Oznámení týkající se souborů cookie a nástrojů pro sledování, naposledy aktualizováno: 18. května 2018

Corel Corporation

Oznámení týkající se souborů cookie a nástrojů pro sledování

Tyto informace doplňují Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Corel.


Nástroje pro shromažďování informací

Společnost Corel Corporation („Corel“, „my“) implementuje řadu nástrojů pro shromažďování informací, které jsou v tomto oboru standardní, například soubory cookie, funkce LocalStorage, objekty web beacon, pro účely shromažďování informací o vašem způsobu používání a interakci s našimi webovými stránkami („informace o interakci“). Jak je podrobněji popsáno níže, my a naši partneři používáme tyto nástroje k analýze trendů, správě našich webových stránek, sledování pohybu uživatelů na našich webových stránkách, poskytování cílené reklamy a sběru demografických údajů o naší zákaznické základně jako celku. Toto oznámení popisuje typy informací o interakci, které jsou shromažďovány na našich webových stránkách, a možné způsoby jejich použití.

Soubory cookie

Společnost Corel používá na našich webových stránkách soubory cookie z řady užitečných důvodů. Soubory cookie automaticky shromažďují informace o interakci návštěvníků webových stránek a přenášejí tyto informace do počítače či zařízení návštěvníka. Používáme soubory cookie k analýze webových přenosů dat, přizpůsobení služeb, obsahu a reklamy, měření efektivity reklamních kampaní a zvyšování důvěryhodnosti a zabezpečení našich webových stránek. Soubory cookie také používáme k rozlišení jednotlivých uživatelů od sebe a ve spojení se soubory protokolu z našeho webového serveru také k počítání celkového počtu návštěvníků našich webových stránek. Tato data s informacemi o interakci nám pomáhají získat zpětnou vazbu potřebnou pro neustálé vylepšování našich webových stránek a poskytování lepších služeb všem uživatelům.

Jelikož soubory cookie rozpoznávají pouze informace související s vaším počítačem nebo zařízením, například typ a verzi vašeho webového prohlížeče a adresu IP, nemůžeme vás na základě shromažďovaných souborů cookie osobně identifikovat, pokud se nerozhodnete sami se nám identifikovat, například v reakci na inzerát nebo reklamní nabídku, zakoupením našeho softwaru nebo vyplněním webového formuláře (například formulář „Přihlášení“ pro zařazení do našeho seznamu adresátů zpráv), nebo jste se již dříve společnosti Corel neidentifikovali, zůstáváte pro nás anonymní.

Společnost Corel používá jak soubory cookie relace, tak trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace existují pouze po dobu trvání jedné návštěvy webových stránek. Po zavření prohlížeče nebo vypnutí počítače z vašeho počítače nebo zařízení zmizí. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem počítači nebo zařízení i po zavření prohlížeče nebo vypnutí počítače či zařízení. Funkce LocalStorage pracuje na podobném základu jako trvalé soubory cookie, ovšem s o něco málo větší úložnou kapacitou. Jelikož soubory cookie jsou uloženy ve vašem vlastním počítači nebo zařízení, můžete si kdykoli nastavit prohlížeč tak, aby je odmítal, a můžete je odstranit ze zařízení. Pokud však tak učiníte, je možné, že některé webové stránky nefungují bezproblémově nebo že došlo k omezení vašich možností při používání některých funkcí či vlastností našich webových stránek.

Níže uvedená tabulka popisuje různé typy souborů cookie používané společností Corel na jejích webových stránkách a vaše možnosti při správě nastavení vašich zařízení ohledně souborů cookie:

