Käyttöehdot

Corel Corporation ("WinZip Computing") tarjoaa tietoja, materiaaleja ja tuotteita tällä verkkosivustolla seuraavien ehtojen mukaisesti. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt nämä ehdot. WinZip Computing pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttöehtojen uusin versio voidaan tarkistaa napsauttamalla "Käyttöehdot" -hypertekstilinkkiä, joka sijaitsee verkkosivujemme alareunassa.

Copyright

Tämän verkkosivuston tiedot ovat tekijänoikeuksien suojaamia:

Copyright© 2019 WinZip International LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti sallittua, mitään osaa tällä verkkosivustolla olevista tiedoista ei saa toistaa missään muodossa tai millään tavalla ilman WinZip Computingin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Ohjelmiston käyttö:

Ohjelmistot ja niihin liittyvät asiakirjat, jotka on ladattavissa tältä verkkosivustolta, ovat WinZip Computingin ja/tai sen tytäryhtiöiden tai lisenssinantajien tekijänoikeuksien alaisia teoksia. Ohjelmiston käyttöä säätelevät sovellettavan lisenssisopimuksen ehdot, jotka ovat mukana ohjelmistossa tai sisältyvät siihen. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinulla ei ole lupaa käyttää ohjelmistoa.

Sivustojen tietojen käyttö

Ellei muualla tällä verkkosivustolla toisin mainita, voit katsella, kopioida, tulostaa ja jakaa tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja seuraavin ehdoin:

  1. Asiakirjaa voidaan käyttää yksinomaan henkilökohtaisiin, informatiivisiin, ei-kaupallisiin ja sisäisiin tarkoituksiin;
  2. Asiakirjaa ei saa muuttaa tai muokata millään tavalla;
  3. Kaikissa asiakirjan tai sen osien kopioissa on oltava yllä oleva tekijänoikeusilmoitus sekä seuraava lausunto:
    Tätä asiakirjaa voidaan käyttää yksinomaan henkilökohtaisiin, informatiivisiin, ei-kaupallisiin ja sisäisiin tarkoituksiin.
  4. WinZip Computing pidättää oikeuden peruuttaa tällaisen valtuutuksen milloin tahansa, ja kaikki tällainen käyttö on lopetettava heti, kun WinZip Computing on ilmoittanut siitä kirjallisesti.

Tässä myönnetyt oikeudet katsella, kopioida, tulostaa ja jakaa asiakirjoja eivät sisällä tämän verkkosivuston suunnittelua tai asettelua. Tämän verkkosivuston osia suojaavat kauppavaatimukset ja muut lait, eikä niitä saa kopioida tai jäljitellä kokonaan tai osittain.

Takuut ja vastuuvapauslausekkeet

ELLEI NIMENOMAISESTI OLE MYÖNNETTY SINUN JA WINZIP COMPUTINGIN VÄLISESSÄ SOPIMUKSESSA, KAIKKI TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TIEDOT JA OHJELMISTOT TARJOTAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MUITA TAKUITA TAI EHTOJA, SELKEITÄ TAI EPÄSUORIA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KAUPPATAKUUT TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TAI NE, JOTKA JOHTUVAT LAISTA, ASETUKSESTA, KAUPPATAVASTA TAI KÄSITTELY-YHTEYKSISTÄ. WINZIP COMPUTING EI OLE VASTUUSSA TIETOJEN TAI OHJELMISTOIDEN TAI MUIDEN ASIAKIRJOJEN VIRHEISTÄ TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ, JOTKA TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA MAINITAAN TAI JOTKA YHDISTETÄÄN SIIHEN.

VIITTEET YHTIÖIHIN, NIIDEN PALVELUIHIN JA TUOTTEISIIN TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, SELVÄÄ TAI EPÄSUORAA. WINZIP COMPUTINGIA EI VOIDA MISSÄÄN TILANTEESSA PITÄÄ KORVAUSVELVOLLISENA MINKÄÄNLAISISTA ERITYISLUONTEISISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI SEURANNAISVAHINGOISTA TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA MUKAAN LUETTUINA RAJOITUKSETTA VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTTÖOIKEUDEN, TIETOJEN TAI TUOTON MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO SILLE ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA, TAI JOTKA PERUSTUVAT NÄIDEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ, NIIHIN TUKEUTUMISESTA TAI NIIDEN SUORITUKSESTA SYNTYVÄÄN VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISEEN PERUSTEESEEN.

