat syfte och utan kostnad för dig eller mottagaren. En exakt kopia betyder en fil som är, till exempel, identisk med den WinZip-distributionsfil som är tillgänglig på www.winzip.com, (c) du får inte sprida programvaran med någon annan produkt eller omsluta programvaran eller någon körbar fil för programvaran (.EXE, .MSI, .ISO eller .DMG eller liknande körbar fil som är känd nu eller som utvecklas i framtiden) med något programvarutillägg eller erbjudande från tredje part samt (d) om du distribuerar programvaran kan du göra detta genom elektronisk nedladdning eller e-post men inte genom användning av massutskick på e-post, skräppost eller e-post som inte efterfrågats. Förutom enligt ett separat uttryckligt, skriftligt avtal med WinZip som vunnit laga kraft, får du inte använda vår programvara för konkurrensanalys eller för kommersiella, professionella eller andra vinstdrivande ändamål. Du förstår att när provperioden går ut måste du antingen sluta använda programvaran eller betala för programvaran så att du får fortsätta använda den. Om du inte betalar för den förfaller din licens. När provperioden går ut ska du omedelbart sluta använda provversion och ta bort och förstöra alla elektroniska kopior av provversionen, inklusive, men inte begränsat till, all användardokumentation som kan ha tillhandahållits som en del av utvärderingen, från din databehandlingsenhet och alla andra datorenheter där du installerat provversionen. OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV PROVVERSIONEN, ANVÄNDNING AV PROVVERSIONEN FÖRE ELLER BORTOM TILLÄMPLIG FAST VARAKTIGHET OCH VARJE FÖRSÖK ATT KRINGGÅ NÅGON TIDSINAKTIVERINGSFUNKTION I PROVVERSIONEN ÄR EN OTILLÅTEN ANVÄNDNING SOM UTGÖR ETT ALLVARLIGT BROTT MOT DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE OCH TILLÄMPLIG LAG, VILKET AUTOMATISKT OCH OMEDELBART AVSLUTAR DIN LICENS ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

BEGRÄNSAD GARANTI (FÖR ANDRA LÄNDER ÄN DE SOM LISTAS SEPARAT UNDER "YTTERLIGARE VILLKOR FÖR LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE"). Om du köpte programvaran på en datorskiva garanterar WinZip att de media som programvaran levereras på är fria från defekter i material och utförande vid normal användning under en period om nittio (90) dagar från det datum då du köpte programvaran. När programvaran är korrekt installerad och används på normalt sätt kommer den i huvudsak att uppfylla de funktioner och egenskaper som anges i den dokumentation som medföljer programvaran. Dock kan programvaran innehålla normala programfel och misstag. Därför tillhandahålls programvaran "I BEFINTLIGT SKICK", och programkorrigeringar och uppdateringar kommer med jämna mellanrum att tillhandahållas. Denna garanti gäller endast den som ursprungligen köper programvaran. OM DISKEN ÄR DEFEKT ÄR WINZIPS HELA ANSVAR OCH DIN ENDA RÄTT TILL ERSÄTTNING UNDER DENNA GARANTI ATT DEN DEFEKTA DISKEN BYTS UT OM DU RETURNERAR DEN DEFEKTA DISKEN TILL OSS MED EN KOPIA AV DITT KVITTO. Din rätt att få programvaran ersatt gäller inte om skadan på disken orsakats av olycka, felaktig användning eller avsiktligt missbruk. All ersättningsprogramvara garanteras under återstoden av den ursprungliga garantiperioden. DU PÅTAR DIG ALLT ANSVAR FÖR ATT VÄLJA, INSTALLERA OCH ANVÄNDA PROGRAMVARAN. SÅ LÅNGT DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRISKRIVER SIG WINZIP FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLET SYFTE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG BETRÄFFANDE PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE TRYCKT MATERIAL. Denna paragraf ska inte inskränka USA:s regerings rätt att begära skadestånd för bedrägerier eller brott som uppkommer på grund av eller relaterade till detta licensavtal för slutanvändare enligt någon federal bestämmelse om bedrägerier, inklusive False Claims Act, 31 U.S.C. §§ 3729-3733.