Typ souboru cookie Popis Správa nastavení
Požadovaný soubor cookie Požadované soubory cookie vám umožňují procházet webové stránky společnosti Corel a používat jejich funkce, například jednotné přihlašování a funkci Corel YourAccount.
Pokud jste se rozhodli se identifikovat společnosti Corel, můžeme do vašeho prohlížeče uložit soubory cookie obsahující zašifrovaný jedinečný identifikátor, který nám umožní vás identifikovat, když jste přihlášeni k naší webové stránce, a zpracovávat vaše online transakce a požadavky.
Jelikož požadované soubory cookie jsou klíčové pro provoz webových stránek společnosti Corel, nelze používání těchto souborů cookie vypnout.
Funkční soubory cookie Funkční soubory cookie našim webovým stránkám umožňují zapamatovat si vámi zadané informace nebo provedené volby položek (například váš e-mail nebo vaše země) a nabízet rozšířené, osobní funkce.
Funkční soubory cookie mohou být také použity k vylepšení funkce a výkonu našich webových stránek, vylepšení a přizpůsobení vaší interakce se Společností a mohou nám pomoci vám poskytovat relevantnější zprávy, včetně marketingové komunikace. Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky, včetně toho, které stránky návštěvníci nejčastěji navštěvují a zda se jim u některých stránek zobrazují chybové zprávy.
Společnost Corel může používat svoji vlastní technologii nebo technologie jiných výrobců k analýze trendů, správě našich webových stránek, sledování pohybu uživatelů na našich webových stránkách a sběru demografických údajů o naší zákaznické základně jako celku. Dále využíváme tyto poskytovatele pro re-targeting: my a naši poskytovatelé služeb shromažďujeme informace o vašich aktivitách na webové stránce a jiných stránkách za účelem poskytování reklamy na základě vaší aktivity při procházení stránek a vašich zájmů.
Společnost Corel a naši externí partneři mohou pro tyto účely používat také místní úložiště HTML5 nebo objekty flash cookie. Objekty flash cookie a místní úložiště HTML5 se liší od souborů cookie prohlížeče, protože používají jiné množství dat, typ dat a způsob uložení dat. Objekty flash cookie také používáme k uložení vašich předvoleb nebo k zobrazení obsahu na základě prohlíženého obsahu na našich stránkách za účelem personalizace vaší návštěvy.
Další informace o řízení souborů cookie pomocí nastavení vašeho prohlížeče získáte kliknutím sem.

Informace o řízení nastavení soukromí a ukládání pro objekty flash cookie získáte kliknutím sem.
Soubory cookie pro cílení a reklamu Můžeme používat soubory cookie poskytnuté třetími stranami, abychom vám zobrazili reklamy na produkty a služby společnosti Corel, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, na jakýchkoli vámi používaných zařízeních a abychom sledovali účinek těchto reklam.  Tyto soubory cookie si pamatují informace jako to, který prohlížeč navštívil naše webové stránky. Informace poskytnuté třetím stranám nezahrnují osobní informace, avšak tyto informace mohou být znovu asociovány s osobními informacemi poté, co je společnost Corel obdrží.
Společnost Corel také používá reklamní sítě třetích stran, které shromažďují adresy IP a další informace z objektů web beacon (viz níže) z našich webových stránek, z e-mailů a webových stránek třetích stran. Reklamní sítě sledují vaše online aktivity v čase a na různých stránkách či jiných online službách prostřednictvím shromažďování informací o interakci automatizovanými prostředky, včetně používání souborů cookie. Tyto technologie vás mohou rozpoznávat napříč různými zařízeními, které používáte, například v počítači, smartphonu nebo tabletu. Třetí strany používají tyto informace k poskytování reklam na produkty a služby přizpůsobených podle vašich zájmů. Tyto reklamy se vám mohou zobrazovat na jiných webových stránkách nebo v mobilních aplikacích na kterémkoli z vašich zařízení. Tento nám proces také pomáhá řídit a sledovat efektivitu našich marketingových akcí. Třetí strany, se kterými společnost Corel navazuje partnerství za účelem poskytování určitých funkcí na našich webových stránkách nebo zobrazení reklam na základě vaší aktivity při procházení stránek, používají objekty flash cookie ke shromažďování a uložení informací.  Objekty flash cookie se liší od souborů cookie prohlížeče, protože používají jiné množství dat, typ dat a metodu uložení dat.
Používáme soubory cookie služeb Google AdWords & Google Remarketing, abychom mohli uživatele, kteří již navštívili naše Stránky a projevili zájem o naše Produkty, znovu oslovit prostřednictvím cílené reklamy na stránkách partnerské sítě Google. Použití souborů cookie společností Google k těmto účelům můžete zakázat na stránce https://www.google.com/settings/ads. Na obě služby se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.
Používáme soubory cookie služby Bing Ads, které umožňují společnosti Microsoft sledovat vaše používání napříč mnoha zařízeními za účelem zobrazování personalizované reklamy na webových stránkách či aplikacích Microsoft. Toto chování můžete zakázat na adrese http://choice.microsoft.com/en-en/opt-out. Další informace o analytických službách Bing najdete na stránkách Bing Ads na adrese (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2).
Další informace o těchto a jiných reklamních sítích a vašich možnostech vyvázat se ze shromažďování u určité třetí strany najdete na stránkách určených pro vyvázání se u iniciativy Network Advertising Initiative zde a u aliance Digital Advertising Alliance zde.
Informace o řízení nastavení soukromí a ukládání pro objekty flash cookie získáte kliknutím sem. Různé prohlížeče mohou nabízet jejich vlastní nástroje pro řízení pro odebrání místního úložiště HTML5.