TÄMÄ VERKKOSIVUSTO VOI SISÄLTÄÄ TEKNISIÄ TAI MUITA EPÄTARKKUUKSIA TAI TYPOGRAFISIA VIRHEITÄ. MUUTOKSIA LISÄTÄÄN AJOITTAIN NÄIHIN TIETOIHIN; NÄMÄ MUUTOKSET SISÄLLYTETÄÄN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON UUSIIN VERSIOIHIN. WINZIP COMPUTING VOI TEHDÄ MILLOIN TAHANSA PARANNUKSIA JA/TAI MUUTOKSIA TUOTTEESEEN/TUOTTEISIIN JA/TAI OHJELMISTOON/OHJELMISTOIHIN, JOTKA ON KUVATTU TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA.

Tälle verkkosivustolle pääsee ympäri maailmaa, ja se voi sisältää viittauksia tuotteisiin, palveluihin ja ohjelmiin, joita ei ole saatavilla maassasi. Nämä viitteet eivät tarkoita, että WinZip Computing aikoo saattaa tällaiset tuotteet, palvelut tai ohjelmat saataville maassasi.

Tietosuoja

WinZip Computing käyttää ja suojaa tietosi, kuten nimesi ja osoitteesi, WinZip Computingin Tietosuojakäytännön mukaisesti, jonka sisältö on sisällytetty viittauksella näihin käyttöehtoihin.

Palaute

Ellei tässä tai WinZip Computingin Tietosuojakäytännössä nimenomaisesti toisin mainita, mitään WinZip Computing -palveluun lähetettyjä ei-henkilökohtaisia tietoja tai materiaaleja EI pidetä luottamuksellisina. Lähettämällä WinZip Computing -palvelulle mitä tahansa ei-henkilökohtaisia tietoja tai materiaalia (mukaan lukien kommentit, palautteet, virheraportit, laittoman latauksen raportit tai tuotesuositukset), annat WinZip Computingille rajoittamattoman, peruuttamattoman lisenssin käyttää, jäljentää, näyttää, suorittaa, muokata, lähettää ja levittää näitä materiaaleja tai tietoja, ja hyväksyt myös sen, että WinZip Computing voi vapaasti käyttää ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita, jotka lähetät meille mihin tahansa tarkoitukseen. Emme kuitenkaan julkaise nimeäsi tai muuten julkista sitä, että lähetit meille materiaaleja tai muita tietoja, paitsi jos: (a) annat meille luvan siihen; (b) ilmoitamme sinulle ensin, että tietylle sivuston osalle lähettämäsi materiaalit tai muut tiedot julkaistaan tai käytetään muuten nimesi kanssa sivustolla; tai (c) laki vaatii meitä tekemään niin.

Yhdysvaltain hallituksen oikeudet

WinZip on "kaupallinen esine", kuten kyseinen termi on määritelty säädöksessä 48 C.F.R. 2.101. Säädösten 48 CFR 12.212 ja 48 CFR 227.7202-1 – 227.7202-4 mukaisesti, kaikki Yhdysvaltain hallituksen loppukäyttäjät hankkivat WinZipin ja siihen liittyvät asiakirjat vain tässä lisenssissä esitetyillä oikeuksilla.