VISSA DELSTATER ELLER LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR I GARANTIER, OCH OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. I sådana fall kan WinZip efter eget rimligt gottfinnande ersätta betydande defekter i programvaran genom att (i) tillhandahålla en programkorrigering, uppdatering eller ersättning för programvaran eller (ii) be att programvaran returneras och annullera detta licensavtal för slutanvändare. Du är endast berättigad till en nedsättning av inköpspriset eller ett upphävande av detta licensavtal för slutanvändare om WinZip upprepade gånger har misslyckats med att avhjälpa defekten inom rimlig tid. Om du är konsument går dina anspråk enligt denna klausul ut efter tjugofyra (24) månader. Om du är en affärsverksamhet går dina anspråk enligt denna klausul ut efter tolv (12) månader. Om du på något sätt ändrar programvaran utan att ha fått tillåtelse till detta av WinZip, kommer WinZip inte att ersätta defekter som orsakas av sådan förändring och du ansvarar för skador som åsamkas WinZip på grund av din otillåtna förändring av programvaran. OM DU INSTALLERAR PRODUKTER SOM SLÄPPS FÖRE KOMMERSIELL LANSERING OCH SOM MÄRKTS SOM SÅDANA, GÖR DU DETTA PÅ EGEN RISK. Produktversioner som inte släppts ska användas endast för testningssyften i testmiljöer och får inte användas i produktionssyfte. För att ställa ett garantikrav måste du lämna en detaljerad beskrivning av felet till WinZips kundtjänst (help@winzip.com) eller, på WinZips begäran, returnera programvaran tillsammans med eventuell information gällande auktorisering av retur av material som du fått av WinZip till Corel Corporation, Attention: Manufacturing (WinZip), 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada. Om du vill ha mer information om garantier kontaktar du WinZips kundtjänst på help@winzip.com.

PROGRAMVARAN KAN INNEHÅLLA MATERIAL MED "ÖPPEN KÄLLKOD" (T.EX. PROGRAMVARA SOM LYDER UNDER LICENSER FÖR ÖPPEN KÄLLKOD, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE ELLER FRI ANVÄNDNING, ELLER LIKNANDE LICENSER). WINZIP LÄMNAR INGA GARANTIER BETRÄFFANDE MATERIAL MED ÖPPEN KÄLLKOD SOM PROGRAMVARAN INNEHÅLLER. FÖLJANDE BESTÄMMELSER OM ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER:


INDIREKTA OCH EFTERFÖLJANDE SKADOR – FÖR ANDRA LÄNDER ÄN DE SOM LISTAS SEPARAT UNDER "YTTERLIGARE VILLKOR FÖR LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE" (GÄLLER EJ KUNDER I TYSKLAND):
INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA OCH EFTERFÖLJANDE SKADOR DU PÅTAR DIG HELA KOSTNADEN FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPKOMMER SOM RESULTAT AV DEN INFORMATION SOM INGÅR I ELLER SAMMANSTÄLLS AV PROGRAMVARAN. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KOMMER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER WINZIP ELLER DESS LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV AFFÄRSVINSTER, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLORAD AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST) SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER FÖR ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM SÅDAN PART HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER WINZIPS SAMMANLAGDA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR FÖR ETT ELLER FLERA ÅTGÄRDER ATT ÖVERSTIGA DET BELOPP DU BETALAT FÖR PROGRAMVARAN. DENNA BEGRÄNSNING SKA GÄLLA OAVSETT OM NÅGON BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE INTE UPPFYLLER NÅGOT HUVUDSYFTE. VISSA DELSTATER OCH LÄNDER GODKÄNNER INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR. OVANNÄMNDA BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLANDE KUNDER I TYSKLAND

Corel ansvarar för skador baserat på avsiktligt eller grovt oaktsamt brott mot plikt eller illvilja från Corel, dess juridiska ombud eller personer som Corel använder för att uppfylla sina skyldigheter. I den utsträckning Corel ansvarar för illvilja enligt föregående mening, är ersättning för skador beträffande kommersiella kunder begränsad till förutsägbara skador som normalt kan uppstå.