Google Analytics a Google Tag Manager

Na našich webových stránkách používáme nástroje Google Analytics a Google Tag Manager, které používají soubory cookie sledující vaše použití našich webových stránek a jsou obvykle zasílány a ukládány na serveru společnosti Google v USA. V rámci EU bude vaše adresa IP zkrácena společností Google na našich webových stránkách, než bude zaslána na servery společnosti Google. Za tím účelem jsme implementovali kód „gat._anonymizeIp();“, abychom mohli zaručit anonymizované shromažďování adres IP. Můžete zabránit shromažďování dat generovaných souborem cookie v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek společností Google a zpracování těchto dat společností Google stažením a nainstalováním modulu plugin prohlížeče, který je k dispozici prostřednictvím následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace o podmínkách společnosti Google pro používání a ochranu dat najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/us.html a https://privacy.google.com/#.

Objekty web beacon

Společnost Corel používá objekty web beacon samostatně nebo spolu se soubory cookie ke shromažďování informací o tom, jak zákazníci a návštěvníci používají naše webové stránky a interagují s e-maily od nás. Objekty web beacon jsou prázdné elektronické obrázky, které mohou rozpoznávat určité typy informací ve vašem počítači, například soubory cookie, když zobrazíte určitou webovou stránku provázanou na objekt web beacon, a popis webové stránky navázané na objekt web beacon. Společnost Corel například může umístit objekty web beacon do marketingových e-mailů, takže dostaneme upozornění, když kliknete na odkaz v e-mailu, který vás nasměruje na jednu z našich webových stránek. Objekty web beacon pomáhají společnosti Corel provozovat a vylepšovat obsah našich webových stránek a e-mailové komunikace.

Soubory protokolu, adresy IP, adresy URL a jiná data

Podobně jako většina webových stránek shromažďujeme informace o interakci automaticky za účelem analýzy kumulativních trendů a správy našich webových stránek. Tyto informace mohou zahrnovat vaši adresu IP (Internet Protocol) (nebo server proxy použitý k přístupu na web), identifikační čísla zařízení a aplikace, vaše umístění, váš typ prohlížeče, vašeho poskytovatele připojení k internetu a/nebo mobilního operátora, stránky a soubory, které jste zobrazili, vaše vyhledávání, informace o vašem operačním systému a konfiguraci systému a časová razítka související s použitím. Jak vyplývá ze standardů internetové komunikace, když navštívíte nebo použijete naše webové stránky, automaticky obdržíme adresu URL webové stránky, ze které jste přišli, a adresu webové stránky, na kterou odcházíte při opuštění našich webových stránek. Tyto informace jsou používány k analýze obecných trendů, jako pomůcka při vylepšování našich webových stránek a ke sledování a agregaci jiných než osobních informací. Prodejní oddělení například používá adresy IP k monitorování oblastí, ze kterých pocházejí naši zákazníci a návštěvníci, když navštíví naše webové stránky.