Vientirajoitukset

WinZip on tiettyjen Yhdysvaltojen hallituksen vientirajoitusten alainen. Jos olet (a) maassa, johon vientiä Yhdysvalloista on rajoitettu terrorismin vastaisista syistä, tai jonkin tällaisen maan kansalainen, riippumatta siitä, missä se sijaitsee, (b) maassa, jolle Yhdysvallat on asettanut kauppasaarron tai johon se on rajoittanut tavaroiden tai palveluiden vientiä, tai minkä tahansa tällaisen maan kansalainen, riippumatta siitä, missä se sijaitsee, tai (c) henkilö tai yhteisö, jota mikä tahansa Yhdysvaltain hallituksen virasto on kieltänyt osallistumasta Yhdysvaltojen vientitapahtumiin, silloin et saa asentaa, ladata, käynnistää, käyttää tai lisensoida WinZip-ohjelmaa. Hyväksymällä tämän lisenssin vakuutat ja esität WinZip Computingille, että (1) et täytä edellä kohdissa (a), (b) tai (c) määriteltyjä ehtoja, (2) että et vie tai uudelleenvie WinZipiä mihin tahansa maahan, henkilölle tai yhteisöön, johon sovelletaan Yhdysvaltain vientirajoituksia, mukaan lukien henkilöt ja yhteisöt, jotka täyttävät edellä kohdissa (a), (b) tai (c) määritellyt ehdot, ja (3) että Yhdysvaltojen teollisuus- ja turvallisuusministeriö tai mikään muu Yhdysvaltain liittovaltion virasto ei ole keskeyttänyt, peruuttanut tai estänyt vientioikeuksiasi.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivustoille

WinZip Computing -verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille, jotka eivät ole WinZip Computingin hallinnassa. WinZip Computing ei edusta millään tavalla mitään muita verkkosivustoja, joihin sinulla voi olla pääsy WinZip Computingin verkkosivuston kautta. Kun käytät muuta kuin WinZip Computingin verkkosivustoa, teet sen omalla vastuullasi, eikä WinZip Computing ole vastuussa näillä sivustoilla olevien tietojen, datan, mielipiteiden, neuvojen tai lausuntojen tarkkuudesta tai luotettavuudesta. WinZip Computing tarjoaa nämä linkit pelkästään avuksi, ja tällaisten linkkien sisällyttäminen ei tarkoita, että WinZip Computing hyväksyy tai ottaa vastuun tällaisten verkkosivustojen sisällöstä tai käytöstä.

Sovellettava laki ja toimivalta

Tätä verkkosivustoa (lukuun ottamatta linkitettyjä sivustoja) hallitsee WinZip Computing toimipisteestään Connecticutin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tälle verkkosivustolle siirtymällä sinä ja WinZip Computing olette sopineet, että kaikkiin tälle verkkosivustolle siirtymiseen tai sen käyttöön liittyviin asioihin sovelletaan Connecticutin osavaltion säädöksiä ja lakeja ottamatta huomioon sen ristiriidassa olevien lakien periaatteita. Sinä ja WinZip Computing suostutte ja täten hyväksytte tällaisiin asioihin liittyvien Hartford Countyn tuomioistuinten yksinomaisen henkilökohtaisen lainkäyttövallan ja toimipaikan. WinZip Computing ei esitä, että tämän verkkosivuston materiaalit ovat sopivia tai käytettävissä muissa paikoissa, ja niihin pääsy alueilta, joilla niiden sisältö on laitonta, on kielletty. Ne, jotka päättävät käyttää tätä sivua muualta, tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta.

Tavaramerkkitiedot

Tällä verkkosivustolla olevat tuotteet, tuotemerkit, tavaramerkit, logot ja palvelumerkit ("Merkit") ovat WinZip Computingin tai muiden kolmansien osapuolten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Et voi käyttää Merkkejä ilman WinZip Computingin tai sellaisen kolmannen osapuolen, joka voi omistaa Merkit, etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kolmansien osapuolten tavaramerkkien esiintyminen tällä verkkosivustolla ei ole kyseisten kolmansien osapuolten tukemista tai suosittelua, eikä sen tarkoiteta viittaavan siihen, että kyseiset kolmannet osapuolet tukevat WinZip Computingia tai että heillä on siihen jonkinlainen kytkös, ellei toisin ole ilmoitettu. "WinZip" on Corel Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, Windows-logo ja Windows Vistan Käynnistys-näppäin ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Intel ja Pentium ovat Intel Corporation -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Autodesk ja AutoCAD ovat Autodesk Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.