Corel ansvarar dessutom även för skador som uppstår på grund av enkel oaktsamhet, om oaktsamheten gäller brott mot sådana avtalsenliga skyldigheter vars uppfyllande är av speciell vikt för att avtalets syfte ska uppfyllas, och som du därför har anledning att lita på (kardinalplikt, Kardinalpflicht). I sådana fall är ansvaret begränsat till förutsägbara skador som normalt kan uppstå.

Dessutom har Corel obegränsat ersättningsansvar för personskador och dödsfall som Corel är ansvariga för, och som orsakas av oaktsamt eller avsiktligt pliktbrott. Corel påtar sig även ansvar i den utsträckning Corel har tillhandahållit utfästelser beträffande kvalitet eller hållbarhet beträffande denna garanti.

Ytterligare ansvar, avtalsenligt eller enligt lag, är – i den utsträckning detta är juridiskt tillåtet – undantaget utan hänsyn till juridisk status beträffande det krav som ställs.

När Corels ansvar är undantaget eller begränsat gäller detta även personligt ansvar för Corels anställda, representanter och personer som Corel använder för att uppfylla sina skyldigheter samt Corels ansvar för deras uppträdande.


BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER FÖR USA:S REGERING Beträffande programvarans anskaffande av eller för någon del av eller myndighet under USA:s regering ("regeringen") ska programvaran klassificeras som "kommersiell datorprogramvara" ("commercial computer software"), så som denna term definieras i tillämpliga bestämmelser i Federal Acquisition Regulation ("FAR") och dess bilagor, inklusive Department of Defense (DoD) FAR Supplement ("DFARS"). Programvaran har utvecklats helt med privata medel, och ingen del av programvaran producerades först under utförande av ett myndighetskontrakt. Om programvaran levereras för användning av USA:s försvarsdepartement ("DoD") levereras programvaran enligt bestämmelserna i detta licensavtal för slutanvändare och antingen (i) enligt DFARS 227.7202-1(a) and 227.7202-3(a) eller (ii) med begränsade rättigheter enligt DFARS 252-227-7013 (c)(1)(ii)(OCT 1988), enligt vad som är tillämpligt. Om programvaran levereras för användning av någon annan federal myndighet i USA än DoD, är programvaran begränsad datorprogramvara som lyder under bestämmelserna i detta licensavtal för slutanvändare och (i) FAR 12.212(a), (ii) FAR 52.227-19 eller (iii) FAR 52.227-14 (ALT III), enligt vad som är tillämpligt. Entreprenör/tillverkare är Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, Kanada, K1Z 8R7.

EXPORTBEGRÄNSNINGAR. Om du befinner dig i ett land som är belagt med embargo av USA, eller om du återfinns på United States Treasury Departments lista "Specially Designated Nationals", får du inte utföra kommersiella aktiviteter med oss eller med våra auktoriserade återförsäljare. Du får inte ladda ned, sprida, exportera, vidareexportera eller vidaresprida programvaran, inklusive gratisprodukter från WinZip, (i) till, eller till en medborgare i eller någon som är bosatt i, något land som USA utfärdat embargo mot, eller(ii) någon som återfinns på United States Treasury Departments lista 'Specially Designated Nationals' eller United States Commerce Departments 'Table of Deny Orders'. Genom att ladda ned eller använda programvaran utfäster och försäkrar du att du inte befinner dig i, eller står under kontroll av, eller själv är medborgare i eller bosatt i ett sådant land eller på någon sådan lista. Förutom enligt ett separat uttryckligt, skriftligt avtal med WinZip som vunnit laga kraft, får du inte köpa en licens för att använda programvaran i syfte att exportera den till ett land som är utsatt för embargo från USA, och du får inte heller anlita en tredje parts tjänster för att köpa en licens för att använda programvaran, om du i och med detta kräver att en sådan tredje part skickar (på något sätt, elektroniskt eller annat) programvaran till dig i ett land som är utsatt för embargo från USA.

ALLMÄNT. Om du har köpt eller laddat ned programvaran i USA lyder detta licensavtal för slutanvändare under USA:s lagar samt lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till lagvalsprinciper. Varje tvist mellan dig och WinZip beträffande detta licensavtal för slutanvändare ska avgöras exklusivt i delstatsdomstolar och federala domstolar i delstaten Kalifornien. Detta licensavtal för slutanvändare exkluderar specifikt Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor och all lagstiftning som implementerar denna konvention, om den annars skulle gälla. Förutom vad som uttryckligen sägs häri i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning ska detta licensavtal för slutanvändare inte påverka icke-dispositiva lagstadgade rättigheter för någon part som ingår avtalet i egenskap av konsument. Om du köpt programvaran i Kanada, om detta inte uttryckligen förbjuds i lokal lagstiftning, styrs detta licensavtal för slutanvändare av de lagar som gäller i provinsen Ontario, Kanada, och varje tvist mellan dig och WinZip gällande detta licensavtal för slutanvändare lyder under exklusiv jurisdiktion av de federala domstolar och provinsdomstolar som har sitt säte i Toronto, Ontario. Om du har köpt programvaran i EU, Island, Norge eller Schweiz gäller lokal lagstiftning. Om du har köpt programvaran i något annat land kan lokal lagstiftning gälla. Detta licensavtal för slutanvändare utgör hela avtalet mellan dig och WinZip och ersätter all annan kommunikation eller annonser gällande programvaran och dokumentationen. Programvaran, eller dess funktioner och delar, kanske inte är tillgängliga på alla språk eller i alla länder.

Om och i den utsträckning någon bestämmelse i detta licensavtal för slutanvändare skulle anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att upprätthålla helt eller delvis under tillämplig lag, ska sådan bestämmelse eller sådan del av bestämmelse inte äga kraft i den jurisdiktion där den är olaglig, ogiltig eller omöjlig att upprätthålla. Inget villkor och ingen bestämmelse i detta licensavtal för slutanvändare ska anses ha upphävts, och ingen överträdelse av dem ska anses vara avskriven, om inte sådan upphävelse upprättats skriftligt och skrivits under av den part mot vilken upphävandet framställs. Ingen upphävelse (uttrycklig eller underförstådd) ska utgöra medgivande av, upphävelse av eller avskrivning av någon annan, annorlunda eller efterföljande överträdelse. Inga förändringar eller tillägg till detta licensavtal för slutanvändare är bindande för WinZip om de inte är skriftliga och i vederbörlig ordning upprättade av dig och en behörig representant för WinZip.

Vissa programvaruversioner kanske inte är kompatibla med olika operativsystem och WinZip kanske inte släpper uppdateringar. Programvaran kanske inte är kompatibel med operativsystem som du köper nu eller i framtiden.

Du förstår att programvaran kan innefattas i, och kan innesluta sig själv i, programvara och annan teknik som ägs och kontrolleras av tredje part. Detta licensavtal för slutanvändare är fortfarande i kraft vid sådant innefattande. All annan programvara eller teknik som kan distribueras tillsammans med programvaran kan kräva att du explicit godtar ett licensavtal med denna tredje part och att ditt användande av programvaran utgör godtagande av sådana villkor. WinZips licensgivare ska vara direkta och avsedda tredjepartsförmånstagare till detta licensavtal för slutanvändare.

YTTERLIGARE VILLKOR FÖR LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

KRYPTERINGSTEKNIK SOM INGÅR I PRODUKTER FRÅN WINZIP:
DU GODTAR ATT WINZIP INTE KAN GARANTERA ATT DEN KRYPTERINGSTEKNIK SOM INGÅR I PROGRAMVARAN ÄR HELT SÄKER FRÅN ATT DEKRYPTERAS AV TREDJE PART. DÄRFÖR HAR INTE WINZIP ANSVAR FÖR NÅGRA SOM HELST FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT TREDJE PART DEKRYPTERAR ELLER KOMMER ÅT DINA FILER.

Självuppackande Zip-filer som skapats med WinZips provversionsprogramvara 'Självuppackare' kan innehålla uppackningsprogram ("uppackningsprogramvara"). Du får inte ändra eller anpassa uppackningsprogramvaran, och inte heller ge någon annan tillåtelse att göra det. Du har inte under några som helst omständigheter licens att sprida uppackningsprogramvaran. Om du skapar självuppackande Zip-filer med en utvärderingsversion av självuppackningsprogrammet från WinZip får du inte skicka dina komprimerade filer till tredje part. Dock kan den fullständigt licensierade (icke-provversionen av) WinZip Självuppackare användas för att skapa ett obegränsat antal fritt distributerbara, royaltyfria, självuppackande Zip-filer enligt villkoren i detta licensavtal för slutanvändare.

YTTERLIGARE VILLKOR SOM GÄLLER FÖR ANVÄNDARE AV PROGRAMVARAN SOM BEFINNER SIG I TYSKLAND ELLER ÖSTERRIKE:
Om du har skaffat programvaran i Tyskland eller Österrike, och om du är bosatt i Tyskland eller Österrike, gäller tyska och österrikiska lagar gällande produktansvar och konsumentskydd beträffande ersättning för defekta varor, och de styr även inkonsekvenser mellan sådana lagar och de bestämmelser i detta licensavtal för slutanvändare som anges ovan.

Gällande GARANTI ska följande gälla: När programvaran är korrekt installerad och används på normalt sätt kommer den i huvudsak att uppfylla de funktioner och egenskaper som anges i den dokumentation som medföljer programvaran. Dock kan programvaran innehålla normala programfel och misstag. Därför tillhandahålls programvaran – eventuellt som avvikelse från tillämplig ej dispositiv lag – på grundvalen att åtgärder som korrigerar sådana normala programfel och misstag endast tillhandahålls med jämna mellanrum som programkorrigeringar.

Beträffande ANSVAR ska bestämmelserna under ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLANDE KUNDER I TYSKLAND gälla.

YTTERLIGARE VILLKOR SOM GÄLLER FÖR ANVÄNDARE AV PROGRAMVARAN SOM BEFINNER SIG I STORBRITANNIEN:
Om (i) du är konsument och bosatt i Storbritannien, (ii) du ingått detta licensavtal för slutanvändare i Storbritannien och (iii) du har erhållit programvaran i Storbritannien (en "konsument"), ska de ansvarsbegränsningar och garantiåtaganden som anges i tillämpliga lagar beträffande konsumentskydd och garantier i Storbritannien gälla och reglera eventuella inkonsekvenser mellan sådana lagar och de bestämmelser i detta licensavtal för slutanvändare som anges ovan.

YTTERLIGARE VILLKOR SOM GÄLLER FÖR ANVÄNDARE AV PROGRAMVARAN SOM BEFINNER SIG I AUSTRALIEN: BEGRÄNSAD GARANTI (ENDAST KONSUMENTER I AUSTRALIEN):
Våra varor har garantier som inte kan undantas enligt australiensisk konsumentlagstiftning. Du är berättigad till en ersättningsprodukt eller återbetalning vid "betydande fel" och ersättning för annan förlust eller skada som rimligen kunde förutses. Du är också berättigad till att få varan reparerad eller utbytt om varan inte är av godtagbar kvalitet och om felet inte kan anses vara betydande. Beteckningen "betydande fel" definieras i australiensisk konsumentlagstiftning och innefattar, men är inte begränsad till, varor som i huvudsak inte är lämpliga för sitt ändamål och där detta inte enkelt och inom rimlig tid kan avhjälpas, eller om varorna i något betydande avseende skiljer sig från eventuell beskrivning av dem. Den garanti som lämnas under detta avsnitt lämnas av Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada. Vi garanterar att de media som programvaran levereras på är fria från defekter i material och utförande vid normal användning under en period om nittio (90) dagar från det datum då du köpte programvaran. De rättigheter som du har enligt denna uttryckliga garanti gäller i tillägg till alla andra rättigheter och ersättningsberättiganden enligt alla lagar relaterade till de varor eller tjänster som garantin är relaterad till. När programvaran är korrekt installerad och används på normalt sätt kommer den i huvudsak att uppfylla de funktioner och egenskaper som anges i den dokumentation som medföljer programvaran. Dock kan programvaran innehålla normala programfel och misstag. Programkorrigeringar och uppdateringar kommer med jämna mellanrum att tillhandahållas. Om skivan är defekt kommer WinZip, utan att detta begränsar några andra lagstadgade skyldigheter, att byta ut den defekta datorskivan om du returnerar den till oss tillsammans med en kopia av ditt kvitto. All programvara som lämnas som ersättning kommer att täckas av garanti under den ursprungliga garantiperioden enligt detta avsnitt.

UNDANTAG (ENDAST AUSTRALIEN):
DEN GARANTI SOM LÄMNAS UNDER DETTA AVSNITT TÄCKER INTE DEFEKTER ELLER PROBLEM SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT DU ORSAKAR ATT PROGRAMVARAN BLIR AV EJ GODTAGBAR KVALITET, TILL EXEMPEL UNDERLÅTENHET ATT VISA NORMAL FÖRSIKTIGHET ELLER SKADA SOM ORSAKAS AV ONORMAL ANVÄNDNING. DU PÅTAR DIG DESSUTOM ALLT ANSVAR FÖR ATT VÄLJA, INSTALLERA OCH ANVÄNDA PROGRAMVARAN. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM ANGES OVAN FRISKRIVER SIG WINZIP, SÅ LÅNGT DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FRÅNVARO AV INTRÅNG BETRÄFFANDE PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE TRYCKT MATERIAL. OM DU ÄNDRAR PÅ PROGRAMVARAN PÅ NÅGOT SÄTT UTAN ATT WINZIP GODKÄNT DETTA, KOMMER WINZIP INTE ATT AVHJÄLPA FEL SOM ORSAKATS AV SÅDAN ÄNDRING, OCH DU ANSVARAR FÖR ALLA SKADESTÅNDSANSPRÅK SOM STÄLLS MOT WINZIP PÅ GRUND AV DIN ICKE GODKÄNDA FÖRÄNDRING. OM DU INSTALLERAR PRODUKTER SOM SLÄPPS FÖRE KOMMERSIELL LANSERING OCH SOM MÄRKTS SOM SÅDANA, GÖR DU DETTA PÅ EGEN RISK. PRODUKTVERSIONER SOM INTE SLÄPPTS SKA ANVÄNDAS ENDAST FÖR TESTNINGSSYFTEN I TESTMILJÖER OCH FÅR INTE ANVÄNDAS I PRODUKTIONSSYFTE. PROGRAMVARAN KAN INNEHÅLLA MATERIAL MED "ÖPPEN KÄLLKOD" (T.EX. PROGRAMVARA SOM LYDER UNDER LICENSER FÖR ÖPPEN KÄLLKOD, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE ELLER FRI ANVÄNDNING, ELLER LIKNANDE LICENSER). I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG LÄMNAR WINZIP INGA SOM HELST GARANTIER, OCH PÅTAR SIG INGET SOM HELST ANSVAR, DIREKT ELLER INDIREKT, GÄLLANDE MATERIAL MED ÖPPEN KÄLLKOD SOM INGÅR I PROGRAMVARAN.

HUR DU STÄLLER GARANTIKRAV (ENDAST AUSTRALIEN)
För att du ska kunna få ersättning enligt garantin måste du kontakta WinZips kundtjänstcenter på help@winzip.com och få en auktorisering att returnera produkten ("Return Merchandise Authorization", RMA). Du får då detaljerade RMA-instruktioner tillsammans med fraktinformation och ett RMA-nummer med e-post. Du måste visa upp bevis på ditt inköp och bekosta returen av programvaran. Programvaran och all relaterad media och alla handböcker måste returneras till Corel Corporation, Attention: Manufacturing (WinZip), 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada. Du måste avinstallera programvaran från din dator och alla lagringsenheter, och du måste radera alla säkerhetskopior. Vi strävar efter att behandla ditt krav inom tio (10) arbetsdagar efter att WinZip får det. Om vi godtar att programvaran är defekt, kommer du att få en ersättningsskiva med post.

INDIREKT OCH EFTERFÖLJANDE SKADA (ENDAST AUSTRALIEN):
I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT AUSTRALIENSISK LAG SKA WINZIP INTE HA NÅGOT ANSVAR FÖR INDIREKTA OCH EFTERFÖLJANDE SKADOR. DU PÅTAR DIG HELA KOSTNADEN FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPKOMMER SOM RESULTAT AV DEN INFORMATION SOM INGÅR I ELLER SAMMANSTÄLLS AV PROGRAMVARAN. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KOMMER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER WINZIP ELLER DESS LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV AFFÄRSVINSTER, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLORAD AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN INDIREKT EKONOMISK FÖRLUST SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER FÖR ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM SÅDAN PART HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

YTTERLIGARE VILLKOR SOM GÄLLER FÖR ANVÄNDARE AV PROGRAMVARA SOM INNEHÅLLER GRATISPROGRAM:
Viss programvara är gratisprogram, och anskaffas utan kostnad och kan användas under en begränsad tid för utvärdering och gäller under speciell användarlicens för sådana gratisprogram.

YTTERLIGARE VILLKOR SOM GÄLLER FÖR ANVÄNDARE AV CLIPART-BILDER, ARKIVFOTON, VIDEOINNEHÅLL, LJUDKLIPP, TECKENSNITT OCH EXEMPELINNEHÅLL:
Vår programvara kan innehålla clipart-bilder, foton, videoinnehåll, ljudklipp (kallas tillsammans "bilder och klipp"), programvarudatafiler som renderar typsnittsdesign vid användning tillsammans med lämplig programvara och maskinvara (till exempel endast, utan begränsning, filer i formaten .ttf och .otf) som kallas "teckensnittsprogram", och den grafiska återgivning som genereras av teckensnittsprogramvaran kallad "teckensnittsutdata" samt sådant exempelinnehåll som formulär, mallar, "rör" och liknande objekt (kallas tillsammans "exempelinnehåll") som antingen ägs av oss eller licensieras från en tredje part. Förutom enligt kraven i stycket nedan står det dig som användare av vår programvara fritt att använda, ändra och publicera bilder och klipp, teckensnittsutdata och exempelinnehåll enligt följande: Du får (i) innefatta bilder och klipp, teckensnittsutdata och exempelinnehåll i ditt eget originalarbete och publicera, visa och sprida ditt verk i alla typer av media, under förutsättning att du innefattar ett meddelande om upphovsrätt i ditt arbete som avspeglar både ditt och WinZips ägarskap till upphovsrätten enligt följande: "Copyright (c) 20__ [ditt namn], Corel Corporation och dess licensgivare. Med ensamrätt.", samt (ii) gör en (1) kopia av bilder och klipp, teckensnittsutdata och exempelinnehåll tillgänglig för säkerhetskopiering och arkivering. DU FÅR INTE VIDAREFÖRSÄLJA, VIDARELICENSIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRA BILDER OCH KLIPP ELLER TECKENSNITTSPROGRAMMEN TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING ELLER SPRIDNING SEPARAT ELLER FRIKOPPLADE FRÅN EN PRODUKT ELLER WEBBSIDA. Till exempel får bilder och klipp samt teckensnittsutdata användas av dig som en del av en webbsidesdesign, men inte göras tillgängliga för separat nedladdning (användning av teckensnittsprogramvaran som webbteckensnitt, med specifikationen CSS3@font-face eller liknande, är uttryckligen förbjudet) eller i ett format som designats eller avsetts för permanent lagring eller återanvändning av andra. DU FÅR INTE TILLHANDAHÅLLA BILDER OCH KLIPP ELLER TECKENSNITTSPROGRAMMEN TILL TREDJE PART ELLER TILLÅTA ANVÄNDNING AV BILDER OCH KLIPP ELLER TECKENSNITTSUTDATA AV TREDJE PART, SEPARAT ELLER SOM EN DEL AV NÅGON ANNAN PRODUKT. TREDJE PART FÅR DOCK TILLHANDAHÅLLAS KOPIOR AV BILDER OCH KLIPP ELLER TECKENSNITTSDATA (INKLUSIVE I DIGITALA FILER) SOM EN DEL AV ETT ARBETE. DU FÅR INTE ANVÄNDA BILDER OCH KLIPP, TECKENSNITTSPROGRAM, TECKENSNITTSUTDATA ELLER EXEMPELINNEHÅLL FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL SOM ÄR FÖRBJUDET I LAG. DU FÅR INTE TILLÅTA ANVÄNDNING AV BILDER OCH KLIPP, TECKENSNITTSPROGRAM, TECKENSNITTSUTDATA ELLER EXEMPELINNEHÅLL ELLER NÅGON DEL DÄRAV SOM VARUMÄRKE ELLER TJÄNSTEMÄRKE ELLER GÖRA ANSPRÅK PÅ ÄGANDE AV NÅGOT SLAG GÄLLANDE BILDER OCH KLIPP, TECKENSNITTSPROGRAM, TECKENSNITTSUTDATA ELLER EXEMPELINNEHÅLL ELLER NÅGON DEL AV DESSA. DU FÅR INTE ANVÄNDA BILDER OCH KLIPP SOM INNEHÅLLER IDENTIFIERBARA FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER I KOMMERSIELLT SYFTE, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING PÅ ETT SÄTT SOM ANTYDER ATT DE ÄR ASSOCIERADE MED ELLER REKOMMENDERAR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST. DU FÅR INTE ANVÄNDA BILDER OCH KLIPP I ELEKTRONISKT FORMAT, ONLINE ELLER I MULTIMEDIATILLÄMPNINGAR OM INTE BILDER OCH KLIPP INNEFATTATS ENDAST FÖR VISNING OCH OM INGET TILLSTÄÅND GES ATT LADDA NED ELLER SPARA BILDER OCH KLIPP AV NÅGON SOM HELST ANLEDNING. DU FÅR INTE HYRA UT, LEASA, VIDERELICENSIERA ELLER LÅNA UT BILDER OCH KLIPP, TECKENSNITTSPROGRAM, TECKENSNITTSUTDATA ELLER KOPIOR AV DESSA TILL NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON. DU FÅR INTE ÄNDRA PROGRAMVARAN PÅ NÅGOT SÄTT. DU FÅR INTE ANVÄNDA BILDER OCH KLIPP I VÄLKOMSTBILDER FÖR PROGRAMVARA, PRODUKTPAKET ELLER MARKNADSFÖRINGSMATERIAL. DU FÅR INTE ANVÄNDA BILDER OCH KLIPP, TECKENSNITTSPROGRAM, TECKENSNITTSUTDATA ELLER EXEMPELINNEHÅLL FÖRUTOM PÅ DET SÄTT SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. Du får dock överföra, efter WinZips godkännande för överföring av licenser, hela ditt licensavtal för slutanvändare för att använda bilder och klipp eller teckensnittsprogramvara till någon annan fysisk eller juridisk person, under förutsättning att (i) du överför programvaran, inklusive bilder och klipp eller teckensnittsprogramvara, samt detta licensavtal för slutanvändare, inklusive alla kopior (förutom kopior som utgör en del av ditt arbete enligt vad som är tillåtet enligt detta licensavtal för slutanvändare), till en sådan fysisk eller juridisk person, (ii) du inte behåller några kopior, inklusive kopior som lagrats på dator eller annan lagringsenhet, samt (iii) den mottagande parten godtar att vara bunden av reglerna och villkoren i detta licensavtal för slutanvändare.

Maj 2021